Ви є тут

Головна

Прізвище: Мирна 

Ім'я: Ангеліна

По батькові: Іванівна

 

Посада: доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії

Науковий ступінь: кандидат медичних наук 

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-5639-1934

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AAF-7582-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 6507352299

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=8jFwFp8AAAAJ

 

Освіта: вища медична
 • Дніпропетровський медичний інститут за фахом «лікувальна справа» в 1969 р., диплом з відзнакою.
 • Пройшла спеціалізації за фахом: терапія, фізіотерапія, кардіологія.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 14.00.06 «Кардіологія»: «Взаємозв’язок різних клінічних варантів ішемічної хвороди серця з динамікою показників активності симпатико-адреналової системи», захищена в 1981 році в Московському медичному інституті ім. І.М. Сеченова.

Наукові інтереси:

 • Реабілітація
 • Кардіологія
 • Терапія
 • Ерготерапія
 • Масаж
 • Фізіотерапія
 • Функціональна діагностика
 • Фізична та реабілітаційна медицина

Дисципліни, які викладає:

 • Нормальна фізіологія з основами патологічної фізіології
 • Фізіологія людини (спецосвіта)
 • Фізична терапія та ерготерапія при захворюваннях серцево-судинної системи
 • Фізична реабілітація засобами фізіотерапії
 • Пропедевтика внутрішніх хвороб
 • Фізіологічні основи рухової активності

Основні наукові роботи (публікації):

 • Практичне застосування допоміжних засобів реабілітації з метою попередження побутового травматизму незрячих та осіб із залишковим зором / Копитіна Я.М., Кукса Н.В., Мирна А.І., Мирний Д.П. // Україна. Здоров’я нації № 3 (69) 2022. - С. 86-92. DOI 10.24144/2077-6594.3.1.2022.266036
 • Проблеми антибіотикотерапії при Ковід-асоційованих позалікарняних пневмоніях / Савченко О.О., Подсевахіна С.Л., Ткаченко О.В., Мирний Д.П., Кацюба Ю.В., Мирна А.І. // Сучасні медичні технології № 2 (53) / - 2022. - С. 30-35. DOI: https://doi.org/10.34287/MMT.2(53).2022.6
 • The impact of medical and social rehabilitation on the adaptation of the elderly to modern social and legal processes [Text] / Anishchenko M.A. et al. // Teikyo Medical Journal. – Volume 44, 2021. – P. 941-947. (Scopus)
 • The problem of psychological conflicts in inclusive rehabilitation institutions and ways to solve them [Text] / Anishchenko M.A. et al. // Teikyo Medical Journal. – Volume 44, 2021. – P. 1761-1767. (Scopus)
 • Сучасний погляд на правове забезпечення професійної діяльності сімейного лікаря в Україні / А.В. Єрмолаєва, О.А. Присяжнюк, А.І. Мирна та ін. // International scientific-practical conference materials «Social, legal and management aspects of healthcare development: problems, prospects, world experience», 05 February 2021, Lloret de Mar, Spain. – P. 60-62.
 • Modern methods of physical therapy using laser treatment and ultra-high frequency currents in the rehabilitation of patients. Від лікувальної фізичної культури до фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії: спадкоємність спеціальностей і навчальних дисциплін. [Електронний ресурс] / A. Mirna, A. Yermolaieva, O. Prysyazhnyuk et al. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Запоріжжя, 3-4 червня 2021 р. – С. 200-202.
 • Максименко, Л. Технічна підготовка у річному макроциклі висококваліфікованих спортсменок із хокею на траві [Текст] / Л. Максименко та ін. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2021. - № 5 (109). - С. 235-246
 • Аспекты подбора гипотензивных препаратов при лечении больных с коморбидной кардиопульмональной патологией / Мирний Д.П., Мирная А.И., Савченко О.А. [и др.] // Зб. наук. пр. ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»;  Випуск 85, Т1, К1 – Запоріжжя, 2018. – С. 67-77.
 • Роль факторів плацебо і ноцебо в клінічній практиці / Мирний Д.П., Мирна А.І., Савченко О.О. [та ін.] // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наук. пр. ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»;  Випуск 85, Т1, К1 – Запоріжжя, 2018. – С. 3-12.

Всього наукових праць: більше 250, з них патентів – 6, монографій – 3, навчальних посібників – 26.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • International scientific-practical conference «Social, legal and management aspects of healthcare development: problems, prospects, world experience», 05 February 2021, Lloret de Mar, Spain.
 • Науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної кардіології», 18-19 лютого 2021 р., Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска, м. Київ, Україна.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні технології діагностики, лікування та реабілітації в клініці внутрішніх та професійних хвороб», 18-19 березня 2021 р., ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна.
 • Науково-практична школа Всеукраїнської асоціації фахівців з серцевої недостатності, 3 березня 2021 р., Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска, м. Київ, Україна.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Від лікувальної фізичної культури до фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії: спадкоємність спеціальностей і навчальних дисциплін», 3-4 червня 2021 р., м. Запоріжжя, Україна.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація: дискурс війни, перемоги, відновлення», 27 травня 2022 року в форматі ZOOM-конференції.
 •  ХХІІ Національний конгрес кардіологів України, 21-24 вересня 2021 р., м. Київ.
 • ХХІІІ Національний конгрес кардіологів України, 20-23 вересня 2022 р., м. Київ.
 • Всеукраїнський семінар-практикум: Цифрова майстерня «Організація освітнього процесу з використанням цифрових інструментів», 19 травня 2022 р.
 • Постійно приймає участь у фахових школах Всеукраїнської асоціації кардіологів України, Запорізькій обласній асоціації лікарів-терапевтів, Всеукраїнської асоціації дослідників України і Всеукраїнської асоціації превентивної кардіології та реабілітації.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота від Запорізької обласної ради, 2011р.
 • Почесна грамота від Запорізької міської адміністрації, 2022р.

Рік початку діяльності в університеті: з 2009 року.

Мови спілкування: українська (вільно), німецька

Контакти:

адреса: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна
аудиторія (кабінет): 398в
тел.: +380(61)7698572
e-mail: myrnaya@zp.edu.ua
URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=0