Ви є тут

Головна

Напрями підготовки та спеціальності за денною та заочною формами навчання:

081 «Право»
Підготовка за освітнім ступенем – бакалавр
Кваліфікація: бакалавр з правознавства

081 «Право»
Підготовка за ступенем – магістр
Кваліфікація: магістр з права

262 «Правоохоронна діяльність»
Підготовка за ступенем – бакалавр
Кваліфікація: 

262 «Правоохоронна діяльність»
Підготовка за ступенем – магістр
Кваліфікація: магістр з правоохоронної діяльності

081 «Право»
Підготовка за ступенем – доктор філософії (аспірантура)