Ви є тут

Головна

     Асоціація випускників юридичного факультету Національного університету «Запорізька політехніка» – це громадська організація, що об’єднує випускників усіх років.

     Мета діяльності – сприяти розбудові корпоративної культури, брендингу та маркетингу Університету, як класичної європейської освітньої та наукової інституції, шляхом об’єднання та консолідації випускників різних поколінь. Залучення випускників задля формування передумов комунікації, збереження традицій та духовних цінностей університету, об’єднання його аудиторій в єдину, солідарну спільноту.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

  • налагодження зв’язку між випускниками, студентами, науково-педагогічним колективом університету;
  • організація та проведення зустрічей;
  • підтримка громадських і наукових проектів та ініціатив студентів;
  • проведення лекцій, семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів та інших наукових заходів за участі випускників факультету;
  • зміцнення партнерських стосунків між членами Асоціації;
  • залучення участі членів Асоціації в освітніх програмах;
  • допомога у стажуванні та працевлаштуванні.

Серед цілей Асоціації:

  • Підвищення престижу університету як провідного навчального закладу світового рівня.
  • Встановлення постійного дієвого зв’язку з випускниками університету, в тому числі з тими, що живуть і працюють за кордоном.
  • Проведення постійного моніторингу можливостей залучення талановитої молоді з числа випускників шкіл для навчання в університеті, а також сприяння у їх працевлаштуванні після отримання вищої освіти.