Ви є тут

Головна

Мета: вивчення та практичне засвоєння методів та засобів проектування програмного забезпечення в систематизованому вигляді для їх застосування на процесах розробки програмних систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • методи проектування програмного забезпечення;
  • принципи розробки програмного забезпечення;
  • методи аналізу архітектури програмних засобів;
  • мету та задачі проектування програмних засобів;
  • процеси та інструментальні засоби підтримки проектування;

вміти:

  • вибирати інструментальні засоби для проектування програмного забезпечення;
  • виконувати аналіз якості та оцінку програмного дизайну;
  • керувати процесом проектування програм.