Ви є тут

Головна

Прізвище: Петрик

Ім'я: Наталія

По батькові: Ігорівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор філософії в галузі 22 – охорона здоров’ я за спеціальністю 222 – медицина

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-7746-8950

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): http://www.m-hikari.com/bmgt/bmgt2020/bmgt1-2020/91018.html

Обліковий запис науковця (Scopus): 57213143465

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=Yhd9N...

 

Освіта: вища

 • У 2005 році закінчила Запорізький державний медичний університет, медичний факультет, по спеціальності - лікувальна справа.
 • З 2005-2007 р пройшла інтернатуру, спеціальність «Лікар загальної практики – сімейної медицини», спеціалізація - "Терапія", рік отримання – 2009.
 • У 2019 році - Вища категорія з терапії.
 • 2 спеціалізація: Алергологія
 • 3 спеціалізація: Ревматологія

Дисертації:

 • У 2021 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Прозапальні та  протизапальні цитокіни і адипонектин в ремоделюванні лівого шлуночка, церебральних судин при гіпертонічній хворобі ІІ стадії у  пацієнтів з надлишковою вагою та обгрунтування медикаментозної корекції», в галузі 22 – охорона здоров’ я за спеціальністю 222 – медицина.

Наукові інтереси:

 • Проблеми захворювань і реабілітації осіб з надлишковою вагою та хворобами опорно-рухової сфери;
 • підвищення артеріального тиску у осіб з надлишковою вагою та стан імуно-запального спектру крові;
 • проблеми реабілітації дихальної системи, алергічні захворювання верхніх дихальних шляхів та бронхів (респіраторні алергози, бронхіальна астма). 

Дисципліни, які викладає:

 • основи нозології,
 • фізична терапія та ерготерапія при захворюваннях дихальної системи,
 • основи науково-доказової роботи,
 • функціональна та лабораторна діагностика,
 • лабораторна інструментальна діагностика. 

Основні наукові роботи (публікації):

 • 1. Петрик Н.І. Адипонектин і стан внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих з гіпертонічною хворобою і надлишковою масою тіла. Сучасні медичні технології. 2020. №1 (44). С. 52-59. DOI: https://doi.org/10. 34287/MMT.1(44).2020.8.
 • 2. Petrik N.I., Fushtei I.M., Solonunka G.I. Динаміка показників скоротливої функції міокарда та церебрального кровотоку у хворих на гіпертонічну хворобу з надлишковою вагою після терапії антигіпертензивними засобами у поєднанні зі статинами. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2020. № 1. С. 143-155. DOI: https://doi.org/10.11603/1811-2471.2020.v.i1.10937.
 • 3.   Petrik N.I.  Correction of Lipid Metabolism Disorders in Hypertensive Overweight Patients Treated with Antihypertensives Combined with Statins. Biological Markers and Guided Therapy 2020. Vol. 39-49   https://doi.org/10.12988/bmgt.2020.91018
 • 4. Фуштей І.М., Петрик Н.І., Пасько-Овчаренко Т.В. Артеріальна гіпертензія у хворих на ожиріння. Актуальні питання медичної науки та практики. Випуск 84. 2017. Т. 1, книга 1. С. 99-114. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1EEch4KRMUqtyyQ15m-o_t4oQ-n-aB8Zt/view.
 • 5. Fushtey I., Petrik N., Alypova O., Sid’E. Evaluation of Pro-Inflammatory Cytokines and Adiponectin in Patients with Hypertension and Overweight. Сardiology in Belarus. 2019. Vol.11, №6. P. 827-837.
 •  6. Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату : колективна монографія: авт. кол. Ю.В. Антонова-Рафі, О. М. Бурка, Присяжнюк О.А., Ковальова А.А., Рижкова М.В., Кошля О.В., Петрик Н.І. та ін. / за ред. О.М. Бурки. –Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 245 с.

Всього наукових праць: 6 наукових праць, з них монографія – 1.

Участь у конференціях:

 • Петрик Н.І. Адипонектин у хворих на гіпертонічну хворобу з надлишковою вагою. Актуальні питання клінічної, превентивної, реабілітаційної і професійної медицини: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 21-22 березня, 2019 р. Запоріжжя, 2019. С. 88-89.
 • Петрик Н.І. Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на артеріальну гіпертензію з надлишковою вагою. Актуальні питання клінічної медицини: матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю, м. Запоріжжя, 15 листопада 2019 р. Запоріжжя, 2019. С. 128-131.
 • Петрик Н.І. Підходи до комбінованої медикаментозної корекції гіпертонічної хвороби ІІ стадії з надлишковою вагою. Сучасні підходи до терапії та медичної реабілітації хворих з внутрішньою та професійною патологією: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 2019. Запоріжжя. 2019. С.27-30.

Рік початку діяльності в університеті: 2019.

Мови спілкування: українська, англійська мови.

Контакти:

адреса: Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія 398в
тел.: +380(61){телефони}
e-mail: natalyapetrik.zp@gmail.com
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}