Ви є тут

Головна

Прізвище: Зеркаль

Ім'я: Анастасія

По батькові: Вікторівна

 

Посада: директор Навчального Центру «Освіта для бізнесу і кар’єри», професор кафедри маркетингу та логістики

Участь у роботі рад і державних структур:
1. Член організаційного комітету щорічного конкурсу «Молодий вчений року» Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України;
2. Член постійно діючої конкурсної комісії проєкту Ради молодих учених при МОН України «Монографія на грант»
3. Член редакційної колегії фахового журналу «Науковий вісник Одеського національного економічного університету»;
4. Член координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва Запорізької міської ради
5. Експерт Обласного конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки Запорізької обласної державної адміністрації

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-3155-1302

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): B-9313-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 57216970427

 

Освіта: вища

 • 2009 р. Класичний приватний університет, спеціальність Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, бакалавр з менеджменту (073);
 • 2009 р. Класичний приватний університет, спеціальність Іноземна філологія, бакалавр з іноземної філології, перекладач англійської та другої іноземної мови (035);
 • 2010 р. Класичний приватний університет, спеціальність Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (073);
 • 2017 р. Запорізька державна інженерна академія, спеціальність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціаліст з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, економіка підприємства (051, 076);
 • 2017 р. Класичний приватний університет, спеціальність Фінанси, банківська справа та страхування, спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування (072);
 • 2022 р. Класичний приватний університет, спеціальність Маркетинг, магістр з маркетингу (075).
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема: «Формування та розвиток корпоративної культури машинобудівних підприємств». Рік захисту – 2014.
 • Докторська дисертація зі спеціальності  08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема: «Управління персоналом підприємства на засадах комерційної свідомості: теорія, методологія, практика». Рік захисту – 2021.

Наукові інтереси:

 • комерційна свідомість;
 • маркетингові стратегії;
 • управління персоналом;
 • корпоративна культура.

Дисципліни, які викладає:

 • Економіка підприємства;
 • Паблік рілейшнз;
 • Основи наукознавства;
 • Мерчандайзинг;
 • Рекламний менеджмент;
 • Товарознавство.

Підвищення кваліфікації:

 • 2017 р. – підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі економічної кібернетики та фінансів, Бердянський державний педагогічний університет МОНУ, м. Бердянськ (450 годин);
 • 2017 р. – підвищення кваліфікації за напрямом: «Інноваційні методи викладання, навчання та менеджменту: новітні світові та європейські практики», Східно-європейський інститут психології, м. Київ (18 годин);
 • 2018 р. – підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Запорізької державної інженерної академії на тему: «Сучасні аспекти розвитку фінансів, банківської справи та страхування в Україні та в зарубіжних країнах», м. Запоріжжя (150 годин);
 • 2020 р. – підвищення кваліфікації (стажування) за освітніми програмами: «Фінанси», «Страхування», «Гроші та кредит», «Бюджетний менеджмент», «Страховий менеджмент», Мукачівський державний університет МОН України (150 годин);
 • 2021 р. – курс підвищення кваліфікації (проєкт для викладачів) «KNU Teach week 2», Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, м. Київ (30 годин);
 • 2022 р. – курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів «KNU Teach week 3», Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, м. Київ (15 годин).
 • 2023 р. – курс підвищення кваліфікації Бренд науковця у цифровому світі, Інноваційний університет, Офіс підтримки вченого, м. Київ (30 годин).

Додаткова освіта:

 • 2020 р. – перша школа молодого науковця Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України (45 годин);
 • 2020 р. – конференція співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge 5» на тему: «Адаптація навчального процесу та дуальної освіти в умовах онлайн», UGEN, м. Київ (26 годин);
 • 2021 р. – освітні вебінари конференції зі співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge 6», UGEN, м. Київ (17 годин);
 • 2021 р. – ТоТ: Тренінг для викладачів, Прогресильні, м.Одеса (21 година);
 • 2022р. – курс розвитку практичних навичок у популярних ІТ-напрямках та вмінь для організації навчального процесу та роботі зі студентами «TEACHERS` SMARTUP», Sigma Software University, Асоціація IT Ukraine, м.Ізюм (30 годин);
 • 2022 р. – training «Gender and digital technologies in science», National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» (2 hours)
 • 2022 р. – проєкт з розвитку зі співпраці бізнесу та університетів "Uni-Biz Bridge", присвячений розвитку soft skills для викладача, UGEN, SoftServe, Національний банк України, м. Київ (10 годин).

Участь у міжнародних освітніх  програмах та проектах:

 • 2018 р. – міждисциплінарне наукове стажування „Interdiscipline scientific internship in the Hamburg State and University Library Carl von Ossietzky”, Institute of International. Academic and Scientific Cooperation, Hamburg Germany;
 • 2019 р. – тренінг «Методи інноваційного навчання у вищій освіті», Міністерство освіти і науки України за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії;
 • 2022 р. – training course "On being a scientist", European Academy of Sciences and Research Hamburg, Germany;
 • 2022 р. – training course " Research Methods (Introduction)", European Academy of Sciences and Research Hamburg, Germany;
 • 2022 р. training course Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis, European Academy of Sciences and Research Hamburg, Germany.
 • 2022 р. – Internship Course «Polish-Ukrainian Summer Camp for Young Scientists» KRD Polish Association of Doctoral Candidates, SGH «Warsaw School of Economics», Warsaw, Poland
 • 2023 р.– English as a Medium of Instruction for Academics, English Language Programs Cardiff University, Wales, United Kingdom
 • 2023 р. – New World Law Order: International Communication аnd Socio-Economic Impacts. Program: «Marketing and Logistics in Digital Economy», University of Rijeka PAR University, Croatia

Всього наукових праць: 140, в т.ч. монографій: одноосібних – 2, колективних – 9; статей у виданнях, що індексуються в наукометричній базі Scopus та Web of Science – 7; у зарубіжних виданнях – 21.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Nataliia Liashuk, Olha Kapral, Vladyslava Lyfar, Anastasiia Zerkal, Oleh Burdyak Social Networks as a Tool of Marketing Communications Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Volume 26, Number 3, Special Issue, 2023, р.28-39, Baku, Azerbaijan https://ejournal.khazar.org/index.php/kjhss/article/view/88/86 (Web of Science)
 • Prokopenko, Olha, Tetiana Kurbatova, Marina Khalilova, Anastasiia Zerkal, Gunnar Prause, Jacek Binda, Temur Berdiyorov, Yuriy Klapkiv, Sabina Sanetra-Półgrabi, and Igor Komarnitskyi. 2023. "Impact of Investments and R&D Costs in Renewable Energy Technologies on Companies’ Profitability Indicators: Assessment and Forecast" Energies 16, no. 3: 1021. https://doi.org/10.3390/en16031021 (Scopus Q2, Web of Science)
 • Tetiana Dubovyk, Iryna Buchatska, Anastasia Zerkal, Vira Lebedchenko Digital Marketing in the Condition of Wartime Posture in Ukraine/ International Journal of Computer Science and Network Security Vol. 22 No. 7 pp. 206-212 (Web of science)
 • L. Verbivska, Z. Kobelia, A.Verhun, A. Zerkal, A. Vikhtiuk (2022). Theoretical bases of improvement of mechanisms of management of the personnel of the enterprise. AD ALTA JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH SPECIAL ISSUE NO.: 12/02/XXVIII. (VOL. 12, ISSUE 2, SPECIAL ISSUE XXVIII.) pp. 107-111 (Web of science)
 • Mariana Petrova, Viktor Koval, Milena Tepavicharova, Anastasiia Zerkal, Andrii Radchenko, Nataliia Bondarchuk The interaction between the human resources motivation and the commitment to the organization / Journal of security and sustainability issues. -- Vol. 9. – 2020. – No. 3. –897-907. (Scopus Q2)
 • Shyra, T., Shtyrov, O., Korchynskyy, I., Zerkal, A., & Skoryk, H. (2020). Providing the corporate security strategy in the management system of the enterprise. Business: Theory and Practice, 21(2), 737-745. https://doi.org/10.3846/btp.2020.12975(Scopus Q2)
 • Zerkal A., V Zamlynskyi, A.Antonov A conceptual framework to apply financial engineering at the enterprise/ Baltic Journal of Economic Studies. – Vol. 5. – 2019. – No. 1. –68 – 74. (Web of Science)
 • Зеркаль А. В., Голомб В.В. Маркетингові комунікаційні стратегії підприємства в умовах цифровізації економіки / А. В. Зеркаль, В.В.Голмб // Фаховий науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" (2021 рік) / Випуск №12, с.15-22
 • Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В., Зеркаль А.В. До стратегії управління промисловими підприємствами в умовах кліматичної рівноваги / Ю.З.Драчук, Н.В.Трушкіна, А.В.Зеркаль Фаховий науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР» Випуск 1(68)/2022, с.50-56
 • Zerkal A. Developing commercial awareness: strategies for enterprises. Management mechanisms and development strateges of economic entities in conditions of institutial transformations of the global environment : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi , in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA, 2019. – Vol.2..- 352 p.
 • Зеркаль А. В. Управління розвитком комерційної свідомості персоналу на підприємствах : монографія. Запорiжжя : КПУ, 2019. 320 с.
 • Zerkal A. Commercial awareness - significant competitive advantage of enterprise. Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I.Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. –Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 2. – 270 p.

Участь у конференціях:

 • Zerkal A., Drachuk Yu., Stalinska O. Incentives for metallurgy to reduce CO2 emissions / A.Zerkal, Yu.Drachuk, O.Stalinska // IV International Scientific and Practical Conference «Modern science: innovations and prospects», January 10-12, 2022, Stockholm, Sweden, pp.793-800
 • Zerkal A., Drachuk Yu., Jaworska M. Economic bases of ecological management of industrial enterprises in the conditions of climate change / A.Zerkal, Yu.Drachuk, M. Jaworska // Theoretical and science bases of actual tasks. Proceedings of the ХIV International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal. 2022, р.97-102
 • Зеркаль А. В. Особливості фінансування розвитку і управління персоналом підприємства/ А. В. Зеркаль // Республіканська науково-практична конференція «Молодь і глобальні проблеми сучасності», м.Караганда, Казахстан, 24 квітня 2020 р. С.40-42
 • Zerkal A. Commercial awareness as a part of employee management of enterprise/ A.Zerkal // The 3rd International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science” (November 13-15, 2019) Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2019., p.468-470
 • Зеркаль А. В. Компетенції працівників як складова розвитку персоналу підприємства / А. В. Зеркаль // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії» Київ, 21-22 березня 2018 року, с.71-73
 • Зеркаль А. В. Роль страхових компаній у розвитку фінансового ринку України / А. В. Зеркаль // Республіканська науково-практична конференція «Молодь і глобальні проблеми сучасності», м.Караганда, Казахстан, 30 березня 2018 р., с.52-54
 • Зеркаль А. В. Дослідження особливостей навчання та розвитку персоналу підприємств / А. В. Зеркаль // Міжнародна науково-практична конференція «Європейські перспективи сенсу життя» 11 травня 2018 р.
 

Відзнаки та нагороди:

 • 2017 р. – Почесна грамота Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал» за плідну співпрацю, активну громадянську позицію та креативні ідеї а процесі реалізації проекту «Школа молодого підприємця»;
 • 2019 р. – Подяка Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації за участь у обласному конкурсі для обдарованої молоді у галузі науки;
 • 2019 р. – Почесна грамота Класичного приватного університету за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток університету;
 • 2020 р. – Лауреат премії Запорізької міської ради для обдарованої молоді;
 • 2020 р. – Сертифікат Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України за участь у першій школі молодого науковця Ради молодих учених при Міністерстві науки і освіти України;
 • 2020 р. – Подяка Класичного приватного університету за вагомий внесок у розвиток молодіжної науки в Класичному приватному університеті;
 • 2021 р. – Подяка Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України за вагомий внесок у зміцнення наукового потенціалу молодих вчених України;
 • 2021 р. – Почесна грамота Запорізької обласної Ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, плідну науково-педагогічну діяльність, упровадження сучасних методів навчання й виховання молоді, видання наукової і науково-методичної літератури, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня Незалежності України;
 • 2021 р. – Диплом переможця Обласного конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки Запорізької обласної державної адміністрації;
 • 2022 р.– Подяка ректора Національного університету «Запорізька політехніка» за високий рівень підготовки до обласного конкурсу обдарованої молоді в галузі науки, запровадженому Запорізькою обласною державною адміністрацією 2021-2022 н.р.
 • 2022 р. - Подяка Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України за високий професіоналізм в організації та проведенні щорічного конкурсу «Молодий вчений року-2021» вагомий особистий внесок у розвиток молодіжної науки в Україні;
 • 2023 р. - Подяка ректора НУ «Запорізька політехніка» науковому керівнику за високий рівень підготовки студентів при участі в університетській студентській олімпіади у 2022/2023 н. р.;
 • 2023 р. - Подяка ректора НУ «Запорізька політехніка» за вагомий внесок в організацію та проведення університетського конкурсу студентських бізнес-ідей «STARTUP із Запорізькою політехнікою» 2022/2023 навчального року;
 • 2023 р. -Лауреат щорічного всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року» Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України в номінації «Маркетинг»;
 • 2023 р. -Лауреат щорічного всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року» Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України в номінації «Підприємництво»;
 • 2023 р. - Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та пліду науково-педагогічну діяльність;
 • 2023 р. – Почесна грамота Українського союзу промисловців і підприємців за вагомий особистий внесок у вітчизняну науку, соціально-економічний розвиток України, сумлінну працю та високий професіоналізм;
 • 2023 р. – Подяка Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації за участь в якості експерта Обласного конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки.

Членство у громадських об'єднаннях: Академік Академії економічних наук України

Рік початку діяльності в університеті: 2021.

Мови спілкування: українська (вільно), англійська (вільно), російська (вільно), німецька (читаю, перекладаю зі словником).

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 281(головний корпус)
тел.: +38(061)7698579
e-mail: z.a.v@i.ua