Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення алгоритмів з використанням структури даних для рішення різноманітних практичних задач, створення складних програмних продуктів на базі сучасних алгоритмів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • логічні структури даних, які використовувалися при обробці даних на ЕОМ;
  • різні підходи та концепції подання структурної інформації в ЕОМ;
  • принципи формування структур даних на фізичному рівні у пам’яті ЕОМ.

вміти:

  • створювати сучасні алгоритми на базі абстрактних структур даних;
  • вести розробку програмних продуктів;
  • оформляти документацію при розробці програмних продуктів.