Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 4-й
Семестр: 8-й
Мета дисципліни: вивчення принципів побудови і дослідження систем автоматичного регулювання, їх аналіз і синтез, методи отримання необхідних характеристик. Принципи побудови і дослідження систем автоматичного регулювання в даному курсі вивчаються на основі розгляду принципів управління різноманітними технічними приладами транспортних машин. Важливе місце в вивченні і розумінні курсу займають фундаментальні принципи управління і автоматизований контроль технологічних параметрів.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Сухонос Роман Федорович, старший викладач кафедри «ДВЗ»