Ви є тут

Головна

Прізвище: Єрмолаєва

Ім'я: Алла

По батькові: Вячеславівна

 

Посада: доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії

Вчений ступінь, звання: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-9580-7303

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AAG-4859-2019

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=0PUzVi4AAAAJ

 

Освіта: повна вища

 • У 2010 році закінчила Запорізький національний технічний університет за спеціальністю "Фізична реабілітація".
 • У 2014 році закінчила аспірантуру Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту за спеціальністю "Фізична реабілітація".
 • У 2022 році закінчила Національний університет "Запорізька політехніка" за спеціальністю "Менеджмент організації та адміністрування" (диплом з відзнакою).

Додаткові освітні заходи: 

 • Пацієнт-орієнтований підхід в лікуванні остеоартриту колінного суглоба» 27 квітня 2020р., м. Запоріжжя
 • «МКФ у реабілітаційній практиці» 28 червня 2020р., м. Львів 
 • «Документування реабілітаційного процесу за МКФ» 30 червня 2020р., м. Львів 
 • Практика фізичної терапії для пацієнтів із "Covid-19", 02 липня 2020р., м. Львів
   
Підвищення кваліфікації (стажування):
 • У 2018 році пройшла науково-дидактичне стажування «Сучасні тенденції в фізіотерапії, реабілітації, спорті та відпочинку в ЄС». Германія (м Берлін), Польща (м. Бидгощ).

Дисертації:

 • У 2017 році захистила кандидатську дисертацію у Національному університеті фізичного виховання та спорту України, м Київ зі спеціальності – 24.00.03 – фізична реабілітація.

Наукові інтереси:

 • медицина
 • фізична реабілітація
 • реабілітаційний менеджмент
 • клінічний менеджмент

Дисципліни, які викладає:

 • Анатомія людини
 • Фізіологія людини
 • Вступ до спеціальності
 • Основи фізичної реабілітації
 • Медична етика та деонтологія
 • Клінічний менеджмент
 • Етика та деонтологія в фізичній терапії

Посібники:

 • Клапчук, В. В. Функціональна діагностика при фізичній реабілітації та оцінці її ефективності: Навчальний посібник / В. В. Клапчук, А. В. Єрмолаєва. – Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2022. 75 с. ISBN 978-617-529-358-4
 •  Андріюк, Л. В. Лікувально-оздоровлювальні реабілітаційні програми при хронічній ішемії мозку / Коронавірусна хвороба: підходи до ведення пацієнтів : Навч.- наук. посіб. / за ред. проф. Л. С. Бабінець / Л. В. Андріюк, Т. П. Гарник, А. В. Єрмолаєва // Тернопіль : Осадца Ю. В. 2021. С. 665-668.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Луковська О., Бурдаєв К., Кудрявцева В., Малойван Я., Єрмолаєва А. Провідні аспекти методичного підходу до психологічного забезпечення тренувального процесу спортсменів з інвалідністю. Спортивний вісник Придніпров’я. Науково-практичний журнал. 2023. № 1. С. 195–2023 https://doi.org/10.32540/2071-1476-2023-1-195
 • Єрмолаєва А. В., Польща Л. В. Вплив комплексної фізичної реабілітації на якість життя хворих з цереброваскулярною патологією. Rehabilitation and Recreation. (13). 2022. С. 42–47. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.5 
 • Єрмолаєва А., Луковська О. Особливості фізичної реабілітації хворих з когнітивними та емоційно-афективними порушеннями на фоні хронічної ішемії мозку ІІ стадії. Фітотерапія. Часопис. 2022. №4. С. 66–72, https://doi.org/10.33617/2522-9680-2022-4-67 
 • Yermolaieva, A.V. Scoliosis in adults and the possibility of its correction by post-isometric relaxation / A.V. Yermolaieva, O.L. Lukovskaya, O. A. Prysiazhniuk, V.F. Gagara // The World of Medicine and Biology №4 (78), 2021. С.51-55. DOI 10.26724/2079-8334-2021-4-78-51-55 
 • Копитіна Я., Єрмолаєва А. Ерготерапія як засіб розвитку незалежності осіб із тяжкими порушеннями зору та сліпотою в санаторно-курортних умовах. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. 2021. №1. С. 73-78. DOI: https://doi.org/10.32652/spmed.2021.1.73-78
 • Луковська О.Л., Єрмолаєва А.В. Фізична реабілітації жінок хворих на атеросклеротичну хронічну ішемію мозку: методичні рекомендації. Дніпро: Журфонд, 2019. – 70 с.
                                                 

Опубліковано за матеріалами конференцій:

 • Кірчева О.В., Єрмолаєва А.В. Європейський досвід: організація послуг реабілітації на прикладі реаклінікі Беллікон у Швейцарії. Сучасні аспекти фізичної терапії та ерготерапії: досягнення, проблеми, шляхи вирішення. ІV Науковопрактична онлайн-конференція з міжнародною участю, м. Запоріжжя, 9-10 листопада 2023 р. / за заг.ред. Олени Бурки. [Електронний ресурс] / Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 25-30. 

 • Єрмолаєва А. В., Семенцова О. М. Сучасні аспекти в управлянні кадровим потенціалом медичної установи. Міжнародна науково-практична конференція «Сімдесят другі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки». 21-22 лютого 2023. C. 15-16. 

 • Курганська А. О., Єрмолаєва А. В. Моральні та правові аспекти лікарської таємниці в Україні. Сучасні технології в оздоровчій діяльності. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Запоріжжя, 3 березня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: О.М. Бурка, Л.В. Шуба. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 54–58. 

 • Овчаренко В.В., Єрмолаєва А.В. Фізична терапія при радикулопатії попереково-крижового відділу хребта. Тиждень науки-2023. Факультет управління фізичною культурою та спортом. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. 

 • Столбинська О.В., Єрмолаєва А.В., Кондрат Л.І. Ефективність використання методу акутоніка для лікування хворих з тривожними розладами. Сучасні технології в оздоровчій діяльності. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Запоріжжя, 3 березня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: О.М. Бурка, Л.В. Шуба. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 102–105. 

 • Мирна А. І., Єрмолаєва А. В. Анімалотерапія як самостійний метод нетрадиційної медицини. Тиждень науки-2023. Факультет управління фізичною культурою та спортом. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. 

 • Шевченко О.Ю., Єрмолаєва А.В. Фізична реабілітація як невід’ємна складова в роботі з дітьми аутистами. Сучасні аспекти фізичної терапії та ерготерапії: досягнення, проблеми, шляхи вирішення. ІV Науковопрактична онлайн-конференція з міжнародною участю, м. Запоріжжя, 9-10 листопада 2023 р. / за заг.ред. Олени БУРКИ. [Електронний ресурс] / Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 92-93.

 • Андріюк Л. В., Гарник Т. П., Єрмолаєва А. В., Мацко Н. В., Гдиря О. В. Лікувально-оздоровлювальні реабілітаційні програми при хронічній ішемії мозку. Синтез теорії і практики у навчально-методичному і клінічному забезпечені здорового способу життя. Матеріали наукового конгресу з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів 25 листопада 2022р //за редакцією д. мед.н., проф. Т.П. Гарник, д.мед. н., проф. Л.В. Андріюка, д. психол.н., доц. Н.А. Добровольської, к.мед.н., доц. С.В. Абрамова Наукове видання. Київ. 2022. С. 43–45.

 • Mirna, A. Modern methods of physical therapy using laser treatment and ultra-high frequency currents in the rehabilitation of patients A. Mirna, A. Yermolaieva, O. Prysyazhnyuk, D. Mirny // Від лікувальної фізкультури до фізичної культури до фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії: спадкоємність спеціальностей і навчальних дисциплін : всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю, м. Запоріжжя. С. 200-203. 

 • Єрмолаєва А.В. Профілактика психо-емоційних розладів за допомогою дихальних вправ в умовах карантину / А.В. Єрмолаєва, Р.С. Алфімова // Тиждень науки –2021. Факультет управління фізичною культурою та спортом. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.184-185. 

 • Єрмолаєва, А.В. Сучасний погляд на правове забезпечення професійної діяльності сімейного лікаря в Україні / А.В. Єрмолаєва, А.І Мирна, О.А. Присяжнюк, Д.П. Мирний // Social, legal and management aspects of healthcare development: problems, prospects, world experience: сollection of materials international scientific and practical conference. Lloret de Mar. Spain: ЗДМУ. 2021. С. 60-62 

 • Єрмолаєва А.В. COVID-19: комплексне відновлення організму за допомогою голкорефлексотерапії / А.В. Єрмолаєва, Я.В. Мазур // Implementation of scientific foundations in practice: Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. Turin, Italy. 2021. P. 74-75. 

 • Гагара В.Ф. Застосування тренажерів в фізичній реабілітації хворих на деструктивно-дистрофічні ураження хребта [Текст] // В.Ф. Гагара, А.В. Єрмолаєва, Р.П. Чуприна. – Тези доповіді Міжнародної науково-практичної конференції до Дня медичного працівника «Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату», 15-16 квітня 2019 р., ЗНТУ, м. Запоріжжя. – с. 55-57. 

 • Єрмолаєва А.В. Сучасні підходи фізичної терапії жінок з ослабленням м’язів тазового дна в післяпологовому періоді [Текст] // А.В. Єрмолаєва, Н.С. Луценко, І.А. Склярова, – Матеріали IV Всеукраїнського з’їзду фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури «Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної та реабілітаційної медицини-2019», Дніпро, 11-13 квітня 2019 року. – с. 78-80.

 • Гагара В.Ф. Застосування масажу і дихальних вправ із системи йога в оздоровлені жінок [Електронний ресурс] / В.Ф. Гагара, А.В. Єрмолаєва, Г.М. Бондаренко // Фітотерапія, науково-практичний часопис, №2. Матеріали конференції з міжнародною участю «Актуальні питання комплементарної/альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини у підготовці фахівців» м. Київ 13-14 квітня 2019 р. – с. 64.

   

Всього наукових праць: маю біля 75 наукових та науково-методичних публікацій, 7 актів впровадження результатів НДР та 2 навчальних посібника. 

Участь у конференціях:

 • Науково-рактичній конференції з міжнародною участю, з залученням молодих вчених, студентів, яка приурочена до 160-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського «МІСЦЕ І РОЛЬ ЛЮДИНИ У ПРИРОДІ», з доповіддю: «Фізична терапія при радикулопатіях попереково-крижового відділу хребта», 30 травня 2023 р. м. Київ.
 • Науковий конгрес з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів «СИНТЕЗ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ У НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОМУ І КЛІНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ», з доповіддю: «Вплив комплексної реабілітації на якість життя хворих із цереброваскулярною патологією», 25 листопада 2022 р., м. Київ.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні, правові та управлінські аспекти розвитку охорони: проблеми, перспективи, світовий досвід», Льорет-де-Мар Іспанія, 5 лютого 2021 року.
 • X International Scientific Conference «Implementation of scientific foundations in practice», Turin, Italy. (online participation), 19-21 april 2021.
 • Всеукраїнській практичній онлайн конференції «Сучасна освіта. Як зменшити дистанцію між викладачем та студентом», 28 лютого – 01 березня 2021 року
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Від лікувальної фізичної культури до фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії: спадкоємність спеціальностей і навчальних дисциплін», м. Запоріжжя, 3-4 червня 2021р.
 • ХХ Ювілейній міжнародній науково-практичній конференції присвяченій 120-річчю ОНМедУ «Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології – 2020», м. Одеса.
 • Всеукраїнській науковій онлайн конференції «Змішаний та дистанційний формати навчання. Онлайн безпека», 20-21 листопада.
 • IV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Перспектива розвитку медичної та фізичної реабілітації», 17-18 вересня 2020 року, м. Тернопіль. 
 • «Академія інсульту». 22-24 жовтня 2020, м. Київ 
 • Науково-практична конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів «Тиждень науки – 2019»: «Сучасні проблеми та інновації фізичної терапії та ерготерапії», 15–19 квітня 2019 р.
 • Міжнародна конференція: «Актуальні питання комплементарної / альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини і підготовці фахівців» 13-14 квітня 2019 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології, діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату» 15-16 червня 2019 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної, превентивної, реабілітаційної і професійної медицини» 21-22 березня 2019 р., м. Запоріжжя.
 • ІV Всеукраїнський з’їзд фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури «Сучасні досягнення спортивної медицини фізичної та реабілітаційної медицини – 2019» 11-13 квітня 2019 р., м. Дніпро.
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 16-17 травня, 2019 р., м. Суми.
 • I Міжнародна науково-практична конференція «Ерготерапія: нова професія для сучасної системи реабілітації в Україні» 4-5 жовтня 2019 р., м. Київ.
 • Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів: «Мистецтво лікування: післядипломний курс професійного вдосконалення», 31 жовтня 2019 р., м. Запоріжжя.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до терапії та медичної реабілітації хворих з внутрішньою та професійною патологією», 20-21 листопада 2019 р., Запоріжжя.
 • Конференція «Сучасна терапія ревматичної патології: новітні можливості» 27 листопада 2019 р., м. Запоріжжя.
 • Науково-практична конференція «Новини світової панкреатології. Проблеми діагностики, лікування, дієтичного харчування при захворюваннях підшлункової залози та коморбідних захворюваннях» 29 листопада 2019 р., м. Запоріжжя.
 • І Національний Конгрес фізичної та реабілітаційної медицини «Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: практичне впровадження мульти-професійної реабілітації в закладах охорони здоров’я», м. Київ.

   

Відзнаки та нагороди:

 • {Відзнака чи нагорода}, {рік отримання}

Рік початку діяльності в університеті: з 2013 року.

Мови спілкування: українська (вільно), англійська (Intermediate). 

Контакти:

адреса: вул.Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна
аудиторія (кабінет): 398в
тел.: +380(61)7698572
e-mail: yermolal@zp.edu.ua
URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=1056