Ви є тут

Головна

Прізвище: Панкова

Ім'я: Алла

По батькові: Юріївна

Посада: Доцент

Участь у роботі рад і державних структур: -

Вчений ступінь, звання: к.е.н.

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID 0000-0003-4441-2683
 

Освіта: вища

 • Бердянський державний педагогічний інститут імені П.Д.Осипенко 2001 р., початкове навчання,  0101, вчитель початкових класів.
 • Запорізька державна інженерна академія, 2002 р., економіка підприємства, 0501, економіст.
 • Академія управління та інформаційних технологій «АРІУ» м.Бердянськ 2005 р., менеджмент організацій (магістратура), 0805, магістр, менеджер-економіст

Додаткова освіта:

 • Листопад 2014 р., м. Київ – сертифікат Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Програма розвитку державно-приватного партнерства «Викладання ключових аспектів державно-приватного партнерства».
 • Стажування в Класичному приватному університеті (м.Запоріжжя) на кафедрі менеджменту Інституту управління в період з 1 грудня 2018 по 1 червня 2019. Посвідчення №0379 від 01.06.2019 р
 • Стажування в Класичному приватному університеті (м.Запоріжжя) на кафедрі публічного управління та землеустрою, з 1 грудня 2018 по 1 червня 2019. посвідчення №0320 від 01.06.2019 р

Дисертації:

2013 рік - кандидатська дисертація за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему «Забезпечення структурних змін в економіці великого промислового міста».

Наукові інтереси:

 • регіональний менеджмент,
 • регіональна економіка та економіка міста,
 • рекреація,
 • менеджмент організацій,
 • психологія управління.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Підручники та монографії та розділи в монографіях:

 • Alla Pankova. . Ensuring the socio-economic development of united territorial communities in the paradigm of governance. Collective monograph. For order. prof. Gudz P. Zaporizhzhia, 2020. P. 112-172. 
 • Панкова А.Ю. Сучасні теорії розвитку економіки промислового регіону / А.Ю. Панкова // Забезпечення сталого розвитку промислового регіону на основі інноваційних моделей управління: [монографія / за ред. проф. П. В. Гудзя, Л.О. Кримської]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013.– 272 с.

Статті у фахових виданнях:

2020-2015

 1. Панкова А. Ю., Ткачук А. Ю. Адміністрування критичних технологій в АПК на регіональному рівні як інструменту форсайту. Бизнес Информ  Електронне наукове фахове видання - 2020. №7. C. 93-99. — Режим доступу: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-93-99 (Фахове видання)
 2. Petro Gudz, Alla Pankova. Determination of smart-profiles of united territorial communities of Zaporizhzhia region        EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT  Volume 5  Issue 2 2019 (Фахове видання)
 3. Панкова А. Ю. Досвід регіональної політики ЄС: модель управління економікою регіону  на основі промислових кластерів     / А. Ю. Панкова  //    Економічний простір: Збірник наукових ппраць. - № 119. – 2017. – С.95-104. (Фахове видання)  
 4. Панкова А. Ю. Актуальні питання щодо інтеграції України до Європейського союзу / А. Ю. Панкова, А.С.Вайновська  //    Економічний простір: Збірник наукових ппраць. - №115. – 2016. – С.32-40. ISSN 2224-6282 (Фахове видання)
 5. Панкова А. Ю.  Ефективність впровадження стратегії розвитку регіону у відповідності державної стратегії розвитку та Євроінтеграційних процесів    / А. Ю. Панкова, Т.В.Лагутін // Економіка та держава. – 2016. -№11. С.58-61     ISSN 2306-6806    (Фахове видання)
 6. Панкова А. Ю. Аналіз ефективності використання персоналу на ВАТ «Запоріжсталь» [Текст] / А. Ю. Панкова,  Ю.О. Ізотова // International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. – 2015. – № 2(2). – С. 67-75.

 2014

 • Панкова А.Ю.  Обґрунтування пріоритетів і цілей структурних змін в економіці великого промислового міста / А.Ю. Панкова // Сталий розвиток економіки. –  2'2014 [24]. –  № 24. –  С.83-90. (Фахове видання)
 • Панкова А.Ю.  Передумови і пріоритети формування соціально орієнтованої структури економіки великого промислового міста / А.Ю. Панкова // Інноваційна економіка. –  3'2014 [52]. –  № 52. –  С.79-85. (Фахове видання)
 • Панкова А.Ю.  Моделювання соціально орієнтованих структурних перетворень в економіці великого промислового міста / А.Ю. Панкова //  Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №20. – С.47-52.(Фахове видання)
 • Панкова А.Ю.  Прогнозна оцінка ефективності сценаріїв соціально орієнтованих структурних перетворень  в економіці великого промислового міста / А.Ю. Панкова, Л.І.Радутна // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. –  №22. – С.57-61.(Фахове видання)
 • Панкова А.Ю.  Генезис поняття місто як первинного елементу регіональної економіки / А.Ю. Панкова, В.В. Тесленко // Ефективна економіка. –  2014. – №11. – Режим доступу до журналу: http://www/economy.nayka. com.ua (Електронне наукове фахове видання)
 • Панкова А.Ю.  Впровадження інформаційних систем управління як запорука ефективного функціонування організації / А.Ю. Панкова, А.М.Ярмачок // Ефективна економіка. –  2014. – №12. – Режим доступу до журналу: http://www/economy.nayka. com.ua (Електронне наукове фахове видання)
   

Статті опубліковані у зарубіжних виданнях

 • Alla Pankova, Petro Gudz . Determination of SMART-profiles of united territorial communities of Zaporizhzhia region. European journal of economics and management Volume 5 Issue 2 2019 Чехія С.188-194.Petro Gudz.

Участь у конференціях:

2020

1.    Ткачук А. Ю., Панкова А. Ю. Адміністрування критичних технологій в АПК на регіональному рівні як інструменту форсайту. Бизнес Информ  Електронне наукове фахове видання - 2020. №7. C. 93-99. — Режим доступу: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-93-99 (Фахове видання)    
2.    Панкова А.Ю. Ключові етапи формування ефективної команди за моделлю Такмана / А.Ю. Панкова,  А.І. Костецька //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
3.    Панкова А.Ю. Вдосконалення системи оперативного управління виробництвом ПАТ «Запоріжсталь» / А.Ю. Панкова,  В.В.Заїка  //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
4.    Панкова А.Ю. Екологічно свідомий менеджмент як основна стратегія і концепція сучасних підприємств / А.Ю. Панкова,  А.М. Луценко   //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
5.    Панкова А.Ю. Сутність та зміст стратегічного управління інноваційними проектами підприємства /А.Ю. Панкова,  Д.І. Дончик //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
6.    Панкова А.Ю. Формування професійних компетенцій сучасного менеджера /А.Ю. Панкова,  Д.В. Фисина //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
7.    Панкова А.Ю. Менеджмент конкурентних дій як невід'ємна частина управління бізнесом /А.Ю. Панкова,  К.В.Стуконог //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
8.    Панкова А.Ю. Основні управлінські рішення підприємств ЗЕД при виході на міжнародні ринки /А.Ю. Панкова,  К.О.Чернецова //    Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    

2019

1.    Панкова А.Ю. Раціональне управління витратами, як запорука фінансової стабільності та стійкості підприємства / А.Ю. Панкова,  Д.М.Віхляєва //    Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.    
2.    Панкова А.Ю. Людські ресурси як ключ ефективності функціонування організації на сучасному етапі / А.Ю. Панкова, О.О.Острогляд // Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
3.    Панкова А.Ю. Перспективи та недоліки від вступу України до ЄС / А.Ю. Панкова,  А.Р.Кібальнік  //    Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези до-повідей науково-практичної конфе-ренції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Ред-кол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. ек-рана.    
4.    Petro Gudz, Alla Pankova. Determination of smart-profiles of united territorial communities of Zaporizhzhia region        EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT  Volume 5.-  Issue 2.- 2019 pp.188-195 (Фахове видання)    

2018

5.    Панкова А.Ю., Перехід від управління маркетингом до маркетингового менеджменту у торгівлі   / А. Ю. Панкова, В.В. Котенкова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1296
6.    Панкова А.Ю., Сучасне підприємництво в комплексі маркетинг-менеджменту / А. Ю. Панкова, Д.С. Рощина//Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1297
7.    Панкова А.Ю., Системи мотивації персоналу на підприємстві  / А. Ю. Панкова, А.С.Березовський // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1333.
8.    Панкова А.Ю., Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства / А. Ю. Панкова, І.А. Бут // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2017 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С.1334.
9.    Панкова А.Ю. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування / А.Ю.Панкова, А.А.   Іванова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1294-1296
10.    Панкова А.Ю. Публічно-приватне партнерство як інструмент регіонального розвитку в Україні та ЄС / А.Ю. Панкова,  А.О.  Коцур// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2018 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1336-1337

 

Відзнаки та нагороди:

 • почесна грамота районної адміністрації запорізької міської ради по Олександрівському району (травень 2019)
 • почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради (Розпорядження міського голови від 10.11.13 р.).
 • почесна грамота Міністерства освіти і науки України ЗНТУ (наказ №66-М від 07.05.2014 р.);
 • подяка Міністерства освіти і науки України ЗНТУ (Наказ Міністерства освіти і науки України від 2012 р.).
Членство у громадських об’єднаннях:
 • Асоційована членкіня «Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти» (УАМБРО)

Рік початку діяльності в університеті: 2008 рік.

Основні мови спілкування:  українська, англійська, російська,

 

Контакти:

аудиторія (кабінет): 272а 

тел.: +380(61)7698254 

e-mail: alla.mir.nauki[at]gmail.com