Ви є тут

Головна

Мета: Забезпечення студентів теоретичними знаннями та практичними навиками з інженерії вимог до програмного забезпечення.

Завдання: Ознайомити студентів з теоретичними основами аналізу та специфікації вимог, та навчити виконувати специфікацію вимог до програмного забезпечення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • сучасні поняття з інженерії вимог до програмного забезпечення;
  • методи аналізу, узгодження вимог;
  • методи керування ризиками.

вміти:

  • визначати джерела вимог;
  • здійснювати аналіз вимог;
  • розробляти специфікацію програмних вимог;
  • виконувати їхню верифікацію та атестацію;
  • використовувати сучасні програмні засоби для забезпечення завдань з інженерії вимог до програмного забезпечення.