Ви є тут

Головна

На кафедрі програмних засобів НУ "Запорізька політехніка" проведено масове опитування випускників бакалаврських освітніх програм, у якому взяли участь 114 осіб (76%) зі 150 студентів четвертого курсу. Серед опитаних респондентів в бакалавраті навчались за спеціальністю: 121 Інженерія програмного забезпечення – 60,5%, 122 Комп'ютерні науки – 39,5%. Форма оплати за навчання в бакалавраті: за рахунок коштів держбюджету – 72,8%, за контрактом – 27,2%. За денною формою навчалися 97,4%, а за заочною формою – 2,6% респондентів.

Корисність навчання за спеціальністю в університеті респонденти оцінили як: задоволені – 94,7% (у т.ч. повністю задоволені – 50%, задоволені в цілому, але потребують посилення теоретичної підготовки – 1,7%, задоволені в цілому, але потребують посилення практичної підготовки – 43%), незадоволені – 5,3%.

Респонденти вважають, що загалом їхні знайомі сприймають кафедру програмних засобів: краще інших кафедр – 57%, на рівні інших кафедр – 43%, гірше інших кафедр – 0%. На думку респондентів до більшості студентів з боку більшості викладачів кафедри програмних засобів ставлення: добре – 100%, погане – 0%. Щодо себе особисто ставлення з боку викладачів кафедри програмних засобів респонденти оцінюють як: добре – 99,1% (у т.ч. повністю задоволені ставленням усіх викладачів – 76,3%, задоволені ставленням більшості викладачів – 22,8%). Щодо ставлення з боку більшості студентів до більшості викладачів кафедри програмних засобів на думку респондентів можна оцінити як добре – 97,4%.

Подальше навчання в магістратурі планують 78,9% респондентів (як прийнятні форми оплати за подальше навчання в магістратурі зазначено: тільки коштом державного бюджету – 33,3%, за контрактом – 44,6% (у т.ч. тільки за контрактом – 2,6%, як за держбюджетні кошти та і за контрактом – 43%)), не планують вступати до магістратури – 21,1%. З числа респондентів, що планують подальший вступ до магістратури, збираються вступати до: НУ "Запорізька політехніка" – 78,1%, інших університетів Запорізького регіону – 2,6%, інших університетів України – 0,88%, закордонних університетів – 1,8%. Зазначили, що планують вступати до магістратури за спеціальністю: 121 Інженерія програмного забезпечення – 57%, 122 Комп'ютерні науки – 39,5%.

Серед респондентів навчалися на платних курсах з іноземної мови для підготовки до ЄФВІ – 9,7%, не навчалися – 90,3%. При цьому як самооцінку рівня володіння іноземною мовою зазначили: висока – 17,5%, середня – 59,7%, низька – 22,8%.

На момент опитування були працевлаштовані 54,4% (у т.ч. на підприємствах – 14,9%, як фізична особа-підприємець – 13,2%, без офіційного оформлення (фріланс) – 26,3%), непрацевлаштовані – 45,6% респондентів.

Респонденти, що працюють на підприємствах, як місце роботи зазначили: Computools, Incode Group, SoftServe, Ukrosoft Group, CHI Software, Extrums, CUDEV, Development Intellect, CookieDev, Svitla Systems Inc., Drum'N'Code, GBKSOFT, X-Torus, Phonexa, ТОВ "Сінапс Тім", МЕТРО, Fozzy-Food, Золотий вік, ТОВ"Срібна Країна", АТ "ЗАлК", АК КБ "Приват Банк", "Нова Пошта", "Центр Соціологічних Досліджень", ТОВ "Лендфорт-Азов", "ХЮГГЕ Dent", ТОВ "Омега", а також заклади освіти.

Після закінчення університету збираються працювати за спеціальністю 90,4% (у т.ч. 60,5% – оскільки їм цікава спеціальність, 29,8% – якщо знайдуть роботу за спеціальністю), не збираються працювати за спеціальністю – 9,6%.

Після закінчення навчання в університеті планують працювати в Запорізькому регіоні – 66,7%, в інших регіонах України – 22,8%, за кордоном – 10,5% респондентів.

Потребують допомоги у працевлаштуванні лише 24,6% респондентів.

Збираються відкрити власну справу (підприємство) після закінчення університету 32,5% респондентів, вже мають власну справу (підприємство) – 5,3%, не планують відкриття власної справи – 52,6%, потребують допомоги у вирішення питання відкриття власної справи – 9,6%.

Серед респондентів відвідували зустрічі з представниками IT-фірм на базі кафедри програмних засобів 57,9% (у т.ч. отримали від цього користь 45,6%), не відвідували –42,1% (у т.ч. вважають це корисним – 31,6%). Відвідували Ярмарок вакансій в НУ "Запорізька політехніка" 29,8% (у т.ч. вважають це корисним – 21,9%), не відвідували – 70,2% (у т.ч. вважають це корисним – 55,3%). Відвідували Центр сприяння працевлаштуванню студентів НУ "Запорізька політехніка" 16,7% (у т.ч. отримали від цього користь 13,2%), не відвідували – 83,3% (у т.ч. вважають це корисним 64%). Відвідували під час навчання в університеті зовнішні заходи (форуми, хакатони, мітапи, змагання і т.п.) 61,4% (у т.ч. отримали від цього користь для себе 54,4%), не відвідували – 38,6% (у т.ч. вважають це корисним 29,8%).

Під час навчання проходили практику / стажування серед респондентів: на базі підприємств – 86,8% (у т.ч. на знайденому самостійно місці практики – 52,6%, на місці практики, запропонованому університетом – 34,2%), на базі університету – 13,2%.

Респонденти запропонували внести такі зміни до навчального процесу за освітніми програмами (спеціальностями) кафедри: враховувати передові практики іноземних університетів, продовжити оновлення наповнення навчальних курсів, забезпечити їхню орієнтацію на потребу регіонального ринку праці, збільшити увагу до вивчення англійської мови, зменшити кількість та обсяг вивчення непрофільних (у першу чергу – гуманітарних) дисциплін, збільшити практичне навчання зі спеціальності, збільшити теоретичне навчання зі спеціальності, посилити вивчення нових мов та технологій програмування, забезпечити кейс-орієнтований підхід до навчання, забезпечити більш глибоке вивчення дисциплін зі спеціальності, продовжити оновлення викладацького складу та матеріально-технічної бази (зокрема комп'ютерного обладнання), навчання студентів роботі у колективі, забезпечити залучення до викладання практичних фахівців, забезпечити більшу свободу у формуванні індивідуальної траєкторії навчання студентів, зокрема шляхом індивідуального вибору мов програмування при виконанні лабораторних робіт, формування вибіркових блоків взаємопов'язаних дисциплін у блоці, що дозволять мати кожному студенти вибір спеціалізації, посилити мотивацію студентів до навчання шляхом більш цікавої подачі матеріалу, сприяти організації дозвілля студентів шляхом організації екскурсій та інших заходів, зокрема професійноорієнтованих змагань з програмування, сприяти працевлаштуванню студентів.

Респонденти запропонували такі дії для сприяння працевлаштуванню студентів і випускників кафедри програмних засобів: продовжити проведення на кафедрі зустрічей з представниками фірм, залучати власників фірм до таких заходів, збільшити кількість та обсяг практик на підприємствах, організовувати майстер-класи та тренінги, звертати увагу не тільки на регіональні, але й на столичні та закордонні компанії, розширити співпрацю з фірмами, залучати більше роботодавців, надавати студентам інформацію про актуальні напрями роботи та професії й перелік актуальних технологій (вимог) у кожному напрямі.

Респонденти запропонували такі поради щодо заходів по роботі з абітурієнтами: пояснювати абітурієнтам актуальність спеціальностей та освітніх програм кафедри, детально висвітлювати переваги навчання в університеті та на кафедрі, інформувати абітурієнтів про можливості та статистику вступу за державним замовленням, наводити приклади розробок студентів і випускників, описувати перспективи працевлаштування студентів та наводити приклади успішного працевлаштування випускників спеціальностей кафедри, відстежувати та публікувати дані про долю випускників, що працюють за спеціальністю, організувати в регіоні професійну PR-компанію університету, кафедри, поширювати інформацію про кафедру та її спеціальності в засобах масової інформації, мережу Інтернет, по школах міста і області, створити й поширювати інтерактивні електронні презентацій кафедри та її спеціальностей, продовжити проведення днів відкритих дверей, екскурсій для школярів на кафедру, розповсюджувати інформаційні буклети для абітурієнтів.

Результати проведеного опитування у цілому узгоджуються з результатами проведених раніше опитувань випускників магістратури та студентів невипускних курсів.

Кафедра програмних засобів, реалізуючи передові практики, рекомендовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, продовжуватиме вивчати думку студентів та враховувати її у плануванні роботи кафедри, доводитиме її до відома керівництва університету та широкого загалу.

С.О. Субботін
завідувач кафедри програмних засобів