Ви є тут

Головна

Метою оволодіння дисципліною „Теоретична механіка” являється формування у студентів компетенцій у вивченні загальних законів руху та рівноваги матеріальних тіл в такому обсязі, щоб вони могли обирати необхідне технічне рішення, вміти пояснити принципи їх функціонування та вірно їх використовувати. Основні задачі вивчення дисципліни: - формування у студентів комплексних знань та практичних навичок з теоретичної механіки; - розвиток вміння кваліфікованого використання технічних та технологічних рішень, використовуємих в галузі, в рамках даної дисципліни. Запланованими результатами навчання по дисципліни є знання, вміння, оволодіння та досвід діяльності, які характеризуються рівнем формування компетенцій.

 

Викладачі-лектори: