Ви є тут

Головна

2021 рік

П’янков В.П. Випромінювання із секторіального рупора з вбудованою металопластинчатою лінзою / В.П. П’янков, І.І. Зіненко // Тиждень науки НУ «Запорізька політехніка». Машинобудівний факультет: щорічна наук.-практ. конф., 19-23 квітня 2021 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 87-89

2020 рік

1. П’янков В.П. Дифракція хвилі Н10 на Е-площинному з’єднанні п'яти хвилеводів з круговою вставкою / В.П. П’янков, І.І. Зіненко // Тиждень науки НУ «Запорізька політехніка». Машинобудівний факультет: щорічна наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.). Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. C. 105-108

2. Зіненко І.І. Аналіз Е-площинного з'єднання шести хвилеводів з круговою провідною вставкою / І.І. Зіненко, В.П. П’янков // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: матеріали двадцятої міжнародної науково-технічної конф. (ВОТТП-2020), м. Одеса, 26-29 червня 2020 р. – Одеса: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 2020. – С. 45-47

3. Зіненко І. Дифракція хвилі Н10 на Е-площинному з’єднанні шести хвилеводів з круговим провідним циліндром / І. Зіненко, В. П’янков // Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конф. (MEICS-2020), м. Дніпро, 25-27 листопада 2020 р. – Дніпро: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, 2020. – С. 115-116

2019 рік

1. Зіненко І.І. Електродинамічний аналіз чотирьохплечового з’єднання прямокутних хвилеводів в Е-площині з круговою вставкою / І.І. Зіненко, В.П. П’янков // Тиждень науки ЗНТУ. Машинобудівний факультет: щорічна наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відповід. ред.). Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 148-150

2. Зіненко І.І. Електродинамічний аналіз Е-площинних з'єднань прямокутних хвилеводів з круговими вставками / І.І. Зіненко, В.П. П’янков // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: матеріали дев’ятнадцятої міжнародної науково-технічної конф. (ВОТТП-2019), м. Одеса, 14-17 червня 2019 р. – Одеса: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 2019. – С. 30-32

3. Зиненко И. Анализ Е-плоскостного соединения пяти волноводов с круговой проводящей вставкой / И. Зиненко, В. Пьянков // Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конф. (MEICS-2019), м. Дніпро, 27-29 листопада 2019 р. – Дніпро: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, 2019. – С. 104-105

2018 рік

1. Зіненко І.І. Вплив неопуклих багатокутових циліндрів на характеристики хвилеводних випромінювачів / І.І. Зіненко, В.П. П’янков // Тиждень науки ЗНТУ-2018: щорічна наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відповід. ред.). Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 288-289

2. Зиненко И.И. Анализ четырехплечего Е-соединения волноводов с круговым цилиндром / И.И. Зиненко, В.П. Пьянков // Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп'ютерних систем: III Всеукраїнська науково-практична конф. (MEICS-2018), м. Дніпро, 21-23 листопада 2018 р. – Дніпро: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, 2018. – С.117-118

2017 рік

Онуфрієнко В.М. Математична модель і алгоритм розв’язування задачі фрактально конфігурованого полігонального випромінювача / В.М. Онуфрієнко, В.П. П’янков, І.І. Зіненко // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 253-254

2015 рік

П’янков В.П. Специфіка викладання вищої математики студентам, які навчаються за прискореною програмою // Тиждень науки-2015. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 498

2011 рік

Chumachenko V.P., Pyankov V.P., Vashchenko V.V. Scattering of TE10 mode in an E-plane waveguide bend with jump of permittivity // Proceedings 16th International Seminar, Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2011). Lviv, Ukraine, 2011. – № 6081740, P. 74-77 (Scopus)

2007 рік

Zinenko I.I., Pyankov V.P., Chumachenko V.P. Analysis of a flanged H-plane horn with dielectric slab in aperture // Proceedings 6th International Kharkov Symposium “Physics and Engineering of Millimeter and Sub-Millimeter Waves” (MSMW-2007) and Workshop on Terahertz Technologies. – 2007. – Vol. 2, № 4294776, P. 681-683 (Scopus)

2006 рік

Zinenko I.I., Pyankov V.P., Chumachenko V.P. Analysis of a flanged sectoral horn loaded with dielectric plug // Proceedings 11th International Seminar, Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2006). – 2006. – № 4105774, P. 117-120 (Scopus)

1998 рік

Chumachenko V., Pyankov V., Zinenko I. Mathematical method for electromagnetic analysis of two-dimensional waveguide junctions and radiators of complicated shape // Proceedings 7th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-1998). – Kharkov, Ukraine, 1998. – Vol. 2. – P. 766-768 (Scopus)

1996 рік

Chumachenko V.P., Pyankov V.P. Joint use of generalized scattering matrices and domains' product technique in theory of complicated planar waveguide structures // Proceedings 6th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-1996). – Kharkov, Ukraine, 1996. – P. 80-83 (Scopus)

1995 рік

Чумаченко В.П., Пьянков В.П. Расчет сложных плоскостных волноводных структур при помощи аппарата обобщенных матриц рассеяния и метода произведения областей // труды 5-ой Международной Крымской конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’95). – Севастополь: СевГТУ, 1995. – С. 107-110

1992 рік

Зиненко И.И., Пьянков В.П., Чумаченко В.П. Анализ плоскостных волноводных и рупорных излучателей сложной формы с многоугольными и круговыми вставками // Перспективы развития антенно-фидерной техники и ее элементной базы: тезисы докладов научно-технической конф., г. Суздаль (Россия). – 1992. – С. 35

1989 рік

1. Дмитренко В.П., Пьянков В.П., Чумаченко В.П. Решение Н-плоскостной задачи излучения двумерными рупорными антеннами с кусочно-линейным контуром и металлопластинчатой линзой // Математическое моделирование и САПР радиоэлектронных систем СВЧ на объемных интегральных схемах: тезисы докладов научно-технической конф., г. Суздаль (СССР). – 1989. – С. 26

2. Дмитренко В.П., Пьянков В.П., Чумаченко В.П. Решение двумерной задачи излучения из Н-плоскостных рупорных антенных облучателей со сложным кусочно-линейным контуром // Математические методы анализа и оптимизации зеркальных антенн различного назначения: тезисы докладов 1-ой Всесоюзной научно-технической конф., г. Свердловск (СССР). – 1989. – С. 139

1982 рік

Пьянков В.П., Асатурян А.Ш. Необходимые условия оптимальности управления одной системой с распределенными параметрами // тезисы докладов 3-го Республиканского симпозиума по дифференциальным и интегральным уравнениям, г. Одесса. – 1982. – С. 91-92