Ви є тут

Головна

2020 рік

  • Кузовов О.Ф. Вдосконалення технології живлення 2-тонного ковальського зливка / О.Ф.Кузовов, Л.О.Крилова //Тиждень науки 2020.м.Запоріжжя 13-17 квітня 2020 [Електрон ресурс ] Електрон.дані.Запоріжжя: НУ «ЗП».ел.опт.диск. (DVD-ROM); 12см.-Назва з тит.екрана ISBN 978-617-529-260-0.

2018 рік

  • Кузовов О.Ф.  Використання складових об’ємної  усадки сплавів у технологічних розрахунках / О.Ф.Кузовов, В.Г.Іванов, О.В.Малий, Д.В.Горюшкін // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : зб. тез XV міжнарод. наук.-техн. конф., 11-12 жовтня 2018 р. / відпов. редактор В.В. Луньов. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.54-56
  • Кузовов О.Ф.  Нова технологія відливки броней  конусних дробарок / О.Ф.Кузовов, В.Г.Іванов, О.В.Малий, Д.В.Горюшкін // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : зб. тез XV міжнарод. наук.-техн. конф., 11-12 жовтня 2018 р. / відпов. редактор В.В. Луньов. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.88-89

2017 рік

  • Кузовов А.Ф. Технологические расчеты питания отливок: монография /А.Ф.Кузовов, В.Г.Иванов, А.В.Малый. – Запорожье: ЗНТУ, 2017.- 76 с. ISBN 978-617-529-159-7.

2015 рік

  • Кузовов А. Ф. Расчет возможности литниковой системы как питающего элемента отливки. / А. Ф. Кузовов, А. В. Малый // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : збірник тез ХІV Міжнародної науково-технічної конференції, Запоріжжя, 6–9 жовтня 2015 р. відп. ред. В. В. Луньов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 47 — 49.
  • Иванов В. Г. Универсальная добавка для улучшения выбиваемости жидкостекольной смеси. / В. Г. Иванов, А. Ф. Кузовов, А. В.Малый, В. П. Каргинов, А. А. Колос, А. В.  Дорошенко // Литейное производство. - 2015. - №8. - С. 10-12.
  • Иванов В.Г. Исследование технологических свойств бентонитов различных  месторождений/  В.Г.Иванов, А.Ф.Кузовов, А.В.Малый, А.А.Колос //  Журн.копрессорное и энергетическое оборудование– 2015. - №3[41]. – С.23-25

2014 рік

  • Кузовов, А. Ф. Возможности литниковой системы как питающего элемента /  А. Ф. Кузовов, А. В. Малый // Металл и литье Украины. - 2014. - №12. С. 10-12.

2013 рік

  • Бялік Г.А. Практикум з теорії ливарних плавіві: навч.посібник / Г.А.Бялік,  В.В.Наумик, Е.І.Цивірко, О.Ф.Кузовов, В.В.Луньов.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 98 с.

2010 рік

  • О.Ф. Кузовов патент на корисну модель № 47172 «Суміш для наливного формування художніх виливків».Зареєстровано в Державному реєстрі України на корисні моделі 25.01.2010р.