Ви є тут

Головна

Мета: вивчення загальних принципів побудови та функціонування баз даних і знань, а також надбання практичних навичок розробки та налагодження відповідного програмного забезпечення.

Основними задачами вивчення дисципліни є:

  • формування у студентів уявлень щодо основних понять теорії і практики сучасних СКБД для використання їх в практичний дiяльностi;
  • вивчення основ проектування та створення БД в складі інформаційних систем;
  • вивчення побудови сучасних СКБД та технологій їх використання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • проблеми, які виникають під час побудови та використанні сучасних банків даних;
  • основні підходи та загальні принципи проектування баз даних на концептуальному, логічному та фізичному рівнях;

вміти:

  • проектувати та реалізовувати бази даних;
  • експлуатувати сучасні СКБД.