Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Єршов

Ім'я: Анатолій

По батькові: Васильович

 

Посада: професор кафедри

Вчений ступінь, звання: доктор технічних наук, професор

 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-0878-6434

Обліковий запис науковця (Scopus): 56251073800

Обліковий запис науковця (Google Scholar): PWP4ivEAAAAJ

Освіта: вища

Московський авіаційний інститут (МАІ) , рік закінчення – 1971, спеціальність за дипломом – «двигуни літальних апаратів», спеціалізація – «космічні двигуни та енегргетичні установки», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»

Дисертації:

 

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.14.08 – «Перетворення видів енергії»:                               
  «Спецтема», рік захисту – 1979, Московський авіаційний інститут (МАІ)                                   
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.03.06 – «Зварювання та споріднені процеси і технології»:                     «Розробка теоретичних та технологічних основ підвищення міцності зчеплення газотермічних покриттів методом іонно-дугової активації підкладки при атмосферному тиску», рік захисту – 2010, Національному технічному університеті України „ Київський політехнічний інститут”

Наукові інтереси:

...

 • фізика енергоперенесення у плазмових апаратах;
 • стійкість дифузного розряду на поверхні електродів;
 • підвищення якості плазмового покриттяку

Дисципліни, які викладає:

 • Фізика;
 • Конструювання літальних апаратів;
 • Системи автоматичного керування АД;
 • Газова динаміка та агрегати надуву ДВЗ

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

1.     Г.І. Камель, В.В. Перемітько, А.В. Єршов, Р.А. Куликовський. Дослідження конічних трибосистем у промисловому транспорті.- Дніпродзержинськ: ДДТУ.- 2013.-313 с..

2.     Єршов А. В. Анодні плями у генераторах плазми / А. В. Єршов, О. Г. Биковський. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 132              с.

3.     Ершов А.В.  Влияние ионно-микродуговой активации подложки на прочность сцепления газотермических покрытий / А.В. Ершов, Н.Н. Сытников,  Г.И. Камель // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 118/2011. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. — Севастополь.- 2011.- С.32-36.

4.      Оценка  параметров процесса электрического  взрыва проводников в жидкости / Лоскутов С.В., Ершов А.В., Сейдаметов С.В. / Вестник двигателестроения.- 2011.- № 1.- С.110 – 112.

5.     Быковский О.Г.,  Ершов А.В.,  Лаптева А.Н., Глотка А.Н. Определение температуры частиц при плазменном напылении токоведущей проволокой /Заготовительные производства в машиностроении. -  2013. - №5. – С. 12 – 14.

6.   А.В.Єршов, О.А. Зеленіна, Влияние магнитного поля проводника на       течение  металла на торце проволоки в дуговом разряде / Електротехніка та електроенергетика. – 2013. - №2. – С.62-65.

7.  А.В.Єршов, О.А. Зеленіна. Конвективный и лучистый теплообмен при плавлении проволоки в струе дуговой плазмы/ Електротехніка та електроенергетика. – 2014. - №1. – С.37-42.

8.  А.В. Ершов,  О.Г. Быковский,  А.Н.Лаптева. Влияние экзотермических процессов на термодинамические характеристики при плазменном распылении металлических   токопроводящих проволок / Физика  и       химия обработки материалов.-2014.-№1.    С.21-24.

9.               Лоскутов С.В., Ершов А.В.,Зеленина О.А. Модель контакта частицы плазменного покрытия с шероховатой поверхностью подложки / Молодий вчений № 2 (17), лютий 2015.-С. 8-11.

10. А.В. Ершов,  О.Г. Быковский,  А.Н.Лаптева, Е.А. Зеленина. Оце-нка теплового потока из плазмы в торец проволоки – анода из алюминия / Сварочное производство – 2015. - №10. – С. 7 – 11.

Участь у конференціях:

 • {Прізвище та ініціали автора(ів)}, {Тема доповіді}, {Назва конференції}, {дата проведення конференції}, {Місце проведення конференції}, {Назва установи, де проходила конференція}, {Кількість сторінок}

Рік початку діяльності в університеті: {рік}.

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:  

адреса: Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): а. 324
тел.: +380(61)-7698355
e-mail: {e-mail}
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}

Рік початку діяльності в університеті: 1981