Ви є тут

Головна
 1. Цокотун, П.В. Особливості розрахунку проектування та роботи ДВЗ методом проф. В.І. Гриневецького [Електронний ресурс] / П.В. Цокотун, Р.Ю. Білий // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 70–72.
 2. Цокотун, П.В. Якість розпилювання палива багатосопловими форсунками [Електронний ресурс] / П.В. Цокотун, Р.Ю. Білий // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 102.
 3. Слинько, Г.І. Теплотехнічні методи забезпечення роботоздатності рівнеміра рідини при високих температурах [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, П.В. Цокотун // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 149-151.
 4. Цокотун, П.В. Теоретичні витрати тепла на опалення комунальних та житлових будівель [Електронний ресурс] / П.В. Цокотун, А.Д. Шевченко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 167.
 5. Слынько, Г.И. Теплотехнические методы обеспечения работоспособности уровнемера жидкости при высоких температурах [Електронний ресурс] / Г.И. Слынько, П.В. Цокотун // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с. 130-132.
 6. Цокотун, П.В. Теоретичні витрати тепла на опалення комунальних та житлових будівель [Електронний ресурс] / П.В. Цокотун, А.Д. Шевченко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.156-157.
 7. Цокотун П.В. Нестаціонарна теплопровідність прямокутної пластини без внутрішніх джерел тепла [Текст] / П.В. Цокотун, Н.В. Арабок // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 107.
 8. Цокотун П.В. Чисельні методи розрахунку температурних полів (двовимірне нестаціонарне температурне поле) прямокутної пластини [Текст] / П.В. Цокотун, Б.Д. Кутасевич // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 108.
 9. Цокотун П.В. Розрахунок витрати тепла на вентиляцію та кондиціонування повітря громадських будівель / П.В. Цокотун, В.А. Пасько // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 213.
 10. Цокотун П.В., Грузков Я.Є. Нестаціонарна теплопровідність прямокутної пластини без внутрішніх джерел тепла //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 73.
 11. Цокотун П.В., Супрун О.І. Чисельні методи розрахунку температурних полів (двовимірне нестаціонарне температурне поле) прямокутної пластини //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 73–74.
 12. Цокотун П.В., Супрун А.И. Нестаціонарна теплопровідність пластини без внутрішніх джерел тепла //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С.110.
 13. Цокотун П.В., Грузков Я.Е. Чисельні методи розрахунку температурних полів (одновимірне нестаціонарне температурне поле) прямокутної пластини //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С.111.
 14. Цокотун П.В. Про кінцевий елемент тріщини в плоскій задачі теорії жорсткості для анізотропних середовищ //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.125-126.
 15. Цокотун П.В., Кошевая К.О. Нестаціонарна теплопровідність пластини без внутрішніх джерел тепла //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.134-135.
 16. Цокотун П.В., Сорокіна О.Є. Чисельні методи розрахунку температурних полів (одновимірне нестаціонарне температурне поле) прямокутної пластини //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.135.
 17. Цокотун П.В. Про кінцевий граничний елемент тріщини в плоскій задачі теорії пружності для анізотропних середовищ // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп.. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 221-222.
 18. Цокотун П.В., Шмалько А.С. Нестаціонарна теплопровідність пластини без внутрішніх джерел тепла //Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 231-232.
 19. Цокотун П.В., Калугіна О.С. Чисельні методи розрахунку температурних полів (одновимірне нестаціонарне температурне поле) прямокутної пластини //Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 230-231.
 20. Цокотун П.В. Про кінцевий елемент тріщини в плоскій задачі теорії жорсткості для анізотропних середовищ // Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. С. 214-215.
 21. Цокотун П.В., Криворучко М.С. Чисельний розрахунок нагрівання однорідної прямокутної металевої пластини //Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. С. 222.
 22. Цокотун П.В., Хорін О.А. Аналітичний розрахунок нагрівання однорідної прямокутної металевої пластини //Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. С. 225.