Ви є тут

Головна

Прізвище: Богуславська

Ім'я: Алла

По батькові: Михайлівна

 

Посада: доцент кафедри інформаційних технологій в туризмі

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-8594-4849

Освіта: вища

 • ЗНУ, 2011, «Математика», магістр математики, викладач вищої школи (математика)
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація за спеціальністю – 01.02.04 «Механіка де формівного твердого тіла», доцент кафедри інформаційних технологій в туризмі, «Термомеханічні характеристики волокнистого композиційного матеріалу з анізотропними компонентами»
 • Докторська дисертація зі спеціальності 

Наукові інтереси:

 • Композиційні матеріали
 • Термомеханічні характеристики волокнистих композитів

Дисципліни, які викладає:

 • Інформатика та комп’ютерна техніка;
 • Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики;
 • Електронна торгівля на ринку Forex;
 • Інтернет маркетинг;
 • Електронна безпека підприємства;
 • Інформаційні системи та технології в митній справі.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 12, з них патентів – 0, монографій – 0, навчальних посібників – 0.

 1. Клименко М. И., Гребенюк С. Н., Богуславская А. М. Характеристики композиционного материала с трансверсально-изотропными вязкоупругими матрицей и волокном. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2015. № 3. С. 94–102.
 2. Клименко М. И., Гребенюк С. Н., Богуславская А. М. Термомеханические характеристики волокнистого композиционного материала с изотропной матрицей и трансверсально-изотропным волокном. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2017. № 1. С. 179–189.
 3. Клименко М. І., Гребенюк С. М., Богуславська А. М. Термопружна задача для порожнистого циліндра з композиційного матеріалу з транстропним волокном. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2017. №2. С. 82−89.
 4. Клименко М. І., Гребенюк С. М., Богуславська А. М. Термопружні характеристики волокнистого композиційного матеріалу з трансверсально ізотропними матрицею і волокном. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. 2017. Вип. 27. С. 75−90.
 5. Boguslavska A., Grebenyuk S., Klymenko M., Titiva O. Application of the Thermomechanical Characteristics of the Fiber-reinforced Composite with Transtropic Properties of the Components. International Journal of Mechanical Engineering and Information Technology. Vol. 6, Issue 02, 2018. Р. 1761−1766.
 6. Grebenyuk S., Klymenko M., Titiva O., Boguslavska A. Effective longitudinal elastic modulus of the composite with viscoelastic matrix and transtropic fiber. 20th International Scientific Conference Mechanika 2015. (Kaunas, 2015). Kaunas : Kaunas University of Tehnology, 2015. P. 96–100. (Scopus).
 7. Богуславська А. М., Клименко М. І., Гребенюк С. М. Визначення напружено-деформованого стану порожнистого циліндра з композиційного матеріалу з транстропним волокном. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2018. №1. С. 101−108.
 8. Клименко М. І., Гребенюк С. М., Богуславська А. М., Гаценко А. В. Напружено-деформований стан гумових та гумовокордних віброізоляторів в умовах температурного та нелінійного деформування. Геотехнічна механіка (Міжвідомчий збірник наукових праць). 2018. Вип. 138. С. 196−204.
 9. Богуславська А. М. Методи розв’язання температурних задач для волокнистого композиційного матеріалу. Актуальні проблеми математики та інформатики : збірка тез та доповідей Сьомої Всеукраїнської, чотирнадцятої регіональної конференції молодих дослідників. (Запоріжжя, 2016). Запоріжжя, 2016. С. 77–80.
 10. Богуславська А. М. Визначення напружено-деформованого стану порожнистого циліндра з композиційного матеріалу з транстропним волокном. Актуальні проблеми математики та інформатики : збірка тез та доповідей Дев’ятої Всеукраїнської, шістнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників. (Запоріжжя, 2018). Запоріжжя, 2018. С. 111–112.
 11. Богуславська А. М. Термопружні сталі композита армованого двома сортами однаковоспрямованих волокон. Современные проблемы математики и ее приложения в естественных науках и информационных технологіях : тезисы докладов XIII международной научной конференции для молодых ученых. (Харьков, 2018). Харьков, 2018. С. 54–55.
 12. Клименко М. І., Гребенюк С. М., Богуславська А. М. Термомеханічне деформування порожнистого композитного циліндра за різних типів армування композиту. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. 2019. Вип. 30. С. 105−115.

Участь у конференціях:

 • 20th International Scientific Conference «Mechanika 2015», Kaunas, Lithuania, 23-24 April 2015;
 • V Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми прикладної механіки і міцності конструкцій», м. Запоріжжя, 21-24 травня 2015 р.;
 • Сьома Всеукраїнська, чотирнадцята регіональна конференція молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики», м. Запоріжжя, 28-29 квітня 2016 р.;
 • VI Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми прикладної механіки і міцності конструкцій», м. Запоріжжя, 25-28 травня 2017 р.;
 • Дев’ята Всеукраїнська, шістнадцята регіональна наукова конференція молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики», м. Запоріжжя,
  26-27 квітня 2018 р.;
 • XIII міжнародна наукова конференція для молодих вчених «Современные проблемы математики и ее приложения в естественных науках и информационных технологиях», м. Харків, 16-17 березня 2018 р.

 

 

Відзнаки та нагороди:

 

Рік початку діяльності в університеті: 2019

Мови спілкування: російська, українська, англійська (Pre intermediate).

Контакти:

адреса:  вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): каб. 396
тел.: +380(61)769-85-04
e-mail: kafedra_itt@zntu.edu.ua 
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}