Ви є тут

Головна

Прізвище: Міщенко

Ім'я: Валерій

По батькові: Григорович

Посада:  завідувач кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Участь у роботі рад і державних структур:  Участь у роботі рад і державних структур: {назва ради чи державної структури}

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID):  0000-0003-0992-478X

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): 401013

Обліковий запис науковця (Scopus):  7103128968

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&authuser=1&user=G4fa5uoAAAAJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Освіта: вища
 • ЗМІ ім. В.Я. Чубаря , 1973 р., дипломом спеціаліста, спеціальність за дипломом – «Машини і технологія обробки металів тиском», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
Рік початку діяльності в університеті: 1968...2009, 2022
 
Дисертації:
 • Докторська дисертація зі спеціальності 05.02.01 Матеріалознавство «Технологічні основи керування структурою і властивостями корозійностійких сталей», 2003 р., Запорізький національний технічний університет

Наукові інтереси:

 • Розробка конструкцій фізичних приладів, способів їх застосування; створення новітніх матеріалів з підвищеними фізико-механічними та експлуатаційними  властивостями, а також їхнього виробництва та обробки.

Дисципліни, які викладає:

Мови спілкування: українська, російська - вільно

Всього наукових праць: 191, патентів – 25, з них 2 - Євроазії, 1 - USA, монографій –  , навчальних посібників –  .

Відзнаки та нагороди:

 • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 2011 р.

Участь у конференціях: 52 міжнародні наукові конференції

 • {Прізвище та ініціали автора(ів)}, {Тема доповіді}, {Назва конференції}, {дата проведення конференції}, {Місце проведення конференції}, {Назва установи, де проходила конференція}, {Кількість сторінок}

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063
кабінет: 333 (головний корпус)
тел.: +380(67)6141359, +380(61)7698260, +380(61)7698342
e-mail: kafedra_ngk@zntu.edu.uakafedrangikg@gmail.com
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}

 Монография:

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ОСТАННІ РОКИ

 1. Меняйло В.І., Міщенко В.Г., Долгорукий П.Ю., Себало М.Я. Фізика наноматеріалів та композитів: курс лекцій для здобувачів ступення вищої освіти бакалавра спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» освітньо-професійної програми «Прикладна фізика» курс лекцій Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018. – 112 с.
 2. Міщенко В.Г., Долгорукий П.Ю. Оптичні методи дослідження матеріалів: методичні вказівки до лабораторних робіт для здобувачів ступення вищої освіти магістра спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» освітньо-професійної програми «Прикладна фізика» Методичні вказівки Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – 44 с. (затверджено вченою радою ЗНУ протокол №4 від 28.11.2017.)
 3. Міщенко В.Г., Шейко С.П. Спосiб деформацiйно - термiчної обробки спецiальних сталей пат. №134846 Україна. МПК (2019.01) В21В 1/00. №u201812488; заявл. 17.12.2018; опубл. 10.06.2019, Бюл.№11.
 4. Shejko S., Mishchenko V., Sukhomlin G. Formation of polygonized structures and nuclear recrystallization under controlled rolling of low-carbon steels Materials Science and Technology 2019, MS and T 2019; Oregon Convention Center Portland; USA. P. 1427-1431.
 5. Міщенко В.Г., Гречка О. Формування структури і властивостей жаротривкої сталі 03Х22Ю5ТЦч у процесі деформації-термічної обробки Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України «ФІЗИКО-ХІМІЧНА МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ» Львів, 2018. №12 С. 113-117.
 6. Міщенко В.Г., Булах О., Гавронська Я. Корозійна тривкість хромистих мартенситно-феритних сталей після поверхневого зміцнення цементацією Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України «ФІЗИКО-ХІМІЧНА МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ» Львів, 2018. №12 С. 39-44.
 7. Mishchenko V., Shejko S., Sukhomlin G., Shalomeev V., Tretiak V. Formation of the grain boundary structure of low-alloyed steels in the process of plastic deformation Materials Science and Technology 2019, MS and T 2018 c. 746-753.
 8. Mishchenko, V.G., Evseeva, N.A. Influence of Metallurgical Processing on the Structure and Properties of Multicomponent Alloy Steel Steel in Translation 49(5), 2019, с. 357-360.
 9. Mishchenko V.G., Sheyko S. P., Tikhonskaya N.I. Structural formation of multiphase low-carbon Steel in deformation and heat treatment Міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів» 08-10 жовтня 2019 року м. Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019. – 198 с
 10. Міщенко В.Г., Подорога О. С., Міщенко В.Г., Клочихін В. В., Милосердов О.Б. Особливості формування структури та властивостей сталі 09Х3НМ3ФБЧ при хіміко-термічному оброблені Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» 16-17 травня 2019 року. м. Дніпро.
 11. В. В.  Клочихін, О. Б.  Милосердов, О. С.  Подорога, В. Г.  Міщенко Особливості формування структури та властивостей сталі 09Х3НМ3ФБЧ під час хіміко-термічного оброблення Науковий журнал «Наука та прогрес транспорту» вісник дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. № 4 (82) 2019 року.
 12. С. К.  Мудра, В. Г.  Міщенко Вибір технології виготовлення біметалевого матеріалу для реакторів магнієтермічного виробництва губчастого титану Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» 16-17 травня 2019 року. м. Дніпро.
 13. Reserves for Enhancing the Mechanical Performance of 10HFTBch Low-Perlite Steel Exposed to Thermoplastic Processing in Intercritical Temperature Ranges Sheiko, S.P.Mishchenko, V.G.Matyukhin, A.Y.Tsyganov, V.V.Tretyak, V.I. Steel in Translation, 2021, 51(4), стр. 278–281, Scopus
 14. UNIVERSAL EQUATION OF METAL RESISTANCE DEPENDENCE TO DEFORMATION ON CONDITIONS OF THERMOPLASTIC PROCESSING Sheyko, S.Mishchenko, V.Matiukhin, A., ...Lavrinenkov, A.Kulabneva, E. METAL 2021 - 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2021, стр. 329–334, Scopus
 15. Mishchenko, V. Determining the thermoplastic deformation mechanism of titanium reduction reactors and recommendations to increase the reactor service life /V. Mishchenko, S. Loskutov, A. Kripak // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774, 2022, 5/7 (119), pp. 14-20.
 16.  Кріпак, А. О. Регресійний аналіз для отримання оптимального хімічного складу жароміцного сплаву / А.О. Кріпак (аспірант ЗНУ), В.Г. Міщенко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації» (30 вересня 2022). Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. - С.153–156.
 17.  Кріпак, А. О. Структура та механічні властивості аустенітних жароміцних сплавів різного функціонального призначення / А.О. Кріпак (аспірант ЗНУ), В.Г. Міщенко, В.В. Корнієнко (аспірант) // ХV Міжнародна науково-технічна конференція “Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів” (8 листопада 2022). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С. 104-108.
 18.  Тонконог, Д. М. Порівняльні характеристики спеціальної теплостійкої сталі 09Х3НМ3ФБч зі світовими аналогами в авіадвигунобудуванні / Д.М. Тонконог (аспірант ЗНУ), В.Г. Міщенко, А.О. Харченко (аспірант) // ХV Міжнародна науково-технічна конференція “Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів” (8 листопада 2022). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.135-139.
 19.  Sheyko S., Mishchenko V., Belokon Y. FORMATION OF THE PROPERTIES AND STRUCTURE OF ROLLED LOW-ALLOYED STEEL UNDER THE HOT DEFORMATION PROCESS. Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2022, 57(2), pp. 402-406.
 20.  Mishchenko V., Loskutov S., Kripak A. DETERMINING THE THERMOPLASTIC DEFORMATION MECHANISM OF TITANIUM REDUCTION REACTORS AND RECOMMENDATIONS TO INCREASE THE REACTOR SERVICE LIFE. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774, 2022, 5/7 (119), pp. 14-20.
 21.  Кріпак А. О., Міщенко В. Г. РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЖАРОМІЦНОГО СПЛАВУ. Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток сучасної науки та. освіти: реалії, проблеми якості, інновації" (30 вересня 2022). Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. 153-156.
 22.  Кріпак А. О., Міщенко В. Г., Корнієнко В. В. СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АУСТЕНІТНИХ ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ РІЗНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. XV Міжнародна науково-технічна конференція "Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів" (8 листопада 2022). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 23.  Тонконог Д. М., Міщенко В. Г., Харченко А. О. ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕПЛОСТІЙКОЇ СТАЛІ 09Х3НМ3ФБч ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ В АВІАДВИГУНОБУДУВАННІ. XV Міжнародна науково-технічна конференція "Нові сталі та. сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів" (8 листопада. 2022). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 24.  Пат. 12144/3А/22 Україна. МПК 6С22С 38/02. Конструкційна сталь / В.Г. Міщенко, С.П. Шейко (ЗНУ), А.О. Кріпак (аспірант ЗНУ); заявник Запорізький національний університет. - № 202102270; заявл. 28.04.2021, Бюл. № 6–8 с.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 

Участь у конференціях:

 1. Mishchenko V.G., Sheyko S. P., Tikhonskaya N.I. Structural formation of multiphase low-carbon Steel in deformation and heat treatment Міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів» 08-10 жовтня 2019 року м. Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019. – 198 с
 2. Міщенко В.Г., Подорога О. С., Міщенко В.Г., Клочихін В. В., Милосердов О.Б. Особливості формування структури та властивостей сталі 09Х3НМ3ФБЧ при хіміко-термічному оброблені Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» 16-17 травня 2019 року. м. Дніпро.
 3. С. К. Мудра, В. Г. Міщенко Вибір технології виготовлення біметалевого матеріалу для реакторів магнієтермічного виробництва губчастого титану Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» 16-17 травня 2019 року. м. Дніпро.
 4. Кріпак, А. О. Регресійний аналіз для отримання оптимального хімічного складу жароміцного сплаву / А.О. Кріпак (аспірант ЗНУ), В.Г. Міщенко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації» (30 вересня 2022). Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. - С.153–156.
 5.  Кріпак, А. О. Структура та механічні властивості аустенітних жароміцних сплавів різного функціонального призначення / А.О. Кріпак (аспірант ЗНУ), В.Г. Міщенко, В.В. Корнієнко (аспірант) // ХV Міжнародна науково-технічна конференція “Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів” (8 листопада 2022). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С. 104-108.
 6.  Тонконог, Д. М. Порівняльні характеристики спеціальної теплостійкої сталі 09Х3НМ3ФБч зі світовими аналогами в авіадвигунобудуванні / Д.М. Тонконог (аспірант ЗНУ), В.Г. Міщенко, А.О. Харченко (аспірант) // ХV Міжнародна науково-технічна конференція “Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів” (8 листопада 2022). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.135-139.
 7. Кріпак А. О., Міщенко В. Г. РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЖАРОМІЦНОГО СПЛАВУ. Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток сучасної науки та. освіти: реалії, проблеми якості, інновації" (30 вересня 2022). Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. 153-156.
 8.  Кріпак А. О., Міщенко В. Г., Корнієнко В. В. СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АУСТЕНІТНИХ ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ РІЗНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. XV Міжнародна науково-технічна конференція "Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів" (8 листопада 2022). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 9.  Тонконог Д. М., Міщенко В. Г., Харченко А. О. ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕПЛОСТІЙКОЇ СТАЛІ 09Х3НМ3ФБч ЗІ СВІТОВИМИ АНАЛОГАМИ В АВІАДВИГУНОБУДУВАННІ. XV Міжнародна науково-технічна конференція "Нові сталі та. сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів" (8 листопада. 2022). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022.

Наукові конференції за роками 

 

Наукові праці за 2021 р.