Ви є тут

Головна

Прізвище: Кузьменко

Ім'я: Алла

По батькові: Анатоліївна

 

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-0051-535X

Обліковий запис науковця (Google Scholar): m3ZsZakAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький індустріальний інститут, 1979 р. Спеціальність: «Теплоенергетика» Кваліфікація: Інженер промтеплоенергетик
 

Наукові інтереси:

 • Розрахунок та проєктування котельних установок промислових підприємств.

Дисципліни, які викладає:

 • Паливо та основи теорії горіння
 • Нагнітачі та теплові двигуни;
 • Котельні установки;

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 25 статей – у фахових виданнях України, тез доповідей на конференціях – 23.

За останні п’ять років:

 • Зінченко В.Ю., Радченко Ю.М., Кузьменко А.А., Матказіна Р.Р., Чижов С.Є. Курило Н.В. Вдосконалення низькотемпературного нагрівання металу в камерних термічних печах//Металургія.-Збірник наукових праць.-Запоріжжя,ЗДІА,2017.-Вип1(37).-С.106-110.
 • Башлій С.В., Лютий О.П., Каюков Ю.М., Кузьменко А.А., Матказіна Р.Р., Чижов С.Є. Промислові дослідження з удосконалення опалювання камерних рециркуляційних печей з підподовими топками//Металургія.-Збірник наукових праць.-Запоріжжя,ЗДІА, 2017.-Вип1(37).-С.111-116.
 • Назаренко О.М., Кузьменко А.А. Бенчмаркетинг джерел живільної води //Науковий вісник будівництва.-2017.-Т88,№2.-Харків.-С.219-223.
 • Каюков Ю.М., Назаренко І.А. , Чижов С.Є., Кузьменко А.А. Розрахунково – експериментальні дослідження процесу охолодження злитків у неопалювальних термостатах//Металургія. – Збірник наукових праць.– Запоріжжя, ЗДІА, 2019. – Вип1 (41). – С.92-96.
 • Назаренко О.М., Назаренко І.А., Бахтін В.І., Жолуденко М.В., Кравцов В.В., Кузьменко А.А. Розділення багатокомпонентних водних сумішей дифузійною турбулізацією//Науковий вісник будівництва.. – 2019. – Т95, №1. – Харків. – С.193-198. DOI: 10.29295/2311-7257-2019-95-1-193-198 GoogleScholar, Direcyory of Reseach journalsindexing. Academic Resource Index International Innjvation Journal Impac tFactor (IIJIF).
 • Харченко І.Г., Каюков Ю.М., Назаренко І.А., Чижов С.Є., Кузьменко А.А. До визначення температуропровідності напівфабрикату магнезіальних вогнетривів//Металургія. – Збірник наукових праць.– Запоріжжя, ЗДІА, 2019. - – Вип1 (1). – С.105-108

ТЕЗИ:

 • Кузьменко, А.А. Вплив теплового потоку на швидкість утворення продуктів корозії заліза і міді в котлах / Тоскалюк О.В., Кузьменко А.А.// тези на ХХ НТК ЗДІА, 2017.
 • Кузьменко, А.А. Изучение особенностей отопления термических колодцев / Зінченко В.Ю., Браілов Д.Д., Кузьменко А.А.// тези на ХХІ НТК ЗДІА, 2017.
 • Кузьменко, А.А. Совершенствование тепловой работы термических печей / Зінченко В.Ю., Браілов Д.Д., Кузьменко А.А.// тези на ХХІ НТК ЗДІА, 2017.
 • Кузьменко, А.А. Особливості теплової ізоляції поверхонь з мінусовими температурами / Кузьменко А.А.// тези в збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2019». Том V. ЗНУ, 2019.
 • Кузьменко А.А., Ковтун Д.В. Особливості теплової ізоляції поверхонь з мінусовими температурами// Конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Молода наука-2019»: Тези доповіді. Том V. – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. – С.149-150.
 • Кривогузов М.М. Автономна сонячна електростанція, як основне або додаткове джерело електроенергії [Електронний ресурс] / М.М. Кривогузов, А.А. Кузьменко, І.А. Назаренко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 19-23 квітня 2022 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С.346.
 

Рік початку діяльності в університеті: 2020

Мови спілкування: українська (вільно)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 230
тел.: +380(61)7698411
e-mail: iternel178@gmail.com