Ви є тут

Головна

Відповідно до чинних моделей розвитку вищої освіти на найближчі 10-15 років, сучасний університет – це не тільки фізичний простір, але й цифровий. Традиційна форма передавання знань зазнає істотних змін. Уже зараз у провідних університетах застосовуються досить успішні кейси використання цифрових інструментів як у традиційному освітньому процесі, так і з'являються нові цифрові моделі навчання. Провідні університети намагаються бути конкурентними та сучасними, іти в ногу з часом, тому свідомо зазнають глибокої цифрової трансформації всіх структур задля переходу на якісно новий рівень наукових, освітніх, управлінських та комунікаційних процесів. Не залишається осторонь і Запорізька політехніка.

Завдячуючи Erasmus+ проєкту 619034-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Cross-domain competences for healthy and safe work in the 21st century» [WORK4CE], у рамках розвитку цифрового інформаційного екосередовища та стратегії розвитку університету для НУ «Запорізька політехніка» придбано програмний комплекс «Автоматизована система управління закладом освіти» (АСУ) від компанії «МКР» м. Харків.

Систему було обрано як найкращу серед декількох пропозицій подібних програмних продуктів, які наразі є на українському ринку. Також було враховано досвід її впровадження в понад сорока навчальних закладах України.

АСУ являє собою безліч пов'язаних між собою програм, що забезпечують управління університетом у єдиному інформаційному просторі, і містить модулі, які працюють у середовищі Windows (навчальний модуль, деканат, абітурієнт, методичний модуль, навантаження по університету, електронний журнал, відділ кадрів та ін.), і WEB-портал (відображення розкладу занять, успішності здобувачів освіти, навчальних планів, нарахування оплати за навчання, контроль оплати за навчання та гуртожитки тощо). Уся інформація зберігається в єдиній загальній базі даних.

Основними відмінними характеристиками комплексу є наявність інструменту самостійного створення різних друкованих форм і статистичних екранних форм, що робить автоматизовану систему управління закладом освіти майже незалежною від розробників. Чинні функціональні можливості, як показав аналіз, дозволяють охопити фактично всі індивідуальні особливості університету без програмного доопрацювання коду.

АСУ має мобільний застосунок «Розклад», розроблений для Android та App Store. Функціонує система «Документообіг» та «Контроль виконання доручень». Також в АСУ діє система «Індивідуальний план викладача», де зазначені заплановані види робіт та здійснюється звіт їх виконання.

Комплекс дозволяє створювати й враховувати індивідуальні траєкторії навчання здобувачів. Реалізована ця можливість через формування різних каталогів освітніх компонентів із зазначенням кредитів, видів контролю та семестрів. В особистому кабінеті WEB-порталу здобувачі обирають освітні компоненти та додають їх в індивідуальний навчальний план.

Серед численних переваг придбаної АСУ є також система анонімного опитування здобувачів, замовлення довідок здобувачами, інформатор для здобувачів та викладачів, система рейтинг викладачів тощо.

Наразі розпочато процес заповнення баз даних до модулів АСУ, зокрема до системи додаються відомості про аудиторний фонд університету, науково-педагогічних працівників, освітні компоненти, навчальні плани, здобувачів освіти тощо. Паралельно під супроводом розробників відбувається процес навчання співробітників навчального відділу, які згодом поділяться своїм досвідом роботи з системою з іншими співробітниками університету.

Після впровадження АСУ в НУ «Запорізька політехніка» планується її запуск й у відокремлених структурних підрозділах університету – коледжах, що дозволить створити єдиний комплекс управління НУ «Запорізька політехніка».

Ректорат