Ви є тут

Головна

Прізвище: Бойко 

Ім'я: Сергій 

По батькові: Миколайович

 

Посада: доцент кафедри "Транспортні технології"

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент кафедри "Транспортні технології"

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-9778-2202

Обліковий запис науковця (Scopus): 56417478200

Обліковий запис науковця (Web of Science): IZQ-6104-2023

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua

 

Освіта:

 • Вища освіта за спеціальностями 7.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія" та 7.010107 "Практична психологія", кваліфікація "Вчитель біології, валеології та основ екології. Практичний психолог у закладах освіти", Глухівський державний педагогічний університет ім. О. Довженка, 2009 р.
 • Вища освіта за спеціальністю 7.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання", кваліфікація "Інженер-електрик", Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського, 2011 р.
 • Вища освіта за спеціальністю 7.06030101 "Менеджмент організацій і адміністрування", кваліфікація "спеціаліст  з менеджменту організацій і адміністрування, менеджер (управитель) організацій", Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського, 2014 р.
 • Вища освіта за спеціальністю 173 "Авіоніка", освітня програма "Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання", Національний авіаційний університет, 2020 р.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи":
  «Електромеханічний комплекс вітроенергетичної установки автономного живлення електроприймачів шахт та рудників», рік захисту – 2014, Вінницький національний технічний університет

Наукові інтереси:

 • авіоніка;
 • мультимодальні перевезення;
 • авіаційний транспорт.

Дисципліни, які викладає:

 • Автоматика, телемеханіка та зв'язок
 • Енергоресурси
 • Основи теорії систем і управління

Основні наукові роботи (публікації):

 • Oleksii Kotov The Problems of Ensuring the Efficiency and Competitiveness of the Ukrainian Transport Industry to Meet the Modern Challenges and Threats / Oleksii Kotov, Dmytro Obidin, Serhii Boiko, Maksym Pavlovskyi, Maryna Nozhnova // Khazar Journal of Humanities and Social Sciences (Special Issue): Vol. 26 No. 3 (2023) Pp.48-63.
 • Бойко С.М., Котов О.Б., Перспективи розвитку мультимодальних технологій пасажирських перевезень на регіональному рівні в аспекті «зеленої» логістики. Системи та технології. Випуск 1 (65), 2023 – С 94-99
 • Бойко С.М., Хебда А.С., Стущанський Ю.В., Голованов С.Л., Рижик М.М. Підхід до вдосконалення системи керування електричною силовою установкою літального апарату Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки/ Хмельницький національний університет Хмельницький, 2022, № 6 (312) т.2  – С. 20-24
 • Бойко С.М., Котов О.Б., Вишневський С.Я., Мельник О.В.,  Подгорних Н.В. Аналіз перспектив впровадженння водневої енергетики в енергетичний баланс підприємств авіаційної галузі. Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки/ Хмельницький національний університет Хмельницький, 2022, № 6 (312) т.1  – С. 282-286
 • Бойко С.М., Котов О.Б., Вишневський С.Я., Щокін В.П. Гусарова О. В. Аспекти впровадження сонячної енергетики в умовах авіаційних підприємств. Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки/ Хмельницький національний університет Хмельницький, 2022, № 5 (311)  – С. 132-138
 • Бойко С.М., Ножнова М.О., Стущанський Ю.В., Олійник Ю.Л., Хебда А.С., Голованов С.Л., Гусарова О.В. Проблеми авіаційної безпеки під час експлуатації безпілотних літальних апаратів. «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки» Том 32 (71) № 6, 2021 С. 5-8
 • Бойко С.М., Ножнова М.О., Журід В.І., Олійник Ю.Л., Ємець В.В. До питання льотної експлуатації безпілотних літальних апаратів залежно від сфери їх упровадження. «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки» Том 32 (71) № 6, 2020 С.7-11.
 • T. Shmelova, Boiko, S., O. Kotov, O. Burlaka, M. Nozhnova, Yu. Bershadska, L. Chyzhova,  D. Hinosian, V. Zhurid, V. Yemets, Yu. Oliinyk, B. Moskaluk Modern acpects of application and development of Unmanned Aerial Vehicles. Warsaw: iScience Sp. z.o.o. – 2021. – 139 p.
 • I.O. Sinchuk,  Yu.M. Boiko, S., Gavrilyuk, A.V. Nekrasov, H.Yu. Rykov,  O.M. Borisenko, A.O. Byluk, M.S. Petulko, L.V. Ivanchenko, O.A. Zhukov Smart intelligent automation of power systems. Multi-authored monograph /; Еdited by DSc., Prof. O.M. Sinchuk. – Warsaw: iScience Sp. z.o.o. – 2020. – 136 p.
 • Boiko, S., V.H. Romanenko, Yu.V. Stushchanskyi, M.O. Nozhnova, V.M. Doludariev, Ya.S. Doludarieva, I.M. Koval, N.А. Koversun Modern aspects of helicopters’ modernization. Monograph,– Warsaw: iScience Sp. z.o.o. – 2020. – 121 p.
 • ...

Всього наукових праць: 59, з них патентів – 5, монографій – 9, навчальних посібників та підручників – 7.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Бойко С.М. Актуальність впровадження інтелектуального керування рефрижераторними автомобілями / С.М. Бойко, О.Б. Котов, О.С. Шутко - Світові тенденції ресурсозбереження на електричному транспорті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 25–27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023. – С 42-44.
 • Бойко С.М. Перспективи розвитку інтелектуальних систем керування автомобільним транспортом / С.М. Бойко, О.Б. Котов, В.А. Поздняк - Світові тенденції ресурсозбереження на електричному транспорті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 25–27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023. – С 41-42.
 • Kotov О. Analysis of prospects for the development of the network of helicopter service points based on a logistics approach / O.Kotov, S.Turpak, S.Boiko, V.Puzanov - 7th International  New York conference on evolving trends in interdisciplinary research & practices date and place October1-3, 2022, Manhattan, New York City. P 849.
 • Boiko S. Introduction distributed electricity sources during their implementation in the airfields and airports conditions / S. Boiko, O. Zhukov, L. Ivanchenko, O. Silahin. The 10th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (August 15-17, 2021) Potere della ragione Editore, Rome, Italy. 2021. P. 31-35.
 • Boiko S. Dynamic Characteristics of Zero-Current-Switching Quasi-Resonant Buck Converter under Variation of Resonant Circuit and Load Parameters / S. Boiko, A. Dymerets, R.Yershov, A. Gorodny. 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2020 - p. 848-853.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота Полтавської обласної ради за значний особистий внесок у розвиток національної науки, науково-педагогічну діяльність та активну громадську позицію, 2020 р.

Рік початку діяльності в університеті: 2021.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська (середній рівень)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 164
тел.:  +38(096)09-77-261
e-mail: boiko_s_n@zp.edu.ua, boikosn2017@gmail.com