Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є отримання фундаментальних знань у галузі сертифікації програмної продукції та проведення сертифікаційного аудиту на сучасному рівні на основі нормативної бази стандартів Міжнародної організації зі стандартизації ISO для підвищення ефективності витрат у сфері розроблення програмного забезпечення, його виробництва, експлуатації та супроводу, підвищення конкурентоспроможності та об’єктивності оцінок.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • вимоги до сертифікації та аудиту програмних продуктів;
  • вимоги, які висуваються до кваліфікації колективу розробників програмних продуктів;
  • стандарти Міжнародної організації зі стандартизації ISO серії 9000, що застосовуються для сертифікації якості;
  • стандарти Міжнародної організації зі стандартизації ISO серії 10000, що застосовуються для аудиту процесу сертифікації;

вміти:

  • аналізувати відповідність розроблюваних програмних продуктів стандартам сертифікації;
  • управляти якістю програмних продуктів на всіх етапах життєвого циклу;
  • проводити сертифікаційні дослідження програмного забезпечення.