Ви є тут

Головна

Прізвище: Зайцева

Ім'я: Ольга

По батькові: Леонідівна

 

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-4254-2433

 

Освіта: вища

 • Національний університет «Запорізька політехніка», рік закінчення – 2020, спеціальність за дипломом – «Спеціальна освіта».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти:
  «Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до попередження конфліктів у професійній діяльності», рік захисту – 2021, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя.

Наукові інтереси:

 • конфліктологічна підготовка майбутніх працівників освіти;
 • арт-терапія

Дисципліни, які викладає:

 • Загальна та вікова психологія
 • Педагогіка
 • Конфліктологія та девіантологія
 • Образотворча діяльність та ручна праця з методикою
 • Педагогіка вищої школи

Основні наукові роботи (публікації):

 • Зайцева О. Л., Мазін В. М., Порада О. В. До проблеми моніторингу працевлаштування майбутніх фахівців фізичної культури і спорту та їх задоволеності якістю освітньої програми. Інноваційні педагогічні технології у фізичному вихованні та спорті : монографія. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 84–99.
 • Зайцева О. Л. Готовність до попередження конфліктів як чинник успішності професійної діяльності вчителя фізичної культури. Педагогічний альманах. 2019. Вип. 44. С. 115–122.
 • Зайцева О. Л. Постановка проблеми формування готовності майбутніх учителів фізичного виховання до попередження конфліктів у професійній діяльності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 67. Т. 2. С. 14–18.
 • Зайцева О. Л. Аналіз традицій формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до попередження конфліктів у професійній діяльності. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 2020. № 11 (167). С. 99–105.
 • Зайцева О. Л. Модель формування готовності до попередження конфліктів у майбутніх учителів фізичної культури. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. Вип. 74. Т. 2. С. 183–189.
 • Zaitseva O., Mazin V. Experimental work results on the formation of readiness to prevent conflict among future physical education teachers. Scientific discussion. 2021. Vol. 1. № 51. P. 25–28.
 • Зайцева О. Л. Попередження конфліктів як діяльність вчителя фізичної культури з досягнення компромісу між позиціями соціальних суб’єктів. Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Чернігів) / відп. ред. Н. О. Терентьєва. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. В., 2020. С. 43–45.
 • Зайцева О. Л. Теоретичні засади формування у майбутніх учителів фізичної культури готовності до попередження конфліктів. Color of Science. Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні : матеріали ІV Всеукр. інтернет-конф. (29 січня 2021 р.) / ред. А. А. Дяченко. Вінниця : Віниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, 2021. С. 387–391.

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 398а (4 корпус)
e-mail: olz_ufks@ukr.net