Ви є тут

Головна

Прізвище: Панкова

Ім'я: Алла

По батькові: Юріївна

Посада: Доцент

Участь у роботі рад і державних структур: -

Вчений ступінь, звання: к.е.н.

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID 0000-0003-4441-2683
 

Освіта: вища

 • Бердянський державний педагогічний інститут імені П.Д.Осипенко 2001 р., початкове навчання,  0101, вчитель початкових класів.
 • Запорізька державна інженерна академія, 2002 р., економіка підприємства, 0501, економіст.
 • Академія управління та інформаційних технологій «АРІУ» м.Бердянськ 2005 р., менеджмент організацій (магістратура), 0805, магістр, менеджер-економіст

Додаткова освіта:

Листопад 2014 р., м. Київ – сертифікат Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Програма розвитку державно-приватного партнерства «Викладання ключових аспектів державно-приватного партнерства».

Дисертації:

2013 рік - кандидатська дисертація за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему «Забезпечення структурних змін в економіці великого промислового міста».

Наукові інтереси:

 • регіональний менеджмент,
 • регіональна економіка та економіка міста,
 • рекреація,
 • менеджмент організацій,
 • психологія управління.

Дисципліни, які викладає:

 • Основи менеджменту,
 • Теорія організації ,
 • Управління регіоном,
 • Рекламний менеджмент,
 • Маркетинговий менеджмент,
 • Чинники успішного працевлаштування.

Основні наукові роботи (публікації):

Підручники та монографії:

1. Панкова А.Ю. Сучасні теорії розвитку економіки промислового регіону / А.Ю. Панкова // Забезпечення сталого розвитку промислового регіону на основі інноваційних моделей управління: [монографія / за ред. проф. П. В. Гудзя, Л.О. Кримської]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013.– 272 с.

Статті у фахових виданнях:

2016

 1. Панкова А. Ю. Актуальні питання щодо інтеграції України до Європейського союзу / А. Ю. Панкова, А.С.Вайновська  //    Економічний простір: Збірник наукових ппраць. - №115. – 2016. – С.32-40. (Фахове видання)

2014

 1. Панкова А.Ю. Вплив структурних змін на економіку регіону / А.Ю. Панкова //Тиждень науки – 2014: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т. 2. – C.280-282.
 2. Панкова А.Ю. Організаційна культура керівника як головний фактор розвитку підприємства / А.Ю. Панкова, А.І. Стойчева //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т. 2. – С.329-331.
 3. Панкова А.Ю.  Розвиток сільського господарства Запорізького краю в сучасних умовах / А.Ю. Панкова, Т.Є. Кунгурцева  //Тиждень науки – 2014: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.  – Т. 2. – С.324-325.
 4. Панкова А.Ю.  Формування іміджу міста та його вплив на розвиток/ А.Ю. Панкова, А.А. Ткаченко // Тиждень науки – 2014: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.  – Т. 2. – С.325-327.
 5. Панкова А.Ю.  Імідж Запорізького регіону як додатковий фактор його інвестиційної привабливості / А.Ю. Панкова, М.М. Гуканова // Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). В 5 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.327-329.
 6. Панкова А.Ю.  Коучинг як засіб підвищення мотивації персоналу в організації / А.Ю. Панкова, І.О.Савчук // Матеріали доповідей учасників V міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах» (Запоріжжя, 15–16 травня 2014 р.) / відп. ред. П.В.Гудзь. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.185-188.

2011

 1. Панкова А.Ю. Особенность развития промышленного комплекса на основе совершенствования его инфраструктуры / А.Ю. Панкова // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – 2011. – №3(30). – С. 112-114.

Участь у конференціях:

2017

 1. Панкова А. Ю. Підготовка кадрів місцевого самоврядування в умовах започаткування діяльності об'єднаних територіальних громад/ А. Ю. Панкова, Ю.М.Загіченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2017 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С..
 2. Панкова А. Ю. Ефективність Євроінтеграційних процесів в регіонах України / А. Ю. Панкова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2017 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С..    
 3. Панкова А. Ю. Методи регіональних досліджень: їх класифікація та характеристика / А. Ю. Панкова, А.В.Ярмола // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2017 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С..
 4. Панкова А. Ю. Класичні теорії управління розвитком просторової економіки / А. Ю. Панкова, М.М.Чебикін // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2017 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С..
 5. Панкова А. Ю. Досвід регіональної політики ЄС: модель управління економікою регіону  на основі промислових кластерів / А. Ю. Панкова  //    Економічний простір: Збірник наукових ппраць. - №119 . – 2017. – С.95-104. (Фахове видання)
 6. Панкова А.Ю. Децентралізація влади як запорука сучасної концепції публічного управління     / А.Ю. Панкова, С.Ю.Горпинич //    Міжнародна науково-практична конференція «Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі» 21-23 вересня 2017 року.
 7. Панкова А. Ю.    Публічно-приватне партнерство, як інструмент регіонального розвитку в Україні та ЄС / А. Ю. Панкова  //    Економічний простір: Збірник наукових праць. - №  – 2018. – С. (Фахове видання)

2016

 1. Панкова А. Ю.  Використання зарубіжного досвіду управління в регіональній економіки України / А. Ю. Панкова, Т.В. Лагутін // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С.411-414.
 2. Панкова А. Ю.  Рекреаційний потенціал як запорука активізації промислового міста / А. Ю. Панкова, А. П.Дяченко //    «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2016 р.Міжнародна науково-практична конференція        
 3. Панкова А. Ю.  Планування розвитку рекреаційного потенціалу міста в сучасних умовах господарювання     / А. Ю. Панкова, К. М. Курченко // «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2016 р.    Міжнародна науково-практична конференція        
 4. Панкова А. Ю.  Форми і способи використання рекреаційного потенціалу міста в  сучасних умовах господарювання / А. Ю. Панкова, Г.А. Симоненко // «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2016 р.    Міжнародна науково-практична конференція        
 5. Панкова А. Ю.  Ефективність впровадження стратегії розвитку регіону у відповідності державної стратегії розвитку та Євроінтеграційних процесів    / А. Ю. Панкова, Т.В.Лагутін // Економіка та держава. – 2016. -№11. С.58-61     ISSN 2306-6806  

2015

 1. Панкова А. Ю. Аналіз ефективності використання персоналу на ВАТ «Запоріжсталь» [Текст] / А. Ю. Панкова,  Ю.О. Ізотова // International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. – 2015. – № 2(2). – С. 67-75.
 2. Панкова А. Ю. Організація рекламної кампанії як стимулятор продажу товара [Текст] / А. Ю. Панкова, Е. Р. Карпов // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 387–389.
 3. Панкова А. Ю. Вектори удосконалення механізму кадрових технологій на підприємстві / А. Ю. Панкова, К. Ю. Плачинта // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 389–391.
 4. Панкова А. Ю. Напрямки підвищення конкурентоздатності рекламного агентства / А. Ю. Панкова, О. А. Холод // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 395–399.

2014

 1. Панкова А.Ю. Розвиток сільського господарства Запорізького краю в сучасних умовах / А.Ю. Панкова, Т.Є. Кунгурцева // Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). В 5 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.324-325.
 2. Панкова А.Ю. Формування іміджу міста та його вплив на розвиток / А.Ю. Панкова,  А.А. Ткаченко // Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). В 5 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.325-327.
 3. Панкова А.Ю. Організаційна культура керівника як головний фактор розвитку підприємства / А.Ю. Панкова, А.І. Стойчева // Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). В 5 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.329-331.
 4. Панкова А.Ю. Імідж Запорізького регіону як додатковий фактор його інвестиційної привабливості / А.Ю. Панкова, М.М. Гуканова // Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). В 5 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.327-329.
 5. Панкова А.Ю. Вплив структурних змін на економіку регіону / А.Ю. Панкова // Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). В.5 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.280-282.
 6. Панкова А.Ю. Коучинг як засіб підвищення мотивації персоналу в організації / А.Ю. Панкова, Савчук І.О. // Матеріали доповідей учасників Y міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах» (Запоріжжя, 15–16 травня 2014 р.) / відп. ред. П.В.Гудзь. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.185-188.

2013

 1. Панкова А.Ю. Оцінка наявного потенціалу великого міста для визначення конкурентних переваг / А.Ю. Панкова // Народ, держава, власність ресурси, регіональний розвиток: тези допов. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 груд. 2012 р.). – К.: НДЗ «Ресурси», 2013. – С. 38-39.
 2. Панкова А.Ю. Інформатизація управління містом як головний інструмент ідентифікацій потенціалу великого міста / А.Ю. Панкова // Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладач, науков., молод. вчен., аспірант.,студ. ЗНТУ (За-поріжжя, 11–15 квіт. 2013 р.). В 4 т. Т. 2 /відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – C.162-163
 3. Панкова А.Ю. Управління патріотичним вихованням студентів на основі системного підходу/ А.Ю. Панкова // збірник VІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Патріотичне виховання громадян в умовах інтеграційних процесів» (7-8 листопада 2013 р.)  - у друку.
 4. Панкова А.Ю. Імідж регіону як додатній фактор інвестиційної привабливості / А.Ю. Панкова, М.М. Гуканова // збірник VІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Патріотичне виховання громадян в умовах інтеграційних процесів» (7-8 листопада 2013 р.)  - у друку.
 5. Панкова А.Ю. Модернізація Запорізької Січі як шлях патріотичного виховання / А.Ю. Панкова, А. А. Ткаченко // збірник VІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Патріотичне виховання громадян в умовах інтеграційних процесів» (7-8 листопада 2013 р.)

2012

 1. Панкова А.Ю. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємництва великого промислового міста (на прикладі м. Запоріжжя) / А.Ю. Панкова // Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 5-6 квіт. 2012 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – Ч. 1. – C. 96-97.
 2. Панкова А.Ю. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні / А.Ю. Панкова // Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладач, науков., молод. вчен., аспірант.,студ. ЗНТУ (Запоріжжя, 9-13 квіт. 2012 р.). В 4 т. Т. 2 /відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – C.91-92

2011

 1. Панкова А.Ю. Потенціал великого промислового міста / А.Ю. Панкова // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: матер. допов. учасн. ІV Міжрегіон. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 27-28 трав. 2011 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С. 84-85.
 2. Панкова А.Ю. Інформаційні технології як інструмент розвитку велокого промислового міста / А.Ю. Панкова // Тиждень науки – 2010: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – Т. 2 – С. 165-166.

Відзнаки та нагороди:

почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради (Розпорядження міського голови від 10.11.13 р.). - почесна грамота Міністерства освіти і науки України ЗНТУ (наказ №66-М від 07.05.2014 р.); подяка Міністерства освіти і науки України ЗНТУ (Наказ Міністерства освіти і науки України від 2012 р.).

 

Рік початку діяльності в університеті: 2008 рік.

Основні мови спілкування:  українська, англійська, російська,

 

Контакти:

аудиторія (кабінет): 272а 

тел.: +380(61)7698254 

e-mail: alla.mir.nauki[at]gmail.com