Ви є тут

Головна

Прізвище: Богуславська

Ім'я: Алла

По батькові: Михайлівна

 

Посада: доцент кафедри інформаційних технологій в туризмі

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-8594-4849

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): GPG-3601-2022

Обліковий запис науковця (Scopus):

Обліковий запис науковця (Google Scholar): Alla Bohuslavska

Освіта: вища
 • Запорізький національний університет, рік закінчення – 2011, спеціальність за дипломом – «Математика», кваліфікація за дипломом – «магістр математики, викладач вищої школи (математика)»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»:
  «Термомеханічні характеристики волокнистого композиційного матеріалу з анізотропними компонентами», рік захисту – 2018, Запорізький національний університет

Наукові інтереси:

 • Композиційні матеріали;
 • Термомеханічні характеристики волокнистих композитів;
 • Використання інформаційних систем в управлінні персоналом та економіці праці.

Дисципліни, які викладає:

 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Інформаційні системи в економіці
 • Економіко-математичні методи та моделі
 • Інформаційні системи та технології
 • Електронна безпека підприємства
 • Інформаційні системи та технології в митній справі
 • Інформаційно-комунікаційні технології в галузі
 • Сучасні інформаційні технології в соціальній сфері

Основні наукові роботи (публікації):

 • Клименко М. И., Гребенюк С. Н., Богуславская А. М. Характеристики композиционного материала с трансверсально-изотропными вязкоупругими матрицей и волокном. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2015. № 3. С. 94–102.
 • Клименко М. И., Гребенюк С. Н., Богуславская А. М. Термомеханические характеристики волокнистого композиционного материала с изотропной матрицей и трансверсально-изотропным волокном. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2017. № 1. С. 179–189.
 • Клименко М. І., Гребенюк С. М., Богуславська А. М. Термопружна задача для порожнистого циліндра з композиційного матеріалу з транстропним волокном. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2017. №2. С. 82−89.
 • Клименко М. І., Гребенюк С. М., Богуславська А. М. Термопружні характеристики волокнистого композиційного матеріалу з трансверсально ізотропними матрицею і волокном. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. 2017. Вип. 27. С. 75−90.
 • Boguslavska A., Grebenyuk S., Klymenko M., Titiva O. Application of the Thermomechanical Characteristics of the Fiber-reinforced Composite with Transtropic Properties of the Components. International Journal of Mechanical Engineering and Information Technology. Vol. 6, Issue 02, 2018. Р. 1761−1766.
 • Grebenyuk S., Klymenko M., Titiva O., Boguslavska A. Effective longitudinal elastic modulus of the composite with viscoelastic matrix and transtropic fiber. 20th International Scientific Conference Mechanika 2015. (Kaunas, 2015). Kaunas : Kaunas University of Tehnology, 2015. P. 96–100.
 • Богуславська А. М., Клименко М. І., Гребенюк С. М. Визначення напружено-деформованого стану порожнистого циліндра з композиційного матеріалу з транстропним волокном. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2018. №1. С. 101−108.
 • Клименко М. І., Гребенюк С. М., Богуславська А. М., Гаценко А. В. Напружено-деформований стан гумових та гумовокордних віброізоляторів в умовах температурного та нелінійного деформування. Геотехнічна механіка (Міжвідомчий збірник наукових праць). 2018. Вип. 138. С. 196−204.
 • Богуславська А. М. Методи розв’язання температурних задач для волокнистого композиційного матеріалу. Актуальні проблеми математики та інформатики : збірка тез та доповідей Сьомої Всеукраїнської, чотирнадцятої регіональної конференції молодих дослідників. (Запоріжжя, 2016). Запоріжжя, 2016. С. 77–80.
 • Богуславська А. М. Визначення напружено-деформованого стану порожнистого циліндра з композиційного матеріалу з транстропним волокном. Актуальні проблеми математики та інформатики : збірка тез та доповідей Дев’ятої Всеукраїнської, шістнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників. (Запоріжжя, 2018). Запоріжжя, 2018. С. 111–112.
 • Богуславська А. М. Термопружні сталі композита армованого двома сортами однаковоспрямованих волокон. Современные проблемы математики и ее приложения в естественных науках и информационных технологіях : тезисы докладов XIII международной научной конференции для молодых ученых. (Харьков, 2018). Харьков, 2018. С. 54–55.
 • Клименко М. І., Гребенюк С. М., Богуславська А. М. Термомеханічне деформування порожнистого композитного циліндра за різних типів армування композиту. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. 2019. Вип. 30. С. 105−115.
 • Domashenko S, Bohuslavska А. Automation of processes of administration and management of foreign economic activity of customs bodies of Ukraine. The role of technology in the socio-economic development of the post-quarantine world : monograph. Katowice School of Technology, 2020. P. 89 – 99.
 • Богуславська А. М., Гребенюк С. М, Морозов Д. М., Гнєздовський О. В. Розрахунок напружено-деформованого стану металевих паль. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2020. №1. С. 14−19.
 • Богуславська А.М. Інформаційні системи та технології митних органів України. Innovative educational technologies: European experience and its application in intership in economics and management. Kielce, Poland, 2021. C. 6 – 9.
 • Stoliarova, A., Pozhuyev, A., Spytsia, O., & Bohuslavska, A. (2021). Homogenization of a unidirectional composite reinforced with two types of transtropic hollow fibers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(7 (113), 52–58. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.242398
 • Богуславська А. М. Інновації в галузі кібербезпеки як основа цифрової трансформації. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах». (Дніпро, 2022). Дніпро, 2022. С. 407–410.
Всього наукових праць: більше 20 наукових праць (з них 12 у фахових виданнях, 3 у виданнях, що індексуються в наукометричній базі Scopus).

Наукові видання, в яких публікуються основні результати:

 • Вісник Запорізького національного університету (м.Запоріжжя)
 • Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій (м.Дніпро)
 • Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні (м.Запоріжжя)
 • Геотехнічна механіка (м.Дніпро)

Рік початку діяльності в університеті: 2019

Мови спілкування: українська, англійська

Досвід співпраці із національними та міжнародними інституціями у сфері вищої освіти, освітніх проектах:

Член громадської організації "Міжнародна фундація науковців та освітян"

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
кабінет: каб. 396 (IV корпус)
тел.: +380(61)769-85-04
e-mail: kafedra_itt@zntu.edu.ua