Ви є тут

Головна

Прізвище: Ковальова

Ім'я: Алла

По батькові: Андріївна

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-8072-1374

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AAE-4238-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 57190837061

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=YZcVyKAAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України молоді та спорту, Факультет фізичного виховання, рік закінчення - 2013, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.01020301 Фізична реабілітація, спеціалізація – «Фізична рекреація», кваліфікація за дипломом – «Магіст фізичного виховання і спорту, фізичної реабілітації, викладач вищих навчальних закладів»
 • ...

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – аспірант факультету біомедичної інженерії, кафедри біобезпеки та здоров'я людини, КПІ ім. І.Сікорського

Наукові інтереси:

 • Фізична терапія
 • Ерготерапія
 • Функціональна та лабораторна діагностика

Дисципліни, які викладає:

 • Фізіологія рухової активності
 • Фізична терапія та ерготерапія в педіатрії та неонатології
 • Основи курортології
 • Спортивна морфологія

Основні наукові роботи (публікації):

 • Ковальова О.В., Токаренко О.І., Сурмило М.М., Ковальова А.А., Кошля О.В. Комплексне лікування больового синдрому у хворих на патологію опорно-рухового апарату. К.: ТОВ «Люди в білому», 2016. 16 с.
 • Ковальова О.В., Токаренко О.І., Ковальова А.А., Алипова О.Є., Голдовський Б.М. Програма лікування та реабілітації військовослужбовців постраждалих в АТО з віддаленими наслідками черепно-мозкової травми в умовах госпіталю: методичні рекомендації. Запоріжжя, 2016. 36 с.
 • Ковальова О.В., Зигало Е.В., Токаренко О.І., Сисоєва І.А., Кошля О.В., Ковальова О.В., Ковальова А.А. Застосування бішофіту в практиці гастроентеролога та лікаря сімейної медицини: методичні рекомендації. Полтава, 2018. 46 с.
 • Ковальова О.В., Зигало Е.В., Токаренко О.І., Сисоева І.А., Кошля О.В., Ковальова А.А. Застосування бішофіту в практиці сімейного лікаря: методичні рекомендації. К.: ТОВ «Люди в білому», 2019. 48 с.
 • Ковальова О.В., Токаренко О.І., Маляренко Ю.О., Ковальова А.А., Кошля О.В., Волков А.Д., Ковпак Т.В. Застосування методики EUROSPINE при реабілітації хворих на патологію опорно-рухового апарату: методичні рекомендації для лікарів загальної практики-сімейної медицини, травматологів, неврологів, реабілітологів, ерготерапевтів. Запоріжжя, 2019. 20 с.
 • Петрик Н.І., Сурмило М.М., Ковальова А.А. Ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії в поєднанні зі статинотерапією у хворих на гіпертонічну хворобу з надмірною масою тіла. Український терапевтичний журнал. 2020. №4. С. 31-40. DOI: http://doi.org/10.30978/UTJ2020-4-31.
 • Kovaleva A.A., Kovaleva O.V., Kondrat L.I., Borisenko A.I. Comprehensive therapy program for drug-resistant arterial hypertension in cervical spine pathology. Сімейна медицина – відповідальність за здоров’я суспільства: науково-практична конференція з міжнародною участю, 15-17 жовтня 2021 р., м. Требинє, 2021. C. 107-110.
 • Tokarenko О.I., Kovaleva O.V., Kovaleva A.A., Tokarenko O.O. Performed factors in in the rehabilitation of cardiac patients on an outpatient basis. Український науково-практичний журнал «Сучасні медичні технології». 2022. №1(52). С. 4-8. DOI: https://doi.org/10.34287/MMT.1(52).2022.1
 • Ковальова А.А. Програма фізичної терапії для хворих на артеріальну гіпертензію з фіброміалгіями / Антонова-Рафі Ю.В. Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату: колективна монографія / за ред. О.М. Бурки. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 72-98. URL: http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/9078.
 • Ковальова А.А., Худецький І.Ю., Ковальова О.В. Possible relations between arterial hypertension and cervical spine fibromyalgias (literature review). Український науково-медичний молодіжний журнал. 2022. №2(131). С. 85-94. DOI: https://doi.org/10.32345/USMYJ.2(131).2022.85-94.
 • Ковальова А., Ковальова О. Сучасні підходи до фізичної терапії осіб з артеріальною гіпертензією та фіброміалгіями шиї (огляд літератури). Фітотерапія. Часопис. 2022. №1. С. 39-47, DOI: 10.33617/2522-9680-2022-1-39

Всього наукових праць: загальна кількість наукових праць - 51, монографій – 1, навчальних посібників – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Волков А.Д., Маляренко Ю.О., Закройщик В.В., Кошля О.В. Застосування комбінованої тракції по системі Eurospinе у хворих на міофасціальний больовий синдром. Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної та реабілітаційної медицини: матеріали IV Всеукраїнського з’їзду фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури (м. Дніпро, 11-13 квітня 2019 р.). Дніпро, 2019. С. 44-45.
 • Кот Е.М., Ковальова О.В., Аспекти захворюваності опорно-рухового апарату, як наслідок порушення мінерального обміну і щільності кісткової тканини, асоційованої з патологією гепатобіліарної системи. Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Запоріжжя, 14-15 травня 2020 р.). Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2020. С. 54-58, НУЗП
 • Ковальова О.В. Оптимізація терапії у хворих з гіпертензіоним синдромом на тлі патології шийно-грудного відділу хребта шляхом усунення міофасціального синдрому, стабілізації ліквородинаміки та вегетативної нервової системи. Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації: мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю: ТНМУ, 17-18 вересня 2020 р. Тернопіль
 • Ковальова О.В., Ковальова А.А., Бурка О.М. Сучасна реабілітаційна медицина в Україні. Соціальні, правові та управлінські аспекти розвитку охорони здоров’я: проблеми, перспективи, світовий досвід: мат. міжнар. наук.-практ. конференції: Льорет-де-Мар, 05 лютого 2021 р
 • Kovaleva A.A., Kovaleva O.V., Kondrat L.I., Borisenko A.I. Comprehensive therapy program for drug-resistant arterial hypertension in cervical spine pathology. Сімейна медицина – відповідальність за здоров’я суспільства: науково-практична конференція з міжнародною участю, 15-17 жовтня 2021 р., м. Требинє, 2021. C. 107-110
 • Kovalyova O., Kovaleva A. Ambulatory blood pressure monitoring in hypertension patients with fibromyalgia. Royal National Hospital NHS Trust Conference: Nursing the Patient with a Neuro-Musculo Skeletal Disorder: науково-практична конференція, 07 грудня 2021 р. Лондон: Royal National Orthopedic Hospital, 2021. С. 11. та ін.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • {Відзнака чи нагорода}, {рік отримання}
 • ...

Рік початку діяльності в університеті: 2018

Мови спілкування: українська (вільно), англійська (середній)

Контакти:

адреса: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна
аудиторія (кабінет): 398в
тел.: +380(61)7698572
e-mail: kovaleva@zntu .edu .ua
URL: https://moodle.zp.edu.ua/my/