Ви є тут

Головна

всього*:

0

    -з них за авторством молодих учених

0
 

Готуються до друку:
1.Кімлач,А.В.Новітні технології в проекті "комплексный эко-туалет "wc|ням" [Текст]/ А.В.Кімлач, Н.М.Пантус// Тиждень науки-2017: щоріч.наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-21 квітня 2017: тези доповідей.ЗНТУ 2017.
2.Лісняк,А.О.Інноваційний проект зупинкового комплексу [Текст]/ А.О.Лісняк, Н.М.Пантус// Тиждень науки-2017: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-21 квітня 2017: тези доповідей.ЗНТУ, 2017.