Ви є тут

Головна

Прізвище: Широкорад

Ім'я: Дмитро

По батькові: Вікторович

 

Посада: старший викладач

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-2784-4081

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): I-6949-2012

Обліковий запис науковця (Scopus): 25925374600

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?user=6xA5tAsAAAAJ&hl=uk

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, факультет інформатики та обчислювальних технологій, 2012, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Системний аналіз», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст з системного аналізу і управління, аналітик систем}»
 • Запорізький національний технічний університет, факультет економіки і управління, 2012 кваліфікація за дипломом – «фінансист»
 • Запорізький національний університет, факультет математики, 2012, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Прикладна математика», кваліфікація за дипломом – «математик (прикладна математика), науковий співробітник, фахівець з математичного та комп’ютерного моделювання»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.07  «Фізика твердого тіла»:
  «Еволюція вільних металевих кластерів при бомбардуванні низькоенергетичними кластерами аргону», рік захисту – 2018, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України.

Наукові інтереси:

 • молекурярно-динамічне моделювання
 • методи штучного інтелекту
 • Data Science
 • Machine Learning

Дисципліни, які викладає:

 • Створення Web-ресурсів
 • Інформатика
 • Інформатика та обчислювальна техніка
 • Обчислювальна техніка та програмування

Основні наукові роботи (публікації):

 • Shyrokorad D.V. Formation of the core-shell structures from bimetallic Janus-like nanoclusters under low-energy Ar and Ar13 impacts: A molecular dynamics study / D. V. Shyrokorad, G. V. Kornich, S. G. Buga // Computational Materials Science. – 2019. – V. 159. – P. 110-119.
 • Широкорад Д. В. Моделирование столкновительной стадии эволюции двудольных биметаллических кластеров под действием димеров аргона низких энергий / Д. В. Широкорад, Г. В. Корнич // Металлофиз. новейшие технол. – 2017. – Т. 39, № 2. – С. 151–163.
 • Широкорад Д. В. Нейросетевой метод восстановленияначального профиля концентрациипримеси при ионном послойном анализе / Д. В. Широкорад, Г. В. Корнич // ПЖТФ. – 2016. – Т. 43. – № 14. – С. 14–20.
 • Думін О. М. Розпізнавання об'єктів під поверхнею землі при надширокосмуговій радіоінтроскопії за допомогою штучних нейронних мереж / О. М. Думін, В. А. Плахтій, П. О. Прищенко, Д. В. Широкорад // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Радіофізика та електроніка. – 2018. – Вип. 28.– С.24–29.Моделирование явления мимикрии в рекламной деятельности // Культура народов Причерноморья. – 2013. - №260. – С.117-121

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Shyrokorad D. V. Formation of the Core-Shell Structures from Janus-Like Nanoclusters Under Low-Energy Argon Particles Impacts / D. V. Shyrokorad, G. V. Kornich // VIIi International Conference NAP-2018, September 9–14, 2018, Ukraine: Conference Proceedings – Sumy : Sumy State University Publishing. – 2018. – P. 01SPN38-1 - 01SPN38-4.
 • Shyrokorad D. V. Redistribution of atomic components in Ni-Al Janus-like nanoclusters under the interaction with argon clusters / D. V. Shyrokorad, G. V. Kornich // Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019), Lviv, Ukraine. – 2019. – P. 564.
 • Dumin, O. Subsurface Object Identification by Artificial Neural Networks and Impulse Radiolocation / O. Dumin, V. Plakhtii, O. Prishchenko, D. Shyrokorad, G. Pochanin // II International Conferеnce Data Stream Mining & Processing, August 21–25, Ukraine: Conference Proceedings – Lviv. – 2018. – P. 434-437.
 • Dumin O. Neural network application in object classification by impulse radiolocation / O. Dumin, V. Plakhtii, O. Prishchenko, D. Shyrokorad // Intellectual systems for decision making and problems of computational intelligence (ISDMCI'2019). – Zaliznyi Port (Ukraine, May 21-25). – 2019. – P.61–63.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

  Рік початку діяльності в університеті: 2017.

  Мови спілкування: українська, англійська

  Контакти:

  адреса: 69063 м.Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
  аудиторія (кабінет): 361
  тел.: +380(61)7698247
  e-mail: kafedra_saom@zntu.edu.ua