Ви є тут

Головна

Кафедра веде підготовку фахівців за спеціальністю 124 – «Системний аналіз», освітня програма – «Інтелектуальні технології та прийняття рішень». Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра, магістра, а також доктора філософії (PhD) за ОНП «Системний аналіз»  .

Системний аналітик – одна з новітніх професій, що базується на ІТ-технологіях та математичному моделюванні. Однією з основних переваг фахівців з системного аналізу є універсальність підготовки, завдяки якій майбутні випускники здатні вирішувати проблеми і завдання високого рівня в будь-яких сферах діяльності людини. Фахівці з системного аналізу спираються на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних, математичних методів і застосовують системний підхід при аналізі та вирішенні проблем в складних технічних, економічних, екологічних системах. Спостерігається стійке зростання попиту на фахівців, що володіють сучасними технологіями аналізу даних, а Гарвардський бізнес-огляд визначив професіонала в галузі аналізу даних як «найпривабливішу роботу 21-го століття».

Випускники кафедри можуть працювати системними аналітиками, науковими співробітниками з системного аналізу в галузі обчислень та обробки даних, адміністраторами та аналітиками баз даних, фахівцями в інших галузях обчислень та комп`ютерного моделювання, керівниками підрозділів комп`ютерних послуг, проектів, програм та структурних підрозділів державних установ, підприємств, банків і фірм відповідного профілю.