Ви є тут

Головна

Прізвище: Сидорин

Ім'я: Володимир

По батькові: Олегович

 

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-0072-9312

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AAG-4564-2019

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=An3zo3YAAAAJ

 

Освіта: повна вища

 • У 2005 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Фізична реабілітація» та здобув кваліфікацію викладача фізичного виховання та спорту, фахівця з фізичної реабілітації.
 • У 2012 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю 8.01020302 «Фізична реабілітація» та здобув кваліфікацію магістра фізичного виховання і спорту, фізичної реабілітації, викладач вищих навчальних закладів. 

Додаткові освітні заходи:

 • Вебінар «Міжнародна класифікація функціонування у реабілітаційній практиці», 23 червня 2020 року, м. Запоріжжя, Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів;
 • Завершення проходження онлайн програми REHAB з осінньої школи з фізичної терапії з 2 кредитів ECTS за проектом ЄС ERASMUS + Project ″ Innovative Rehabilitation Education″ з 14 по 18 вересня, 2020 року, Ternopil, Ukraine.
Дисципліни, які викладає:
 • Масаж
 • Лікувальний масаж та терапевтичні вправи
 • Масаж та ЛФК
 • Технології побудови реабілітаційних програм
 • Обладнання та технічні засоби фізичної терапії, ерготерапії

Основні наукові роботи (публікації):

 • Сидорин, В.О. Застосування гідрокінезотерапії в дітей 6-10 років зі зниженим функціональним станом дихальної системи / О.В. Іванська, Н.В. Богдановська, О.В. Сидорин // Вісник наукових статей Запорізького національного університету [ фізичне виховання та спорт ]. – 2018. – № 2 (180) – С. 61-67.
 • Сидорин, В.О. Комплексна оцінка стану здоров’я / О.В. Соколова, В.О. Сидорин // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Фізичне виховання та спорт. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – № 1 (178) – С. 72-78.
 • Сидорин, В.О. Корегування порушень постави у осіб підліткового та юнацького віку засобами фізичної терапії / М.В. Рижкова, В.О. Сидорин //  Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату: колективна монографія: авт. кол. Ю. В. Антонова-Рафі, О. М. Бурка, та ін. / за ред. О.М. Бурки. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 31-52.
 • Сидорин, В. О. Роль фестивалю масажу у формуванні мотивації та здобуття студентами практичних навичок з фізичної реабілітації в контексті Болонського процесу / В. О. Сидорин, А. І. Мирна, Т. А. Романова // Тиждень науки : Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2016 р. Том 4. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 52-54 с.
 • Сидорин, В.О. Вплив фізичних вправ в реабілітації хворих з нейроциркуляторною дистонією [Електронний ресурс] / В.О. Сидорин // Тиждень науки : щоріч. наук. – практ. конф., Запоріжжя, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1879-1880.
 • Сидорин, В.О. Зміна морфофункціонального стану організму студентів засобами калланетики [Електронний ресурс] / В.О. Сидорин // V-а Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: Результати, проблеми, перспективи» 30 листопада 2018 р.
 • Сидорин, В.О. Можливості використання гідрокінезіотерапії для покращення функціонального стану дихальної системи у дітей 6-7 років / М.В. Рижкова, В.О. Сидорин // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Запоріжжя, 3-4 червня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: О.М. Бурка, О.А. Присяжнюк. Електрон. дані. – Миколаєв: ФОП Швець В.М., 2021., - С. 148-150.
 • Сидорин, В. О. Комплексна фізична реабілітація жінок з надлишковою вагою тіла у віці 30-35 років [Електронний ресурс] / В. О. Сидорин, О.О. Паніна (студ. гр. УФКСз-220м) // Тиждень науки: щорічн. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. − С. 157-159. − 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 • Сидорин, В. О. Рання профілактика плоскостопості у дітей 4-6 років в умовах дитячого садка [Електронний ресурс] / В. О. Сидорин, І. В. Марушка (студ. гр. УФКСз-210 м) // Тиждень науки: щорічн. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. − С. 159-160. − 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 • Сидорин, В. О. Аналіз застосування рефлекторного масажу за Сандаковим Д.В. у комплексній реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем [Електронний ресурс] / В. О. Сидорин, Д. В. Великоконь (студ. гр. УФКС-210 м) // Тиждень науки: щорічн. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. − С. 161-162. − 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 • Сидорин, В. О. Організація індивідуальної комплексної реабілітації спортсменів, що перенесли травми і захворювання опорно-рухового апарата [Електронний ресурс] / В. О. Сидорин, Р. Г. Тінатієв (студ. гр. УФКСз-220м) // Тиждень науки: щорічн. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. − С. 163-164. − 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 • Сидорин, В. О. Метод вісцеральної терапії при хронічних захворюваннях органів шлунковокишкового тракту [Електронний ресурс] / В. О. Сидорин, О. Ю. Яроцький (студ. гр. УФКСз-220м) // Тиждень науки: щорічн. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. − С. 164-165. − 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 • Сидорин, В.О. Можливості використання гідрокінезіотерапії для покращення функціонального стану дихальної системи у дітей 6-7 років / М.В. Рижкова, В.О. Сидорин // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Запоріжжя, 3-4 червня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: О.М. Бурка, О.А. Присяжнюк. Електрон. дані. – Миколаєв: ФОП Швець В.М., 2021., - С. 148-150.

Всього наукових праць: 15, з них 3 фахові статті та розділ в монографії.

Прийняв участь у наступних конференціях:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до терапії та медичної реабілітації хворих із внутрішньою і професійною патологією» 2018 року, м. Запоріжжя;
 • Всеукраїнська наукова-практична конференція «Актуальні питання клінічної, превентивної, реабілітаційної і професійної медицини» 2019 року, м. Запоріжжя;
 • Міжнародна конференція «Актуальні питання комплементарної/альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини в підготовці фахівців» 2019 року, м. Запоріжжя, ЗНТУ;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату» 2019 року, м. Запоріжжя, ЗНТУ;
 • I-й Національний конгрес фізичної та реабілітаційної медицини «Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: практичне впровадження мульти-професійної реабілітації в закладах охорони здоров’я», 12-14 грудня 2019 року, м. Київ, НМАПО ім. П.Л. Щупика;
 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології, діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату», 14-15 травня 2020 року, м. Запоріжжя.

Відзнаки та нагороди:

 • Нагороджен грамотою за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, та з нагоди 116-ої річниці існування Запорізького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.

Рік початку діяльності в університеті:  з 2014 року.

Мови спілкування: українська

Контакти:

адреса: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна
аудиторія (кабінет): 398В
тел.: +380(61)7698572
e-mail: vsidorin99@gmail.com