Ви є тут

Головна

Прізвище: Котов 

Ім'я: Олексій 

По батькові: Борисович

 

Посада: професор кафедри "Транспортні технології"

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-1693-0854

Обліковий запис науковця (Web of Science): JDW-9565-2023

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua

 

Освіта:

 • Вища освіта за спеціальністю "Командно-штабна оперативно-тактична Військово-повітряних сил", кваліфікація "офіцер з вищою військовою освітою", Військово-повітряна академія імені Ю.О. Гагаріна, 1988 р.
 • Вища освіта за спеціальністю спеціальність «Державне воєнне управління», кваліфікація «професіонал державного воєнного управління у сфері оборони», «офіцер військового управління оперативно-стратегічного рівня», Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського, 2013 р.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 20.01.05 «Будівництво Збройних Сил»:
  «Спеціальна», рік захисту – 2008, Національна Академія оборони України
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 20.02.14 «Озброєння та військова техніка»:
  «Спеціальна», рік захисту – 2014, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Наукові інтереси:

 • авіоніка;
 • мультимодальні перевезення;
 • авіаційний транспорт.

Дисципліни, які викладає:

 • Історія авіації
 • Склади та складські комплекси
 • Транспортні засоби

Основні наукові роботи (публікації):

 • Oleksii Kotov, Dmytro Obidin, Serhii Boiko, Maksym Pavlovskyi, Maryna Nozhnova. The Problems of Ensuring the Efficiency and Competitiveness of the Ukrainian Transport Industry to Meet the Modern Challenges and Threats. Khazar Journal of Humanities and Social Sciences (Special Issue). 2023. No. 3. P. 48 - 63.
 • Бойко С.М., Котов О.Б. Перспективи розвитку мультимодальних технологій пасажирських перевезень на регіональному рівні в аспекті «зеленої» логістики. Системи та технології. 2023.  Випуск 1 (65). С. 94 - 99.
 • Бойко С.М., Котов О.Б., Вишневський С.Я., Мельник О.В.,  Подгорних Н.В. Аналіз перспектив впровадженння водневої енергетики в енергетичний баланс підприємств авіаційної галузі. Вісник хмельницького національного університету. Серія технічні науки. Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2022. № 6 (312). Т.1. С. 282 - 286.
 • Бойко С.М., Котов О.Б., Вишневський С.Я., Щокін В.П. Гусарова О. В. Аспекти впровадження сонячної енергетики в умовах авіаційних підприємств. Вісник хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2022. № 5 (311). С. 132 - 138.
 • T. Shmelova, Boiko, S., O. Kotov, O. Burlaka, M. Nozhnova, Yu. Bershadska, L. Chyzhova,  D. Hinosian, V. Zhurid, V. Yemets, Yu. Oliinyk, B. Moskaluk Modern acpects of application and development of Unmanned Aerial Vehicles. Warsaw: iScience Sp. z.o.o.  2021. Р. 139.
 • S Turpak, O. Kotov, S. Boiko, V. Puzanov Analysis of prospects for the development of the network of helicopter service points based on a logistics approach 7th International New York conference on evolving trends in interdisciplinary research & practices date and place October1-3.  Manhattan, New York City. 2022. P. 849.
 • Котов О.Б., Бойко С.М., Шарипенко Ю.В. Аспекти розвитку та впровадження мультимодальних технологій Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–14 квітня 2023 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.

Всього наукових праць: 57, з них  монографій – 2, підручників – 2, навчальних посібників – 8.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Бойко С.М. Актуальність впровадження інтелектуального керування рефрижераторними автомобілями / С.М. Бойко, О.Б. Котов, О.С. Шутко - Світові тенденції ресурсозбереження на електричному транспорті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 25–27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023. – С 42-44.
 • Котов О.Б. Аспекти розвитку та впровадження мультимодальних технологій / О.Б. Котов, Бойко С.М., Ю.М. Шарипенко - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції 13–14 квітня 2023 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 69-70.
 • Kotov О. Analysis of prospects for the development of the network of helicopter service points based on a logistics approach / O.Kotov, S.Turpak, S.Boiko, V.Puzanov - 7th International  New York conference on evolving trends in interdisciplinary research & practices date and place October1-3, 2022, Manhattan, New York City. P 849.
 • Котов О.Б. Проблематика впровадження розосередженої генерації в умовах транспортної галузі України / О.Б. Котов, О.С. Бондаренко, В.О. Моісеєва. Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2022): ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 20 грудня 2022 р.): тези доповідей – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. –  78 с.
 • Котов О.Б. Обчислення тривалості польоту електрогелікоптера / О.Б. Котов, І.В. Політучий, Є.Є. Волканін. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Авіація, промисловість, суспільство». Тези доповідей. Частина І. 14 травня 2020 року. – Кременчук: КЛК ХНУВС, 2020. – С. 40 - 42.  

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • {Відзнака чи нагорода}, {рік отримання}
 • ...

Рік початку діяльності в університеті: 2021.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська (середній рівень)

Контакти:
адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 164
тел.: +38(063)-316-70-00
e-mail: kab2611@zp.edu.ua, kab2611@ukr.net