Ви є тут

Головна

Прізвище: Рижкова

Ім'я: Марія

По батькові: Вадимівна

 

Посада: ст.викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-1148-7013

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): 0-0000-2000

Обліковий запис науковця (Scopus): 00000000000

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.co.uk/citations?hl=ru&user=IxwxYH4AAAAJ

Освіта: вища

 • У 2001 році - закінчила Запорізький державний університет, біологічний факультет, отримала вищу освіту зі спеціальності «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, викладача біології.
 • У 2020 році закінчила Національний університет «Запорізька політехніка», здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія», професійна кваліфікація – фізичний терапевт, ерготерапевт, викладач університетів і вищих навчальних закладів. Диплом серія М20 № 009516
 • У 2022 році закінчила Національний університет «Запорізька політехніка», здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Психологія», професійна кваліфікація – психолог, консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації. 
Додаткові освітні заходи:
 
 • Сертифікований тренерський курс з оздоровчої йоги.
 • Курс «Кінезіотейпування в терапії больових синдромів» - 16 год. KT Tape.
 • FMT Basic + performance – 16 год. (RockTape).
 • FMT RockPods + Rockfloss – 16 год. (RockTape).
 • Тренінг “Functional diagnostics and kinesiotaping in rehabilitation practice” – 16 год. (Phiten, the body care company).
 • Тренінг “Kinesiotaping. Correction of age- related changes” – 16 год. (Phiten, the body care company).
 • Курси професійного масажу (м. Запоріжжя, UNSVERSUM)
 • Completed the online REHAB Autumn School program on Physical Therapy of 2 ECTS credits under EU ERASMUS+
 • Project "Innovative Rehabilitation Education - Introduction of new master degree programs in Ukraine".
Наукові інтереси:
 • Фізична терапія

Дисципліни, які викладає: 

 • основи ерготерапії;
 • професійна кінезіологія;
 • ерготерапія;
 • кінезіологія.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Рижкова М.В. Педагогічна майстерність, як складова професійної компетентності фахівців з фізичної реабілітації // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2017. – Вип. 53 (106). – С. 239-246
 • Рижкова М.В. Застосування інтерактивних методів навчання у формуванні педагогічної майстерності реабілітологів // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2017. – Вип. 52 (105). – С. 253-261
 • Рижкова М. В. Педагогічна майстерність в професійній діяльності реабілітолога // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2018. – Вип. 58 (110). – С. 264-272
 • Педагогічна майстерність, як складова компетентності реабілітолога [Текст] / Рижкова М. В. // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали 15 Міжнародної наук.-практич. конф., Харків, 5-7 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 88-90. (укр., рос., англ.мовами).
 • Педагогічна майстерність в професійній діяльності реабілітолога [Електронний ресурс] / М. В. Рижкова // Тиждень науки : щорічн. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 1608-1609. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана.
 • Присяжнюк О.О. Особливості застосування різних технік масажу в антистресовій терапії жінок 35-45 років / О.О. Присяжнюк, М.В. Рижкова, А.І. Мирна // Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної та реабілітаційної медицини 2019 : Матеріали IV Всеукраїнського з'їзду фахівців із спорт. медицини та лікувальної фізкультури, м. Дніпро, 11-13 квітня 2019 р. - Дніпро, 2019. – С. 142-145
 • Присяжнюк О. Ефективність використання засобів фізичної реабілітації для відновлення рухових функцій після розриву ахіллового сухожилля / О. Присяжнюк, М. Рижкова // Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату :Мат-лиМіжнар. наук.-практ. конф., 15-16 червня 2019 року/ Редкол. О. В. Кендюхов, Ю. О. Маляренко (відпов. ред.), – Запоріжжя: Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки «СПЕЙСТАЙМ», С.49-50.
 • Корегування порушень постави у осіб підліткового та юнацького віку засобами фізичної терапії/ М. В. Рижкова, В.О. Сидорин // Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату : колективна монографія: авт.  кол. Ю.В. Антонова-Рафі, О.М. Бурка,  та  ін. / за ред. О.М.  Бурки. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.53-71.

Всього наукових праць: 8 публікацій, з них розділ в монографії.

Участь у конференціях:

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська.

Контакти:

адреса: вул. Тургенєва 39, м Запоріжжя, Україна
аудиторія (кабінет): 398В
тел.: +380(61)7698572
e-mail: {e-mail}
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}