Ви є тут

Головна

Ступінь вищої освіти: магістр

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»

Кваліфікація: магістр з економіки

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми: https://catalogop.zp.edu.ua/

Випускники освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці» можуть працювати на підприємствах в державному та приватному секторах різних галузей економіки на посадах: керівників департаментів людських ресурсів, керівників підрозділів з управління персоналом; спеціалістів у сферах менеджменту людських ресурсів та економістів-аналітиків. Згідно з Класифікатором професій України ДК 003:2010 (2412.2) на посаді: професіонал у галузі праці та зайнятості; аналітик у сфері професійної зайнятості; економіст з праці; експерт з регулювання соціально-трудових відносин; експерт із соціальної відповідальності; інженер з нормування праці; інженер з організації праці; інженер з підготовки кадрів; інженер з профадаптації; інструктор передових методів праці; оцінювач професійної кваліфікації; професіонал з розвитку персоналу.

Ступінь вищої освіти : магістр

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Митна справа»

Кваліфікація: магістр з економіки

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми: https://catalogop.zp.edu.ua/

Випускники освітньої програми «Митна справа» можуть працювати на підприємствах в державному та приватному секторах різних галузей економіки на посадах: керівників департаментів, керівників підрозділів; спеціалістів та економістів-аналітиків. Згідно з Класифікатором професій України ДК 003:2010 на посаді: начальник митниці; начальник митного поста; головний інспектор, головний державний інспектор, заступник начальника відділу, начальних відділу, начальник управління Державної митної служби; агент з митного оформлення; митний брокер; спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, керівник установи, організації тощо.

Ступінь вищої освіти : магістр

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

Освітня програма «Готельно-ресторанна справа»

Кваліфікація: магістр з готельно-ресторанної справи

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми: https://catalogop.zp.edu.ua/

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» випускники здатні виконувати професійну роботу в різних лінійних і функціональних підрозділах підприємств сфери обслуговування усіх форм власності та організаційно-правових форм; можуть займати посади, визначені Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010»: керівники/менеджери підприємств, установ та організацій, закладів ресторанного господарства, готелів та інших місць розміщення та громадського харчування.

Ступінь вищої освіти : магістр

Спеціальність 242 «Туризм»

Освітня програма «Туризмознавство»

Кваліфікація: магістр з туризму

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми: https://catalogop.zp.edu.ua/

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою «Туризмознавство» випускники здатні виконувати професійну роботу в різних лінійних і функціональних підрозділах організацій сфери обслуговування усіх форм власності та організаційно-правових форм; можуть займати посади, визначені Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010»: керівники підприємств, установ та організацій, директори туристичних підприємств, менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей, туризмознавці.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»

Кваліфікація: бакалавр з економіки

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми: https://catalogop.zp.edu.ua/

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» випускники можуть згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 займати первинні посади, а також керівні посади відповідно професійних назв, що є складовими таких класифікаційних групувань: агент із зайнятості й трудових контрактів; помічник керівника підприємства (установи, організації) тощо.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Митна справа»

Кваліфікація: бакалавр з економіки

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми: https://catalogop.zp.edu.ua/

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою «Митна справа» випускники можуть згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 займати первинні посади, а також керівні посади відповідно професійних назв, що є складовими таких класифікаційних групувань: посадові особи Державної фіскальної служби України (інспектор митної служби); агент з митного оформлення; митний брокер; помічник керівника підприємства (установи, організації) тощо.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Цифрова економіка та електронний бізнес»

Кваліфікація: бакалавр з економіки

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми: https://catalogop.zp.edu.ua/

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою «Цифрова економіка та електронний бізнес» випускники можуть згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 займати первинні посади, а також керівні посади відповідно професійних назв, що є складовими таких класифікаційних групувань: фахівець в галузі фінансів та торгівлі; агент з комерційних послуг та торговельний брокер; помічник керівника підприємства (установи, організації); тощо.

Ступінь вищої освіти : бакалавр

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

Освітня програма «Готельно-ресторанна справа»

Кваліфікація: бакалавр з готельно-ресторанної справи

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми: https://catalogop.zp.edu.ua/

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» випускники здатні виконувати завдання та обов’язки згідно класифікатора професій ДК 003:2010 і займати первинні посади: фахівець з готельного обслуговування, фахівець з ресторанного обслуговування, фахівець із спеціалізованого обслуговування, фахівець із туристичного обслуговування, організатор туристичної та готельної діяльності.

Ступінь вищої освіти : бакалавр

Спеціальність 242 «Туризм»

Освітня програма «Туризмознавство»

Кваліфікація: бакалавр з туризму

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми: https://catalogop.zp.edu.ua/

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою «Туризмознавство» випускники здатні виконувати професійну роботу в різних лінійних і функціональних підрозділах організацій сфери обслуговування усіх форм власності та організаційно-правових форм; можуть займати посади, визначені Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010»: організатор подорожей (екскурсій); екскурсовод; фахівець із туристичного обслуговування; організатор туристичної та готельної діяльності; фахівець із розвитку сільського туризму.