Ви є тут

Головна

4-5 жовтня 2021 року в університеті Мадридська політехніка (Іспанія) в рамках виконання міжнародного освітнього проєкту «Innovative Multidisciplinary Curriculum in Artificial Implants for Bio-Engineering BSc/MSc Degrees» (BIOART, реєстр. номер 586114-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP) програми Еразмус+ Європейського Союзу, відбулася фінальна зустріч представників консорціуму для підведення підсумків виконання проєкту та підготовки фінального звіту для Європейської комісії.

Представники Національного університету «Запорізька політехніка» координатор проєкту, проф. Галина Табунщик, проф. Вадим Шаломєєв та доцент Анжеліка Пархоменко взяли участь в обговоренні результатів проєкту за відповідними напрямками: розробка нового навчального плану та нових навчальних дисциплін; оцінка якості виконання проєкту; розповсюдження результатів виконання проєкту та їх сталість; управління проєктом, фінансовий менеджмент.

Основними результатами, що отримані командою НУЗП в ході виконання проєкту BIOART є наступні:

- Успішна акредитація нової мультидисциплінарної освітньої програми «Телемедичні та біомедичні системи» спільними зусиллями декількох кафедр: радіотехніки та телекомунікацій, програмних засобів та фізичного матеріалознавства (восени 2020 року).

- Пілотне навчання студентів за новою освітньою програмою у 2019-2020 та 2020-2021 н.р.

- Придбання за рахунок гранту від ЄС сучасного обладнання для навчання студентів на суму більше ніж 2 500 000 гривень.

- Створення нових лабораторій Інтелектуального комп'ютингу, віртуальної та доповненої реальності (а. 25-27, 3 корпус) та Телемедичних та біомедичних систем (а.39, 3 корпус.)

- Видання навчального посібника англійською мовою «Teaching and subjects on bio-medical engineering» спільно з колегами з 12 навчальних та наукових закладів Бельгії, Австрії, Іспанії, Польщі, Ізраїлю, України.

- Видання та перевидання за рахунок гранту від ЄС навчальних посібників українською мовою у кількості 9 видань: «Прототипування біомедичних пристроїв та конструкцій»; «Автоматизоване проєктування електронних засобів в середовищах Creo та ALTIUM DESIGNER»; «Вбудовані біомедичні системи та бездротові сенсорні мережі»; «Матеріалознавство виробів медичного призначення»; «Нейронні мережі: теорія та практика»; «Проєктування інформаційної інфраструктури медичних та телемедичних систем»; «Міліметрові хвилі та їх застосування в медицині»; «Проєктування елементів поверхонь в машинобудуванні», «Інженерія якості програмного забезпечення».

- Стажування за рахунок гранту від ЄС викладачів університету в Ізраїлі, Бельгії, Австрії, Іспанії, Польщі.

- Організація спеціальної секції за тематикою проєкту BIOART в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» (жовтень 2018, жовтень 2020 рр.).

- Організація Міжнародного тижня до 120 річниці університету (листопад, 2020 р.).

- Участь в роботі Міжнародної конференції «Передові методики лікування патології кульшового та колінного суглобів» (25-26 квітня 2019 р., м. Харків).

- Організація конкурсів студентських наукових робіт за тематикою проєкту BIOART (травень, 2020; квітень, 2021).

- Проведення міжнародного студентського Хакатону та організація навчального візиту студентів НУЗП до Інституту патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України (Харків, вересень 2021 року).

Нажаль через бюрократичні перешкоди нашому університету не вдалося придбати для навчального процесу робота Тиму виробництва компанії Інфоком, Запоріжжя. Попереду ще фінальний звіт та аудит результатів виконання проєкту зовнішніми європейськими експертами.

Реалізація проєкту BIOART в НУЗП відкрила нові можливості студентам та викладачам університету, дозволила реалізувати сучасні напрямки в освітній та науковій діяльності відповідно до задач підвищення якості освіти та інтеграції України в європейський освітній простір.

Команда проєкту BIOART