Ви є тут

Головна

Прізвище: Бабіч

Ім'я: Андрій

По батькові: Вікторович

 

Посада: доцент кафедри Мікро- та наноелкктроніки

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: канд. фіз.-матем. наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-5389-5934

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, рік закінчення – 2007, спеціальність за дипломом - «Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади», кваліфікація за дипломом - «Магістр електроніки».

Дисертації:

Кандидатська дисертація:

01.04.07– «Фізика твердого тіла», «Поверхневі та тунельні ефекти в металевих наноструктурах», рік захисту – 2011, Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова, м. Київ.

Наукові інтереси:

 • нанофізика і нанотехнології;
 • фізика кластерів;
 • фізика поверхні;
 • фізика плазми;
 • позитрони в твердих тілах та рідинах;
 • одноелектронні прилади.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Babich, A.V. Effect of dielectric coating on the electron work function and surface stress of a metal [Текст] / A.V. Babich, V.V. Pogosov // Surface Science.- 2009.- V.603.- P. 2393-2397.
 • Babich, A.V. Effects of electron levels broadening and electron temperature in tunnel structures based on metal nanoclusters [Текст] / A.V. Babich, V.V. Pogosov // Surface Science.- 2010.- V.604.- P. 210-216.
 • Бабич, А.В. Квантовая металлическая пленка в диэлектрическом окружении [Текст] /A.В.Бабич, В.В.Погосов // Физика твердого тела.- 2013.- T.55.- №1.- C.177-185.
 • Бабич, А.В. О вакансии в металле /А.В.Бабич, П.В.Вакула, В.В.Погосов // Физика твердого тела.-  2014.-Т.56.-В.5.-С.841-847.
 • Бабич, А.В. О позитроне в металле [Текст] / А.В.Бабич, П.В.Вакула, В.В.Погосов // ФТТ. – 2014. – Т.56.- № 9. – С. 1671-1679.
 • Бабич, А.В. О локализации позитронов в вакансиях металла [Текст] / А.В. Бабич, В.В. Погосов, В.И. Рева // Физика твердого тела. – 2015. – Т.57.- № 11. – С. 2081–2089.

Всього наукових праць: 36, з них патентів – 0, монографій – 1, навчальних посібників – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Погосов, В.В. О влиянии стресса и диэлектрического покрытия на работу выхода электронов и Вольта потенциала металлической поверхности [Текст] / В.В. Погосов, Е.В. Васютин, А.В. Бабич // II Міжнар. конф. „Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології“: тези доп., Київ, НАНУ, 21-23 листопада 2007.-С8-31.
 • Pogosov, V.V. Effects of broadening of levels and electron overheating in molecular transistor based on metal cluster [Текст] / V.V.Pogosov, A.V.Babich // Clustered and Nanostructured Matherials (CNM-2) (2009, September 27-30, Uzhgorod), P. 16.
 • Babich, A.V.  Quantum metal film in dielectric environment [Text]/ A.V. Babich,  Pogosov V.V., Vakula P.V. // International Meeting “CLUSTERS AND NANOSTRUCTURED MATERIALS” (CNM-3’2012) , Uzhgorod  14-17 October 2012, p.44.
 • Babich, A.V.  On the change in the sign of the positron  work function of a metal [Text]/ A.V. Babich,  Pogosov V.V., Vakula P.V. // International Meeting “CLUSTERS AND NANOSTRUCTURED MATERIALS” (CNM-3’2012) , Uzhgorod  14-17 October 2012, p.64.
 • Бабич, A.В. Характеристики электронных и позитронных состояний: вакансии, металл-диэлектрические наносандвичи [Текст] / Бабич A.В., Вакула П.В., Погосов В.В., Якубов И.Т.// 5-й Международныйрадиоэлектронный форум  «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» МРФ-2014. Сборник научных трудов: материалы форума в 4-х томах. Том. IV. Конференция «Функциональная база наноэлектроники».– Харьков: АН ПРЭ, ХНУРЭ, 2014.– с. 4-7.
Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Відзнаки та нагороди:

 • За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток наукової сфери, високий рівень публікацій та з нагоди Дня науки нагороджено Почесною грамотою (18.05.2013, Наказ ЗНТУ №65-М від 15.05.2013)

Рік початку діяльності в університеті: 2010.

Основні мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 113
тел.: 764-67-33
e-mail: andybab@zntu.edu.ua