Ви є тут

Головна
Акредитаційна робота в травні завершилася плідною роботою в Запорізькому національному технічному університеті. На кафедрі загальноправових та політичних наук в період з 27 по 29 травня 2019 року була проведена первинна акредитаційна експертиза напряму підготовки 6.030104 «Політологія». Експертиза проводилася акредитаційною комісією у складі: голова комісії – Ніколаєнко Наталія Олександрівна (доктор політичних наук, професор завідувач кафедри політології Миколаївського університету імені В.О. Сухомлинського); член комісії – Третяк Олексій Анатолійович (доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара).
Загальним висновком роботи експертної комісії є наступне – експертна комісія вважає за можливе акредитувати напрям підготовки 6.030104 «Політологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті..