Ви є тут

Головна

З метою вивчення питань задоволеності навчанням в університеті та працевлаштування випускників магістратури кафедри програмних засобів НУ «Запорізька політехніка» було проведено їхнє опитування через Гугл-форму. В анкетуванні взяли участь 71 випускник магістратури кафедри програмних засобів, з яких більшість закінчила навчання у 2019 р. Але в опитуванні також взяли участь й окремі випускники попередніх років випуску. З осіб, які брали участь в анкетуванні, навчалися за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» (освітня програма «Інженерія програмного забезпечення») 69% та 31% – за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» (освітня програма «Системи штучного інтелекту»).

На момент опитування (кінець навчання в магістратурі, період захисту магістерських робіт) вже фактично були працевлаштовані 71,8% здобувачів (з них офіційно працевлаштовані як штатні співробітники на підприємствах – 22,5%, оформлені як Фізична особа-підприємець (ФОП) – 18,3%, офіційно не працевлаштовані, але фактично мають роботу (є фрилансерами без оформлення) – 31%), непрацевлаштовані – 28,2%. При цьому заявили, що потребують допомоги у працевлаштуванні, лише 11,3% випускників.

На момент анкетування вже мають власну справу (підприємство) 4,2% випускників, збираються відкрити власну справу (підприємство) після закінчення університету 29,6%, потребують допомоги щодо вирішення питання стосовно відкриття власної справи 11,3%. Не планують відкриття власної справи 54,9% респондентів.

Після закінчення університету планують працювати за спеціальністю, за якою навчалися в університеті, 91,1% (з них 63,4% ґрунтуються саме на інтересі до спеціальності, а 26,8% ґрунтуються на можливості знайти високооплачувану роботу). Не планують працювати за отриманою спеціальністю 9,9% випускників.

Серед респондентів 62% після закінчення навчання планують працювати в Запорізькому регіоні, 24,5% – в іншому регіоні України, за кордоном – 12,7%.

Протягом навчання відвідували профорієнтаційні заходи: на базі кафедри програмних засобів НУ «Запорізька політехніка» – 50,7%, Ярмарок вакансій НУ «Запорізька політехніка» – 19,7%, заходи поза межами НУ «Запорізька політехніка» – 76,1%. До Центру сприяння працевлаштування НУ «Запорізька політехніка» зверталися лише 2,8% респондентів. Це пов'язано з легкою можливістю знайти високооплачувану роботу в ІТ-секторі регіону та високою активністю кафедри програмних засобів у співпраці з ІТ-фірмами, що безпосередньо пропонують студентам вакансії.

Під час навчання в університеті практику / стажування на підприємствах проходили 86% студентів (з них 42,3% – на базі практики, рекомендованої університетом, 43,7% – на базі практики, запропонованої студентом з власної ініціативи). Решта (14%) проходили навчальну практику на базі випускової кафедри в університеті.

Щодо задоволеності навчанням в університеті за результатами анкетування в цілому задоволені навчанням 98,6% студентів (з них: повністю задоволені – 52,1%, задоволені в цілому, але вважають потрібним посилити практичну підготовку – 46,5%). Не задоволені навчанням – 1,4% респондентів.

Щодо побажань до покращення умов навчання в університеті та на кафедрі за відповідними спеціальностями та освітніми програмами студенти також висловили окремі думки, які зводяться до того, що треба збільшити кількість профільних предметів за спеціальністю, зменшивши кількість гуманітарних дисциплін, автоматизувати процес документообігу в університеті, продовжувати оновлювати зміст навчальних дисциплін, більш широко використовувати сучасні засоби комунікації через мережу Інтернет, покращувати матеріально-технічну базу (особливо шляхом оновлення комп'ютерної техніки).

Відповідно до цих побажань випускників магістратури кафедрою програмних засобів надано пропозиції вченій раді факультету комп'ютерних наук і технологій щодо вилучення розділів з економіки та охорони праці з магістерських дипломних робіт, запроваджено процес цифровізації дипломування з використанням сучасних хмарних цифрових телекомунікацій, з предметів кафедри підготовлено та зібрано електронні навчально-методичні комплекси (робочі програми, конспекти лекцій або навчальні посібники, методичні вказівки до лабораторних робіт), які розміщено в репозиторії університету, на хмарному Гугл-диску кафедри, Телеграм-каналі кафедри, навчальному середовищі Moodle НУ «Запорізька політехніка», активно ведеться робота щодо поліпшення матеріально-технічної бази кафедри шляхом створення нових лабораторій, оновлення комп'ютерної техніки завдяки широкомасштабній участі кафедри у міжнародних проєктах.

С.О. Субботін
завідувач кафедри програмних засобів