Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є отримання фундаментальних знань у галузі адміністрування серверів мережевих служб, охоплюючи питання встановлення, налаштування та адміністрування, направлені на роботу з основними серверами мережевих служб, що використовуються в корпоративній мережі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • задачі та цілі мережевого адміністрування;
 • основний набір мережевих служб, що використовується в сучасних корпоративних мережах;
 • протоколи серверів відповідних мережевих служб;
 • принципи адміністрування основних серверів мережевих служб;
 • основи віртуалізації та відповідні принципи оброблення даних високої надійності.

вміти:

 • інсталювати та налаштовувати служби мережевої інфраструктури та точного часу;
 • інсталювати та налаштовувати служби віддаленого доступу;
 • інсталювати та налаштовувати HTTP-сервери і служби доступу до баз даних;
 • конфігурувати proxy-сервер для обмеження доступу до мережі;
 • налаштовувати файлові сервери для обмеження прав доступу до даних;
 • інсталювати, проектувати структуру та управляти службами каталогів;
 • інсталювати та налаштовувати служби комунікації;
 • застосовувати віртуалізацію серверів на сучасному підприємстві.