Ви є тут

Головна

Короткий силабус дисципліни "Вища математика" для студентів ФРЕТ

1-й семестр: лінійна алгебра і аналітична геометрія (модуль 1); диференціальне числення (модуль 2);
2-й семестр: функції багатьох змінних, інтегральне числення, ряди (модуль 1); звичайні диференціальні рівняння (модуль 2);
3-й семестр: функції комплексного змінного, операційне числення (модуль 1); теорія ймовірностей і математична статистика (модуль 2).

Комплект методичного забезпечення дисципліни розташовано на відповідних сторінках системи дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»