Ви є тут

Головна

Прізвище: Шиян

Ім'я: Дмитро

По батькові: Сергійович

 

Посада: доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORСID): https://orcid.org/0000-0002-2057-6942

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABA-8416-2022

Обліковий запис науковця (Scopus): 

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=zM6XHaMAAAAJ

Освіта: вища
 • Запорізький юридичний інститут МВС України, підготовки слідчих, рік закінчення – 2000, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 7.060101 «правознавство», кваліфікація за дипломом – «юрист»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»: «Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид кримінального покарання», рік захисту – 2008, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Наукові інтереси:

 • кримінальне право, господарське право

Дисципліни, які викладає:

 • кримінальне право
 • господарське право
 • теорія злочинності
 • господарське процесуальне право

Монографії:

Шиян Д. С. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид покарання за кримінальним законодавством України: [монографія]. Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2010. 221 с.

Шиян Д. С. Кримінальна відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням : монографія. Київ : «Центр учбової літератури», 2019. 226 с.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Шиян Д. С. Криміналістична характеристика умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції. Криміналістика і судова експертиза : Міжвідомчий науково-методичний збірник. 2023. Випуск 68. С. 182–196.
 • Shyian Dmytro. Criminal Law Transformation in the Context of COVID-19: The Experience of the European Union and Ukraine. Cuestiones Politicas. Vol. 40. N. 73. 2022. P. 52–70. (Web of Science Core Collection)
 • Шиян Д. С. Криміналістична характеристика нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Криміналістика і судова експертиза: Міжвідомчий науково-методичний збірник. 2022. Випуск 67. С. 571–583.
 • Шиян Д. С. Об’єктивна сторона нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Криміналістика і судова експертиза : Міжвідомчий науково-методичний збірник. 2021. Випуск 66. С. 385–398.
 • Шиян Д. С. Об’єкт кримінального правопорушення щодо нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 1. С. 194–202.
 • Шиян Д. С. Предмет злочину – нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 2. С. 127–134.
 • Шиян Д. С. Суспільна небезпека нецільового використання бюджетних коштів. Журнал східноєвропейського права : електронне науково-практичне фахове видання. 2019. № 62. С. 100–105.
 • Шиян Д. С. Нормативні фактори, що обумовлюють кримінальну відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів. Журнал східноєвропейського права : електронне науково-практичне фахове видання. 2018. № 58. С. 174–180.

Участь у конференціях (публікації):

 • Шиян Д. С. Кваліфікуючі обтяжуючі ознаки бюджетних злочинів у кримінальних кодексах певних зарубіжних держав. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу: реалії та перспективи : Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Запоріжжя, 18 травня 2023 р. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 108–112.
 • Шиян Д. С. Поняття позбавлення права займатися певною діяльністю. Тиждень науки-2023. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 119–121. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.
 • Шиян Д. С. Засади цивільного судочинства: теоретичні та практичні аспекти. Тиждень науки-2023. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 149–151. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.
 • Шиян Д. С. Наказне провадження у цивільному процесі України. Тиждень науки-2023. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 151–153. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.
 • Шиян Д. С. Проблемні питання поняття злочинної організації. Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 1528–1530. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.
 • Шиян Д. С. Нецільове використання бюджетних коштів : проблеми економічної безпеки. Міжнародна та національна безпека : теоретичні і прикладні аспекти : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 11 бер. 2022 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. С. 205–208.
 • Шиян Д. С. Відмежування нецільового використання бюджетних коштів від шахрайства з фінансовими ресурсами. Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т. А. Денисової : збірник матеріалів, м. Запоріжжя, 10 березня 2022 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя: КПУ, 2022. С. 404–407.
 • Шиян Д. С. Проблемні питання поняття злочинної організації. Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 1528–1530. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.

Рік початку діяльності в університеті: 2011.

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 4 корпус, кабінет 390
тел.: +38(061)27698537

Відзнаки та нагороди:

 • Нагороджений нагрудним знаком «Пам’ятна медаль «10 років МВС України»» (Наказ Ректора ЗЮІ МВС України від 28 грудня 2001 року № 308), 2001
 • Нагороджений відзнакою МВС України – медаллю «За сумлінну службу» ІІІ ступеня (Наказ Начальника ЗЮІ ДДУВС від 12 грудня 2006 року № 271), 2006
 • Нагороджений відзнакою МВС України «За відзнаку в службі» ІІ ступеня (Наказ Начальника ЗЮІ ДДУВС від 30 жовтня 2008 року № 277), 2008