Ви є тут

Головна

Прізвище: Серга

Ім'я: Тетяна

По батькові: Олексіївна

 

Посада: доцент кафедри соціальної роботи та психології

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент (2012 р., доцент кафедри соціології та соціальної роботи)

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-0683-2070

Обліковий запис науковця (Google Scholar): OVamjz0AAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, факультет соціальної педагогіки та психології, диплом спеціаліста з відзнакою (2000 р.) за спеціальністю «Соціальна педагогіка», спеціалізація «Практичний психолог», кваліфікація соціального педагога.
 • Дніпропетровський національний університет, факультет довузівської та післядипломної освяти, диплом магістра (2005 р.) за спеціальністю «Державна служба», спеціалізація «Соціальна сфера», кваліфікація магістра у галузі державного управління.
 • Класичний приватний університет, Інститут післядипломної освіти, диплом спеціаліста про перепідготовку (2008 р.) за спеціальністю «Соціальна робота», кваліфікація соціальний працівник, соціолог.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності 22.00.04 – «Спеціальні та галузеві соціології» «Сакралізація повсякденності в суспільстві, що трансформується», рік захисту – 2009, Класичний приватний університет.

Наукові інтереси:

 • соціальна психологія;
 • соціологія та психологія релігії;
 • соціально-психологічні дослідження виховання та самовиховання.

Дисципліни, які викладає:

 • Педагогіка;
 • Дефектологія;
 • Соціологія;
 • Галузеві соціології;
 • Психологія особистості керівника;
 • Соціальна та політична психологія;
 • Управління проєктами та програмами.

Основні наукові роботи (публікації):

Статті

 • Серга Т.О. Комунікативні практики державних і релігійних організацій у сучасному мережевому суспільстві: теоретичний аспект // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : [збірник наукових праць] / голов. ред. Я.В. Зоська. Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2019. Вип. 83. 232 с. С. 45-52.
 • Popovych V., Serga T. Social work in the context of an elderly couple. Social adaptation. // Regional Revue. – Vydavateľ: Merci, n.o., Komenského 12, Trebišov, Slovenská republika. – ISSN 2644 – 4941 no.1, vol 1 / 2020. p. 91-98.
 • Серга Т.О., Дударьов В.В. Напрямки підвищення ефективності управління соціальною сферою регіону в контексті практико-орієнтованих підходів // Габітус : науковий журнал соціології та психології Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, 2021. Вип. 25. 207 с. С. 14-20.
 • Серга Т.О., Мудрик Т. Поняття «інформаційний простір» у сучасному суспільстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. Серія : Соціальні комунікації / Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2021. № 2 (46). С. 170-175.
 • Серга Т.О., Смолякова Л.Ю. Психологічні особливості розвитку соціального «Я» студентів в ситуаціях кризи професійного навчання // Габітус : науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, 2021. Вип. 29. 175 с. С. 98-104.
 • Серга Т.О., Білоусенко М.В., Варшавська В.Ю. Особливості трансформації ціннісних орієнтацій людей середнього віку під впливом пандемії коронавірусної інфекції // Габітус : науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. – 2022. – Вип. 33. – 218 с. С. 149-153.
 • Серга Т.О., Білоусенко М.В. Психологічні фактори порушення харчової поведінки у жінок середнього віку // Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»): журнал. Випуск № 2 (7). 2022. 1039 с. С. 969-979.
 • Серга Т.О., Цуркан І.М. Кар'єрні орієнтації студентів закладів вищої освіти: огляд методик психологічного дослідження // Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»): журнал. Випуск № 10 (15). 2022. 603 с. С. 581-593.
 • Серга Т.О., Єрохіна О.В. Психологічний зміст феномену самосприйняття як чинника соціально-психологічної адаптації молодої людини // Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»): журнал. Випуск № 11 (16). 2022. 367 с. С. 313- 326.

Монографії

 • Серга Т.О. Проблема Інтернет-залежності серед молоді та її профілактика: соціально-педагогічні аспекти // Теоретичні та практичні основи соціальної роботи : монографія / В.М. Попович, В.О. Таран, О.М. Балухтіна та ін.; під заг. ред. В.М. Поповича. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 258 с. С. 109-131.
 • Балінтовська група як ефективна модель супервізорської роботи з профілактики синдрому професійного вигорання у працівників соціальних служб // Теоретичні та практичні основи соціальної роботи : монографія. Том 3 / В.М. Попович, В.О. Таран, О.М. Балухтіна [та ін.]. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 261 с. С. 175-199.

Конференції

 • Серга Т.О. Маніпулювання масовою свідомістю як ознака сучасного інформаційного суспільства // Придніпровські соціологічні читання : Збірка матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 4 жовтня 2019 року) / відп. за випуск В.В. Кривошеїн. Дніпро: Видавничо-поліграфічний дім «Формат А+», 2019. 140 с. С. 56-58.
 • Серга Т.О. Комунікативні практики державних і релігійних організацій у сучасному мережевому суспільстві: теоретичний аспект // Інформаційне суспільство і Природа: вектори взаємовпливу : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 8-9 листопада 2019 року). С. 45-52.
 • Серга Т.О. Гуманістичний потенціал наукової творчості Питирима Сорокіна // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. 677 с. С. 369-372.
 • Серга Т.О. Медико-соціальна робота в умовах надзвичайних ситуацій // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-270-9. 190 с. С. 75-76.
 • Серга Т.О. Перспективи розвитку системи соціально-правового захисту дитинства в Україні // Слов'янський світ в контексті сталого розвитку : Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 25 вересня 2020 року). С. 88-98.
 • Серга Т.О. Проблеми забезпечення якості соціальних послуг в сучасній Україні // Надання соціальних послуг в умовах децентралізації: проблеми та перспективи : Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 25 вересня 2020 р.) / За ред. О. Бартош, С. Литвинової, В. Панка, Ф. Шандора. Ужгород: ФОП Роман О.І., 2020. 110 с. С. 97-99.
 • Серга Т.О. Роль засобів масової інформації в житті сучасного суспільства // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс]: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 24 лютого 2021 р.). Київ : КНЕУ, 2021. 242 с. С. 229-232.
 • Серга Т.О. Соціальна робота з сім'ями, що виховують дітей із аутизмом // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 37-40.
 • Серга Т.О., Иванченко В.И. Психологические аспекты религиозной аддикции // The XXVII International Science Conference «Multidisciplinary academic research and innovation», May 25-28, 2021. Amsterdam, Netherlands. 839 p. URL: https://isg-konf.com. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXVII С. 591-597.
 • Tetiana Serha, Anna Zastelo, Vladislav Koval1, Yana Vikhliaieva, Nataliya Shuberty. Implementation of Electronic Services in The System of Population Social Protection // IV International Scientific Congress «Society of Ambient Intelligence – 2021» (ISCSAI 2021). Kryvyi Rih, Ukraine, April 12-16, 2021. SHS Web of Conferences 100, 04002 (2021) https://doi.org/10.1051/shsconf/202110004002.
 • Серга Т.О., Повстенко О.А. Репродуктивні установки молоді в контексті демографічної кризи та демографічної політики України // Соціальна робота: виклики сьогодення. Інноваційні соціальні проєкти та волонтерські практики : Збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 листопада 2021 року). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 276 с. С. 225-228.
 • Серга Т.О., Концева О.Ю. Психологічний зміст феномену задоволеності шлюбом // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г.С. Сковороди (12-13 травня 2022 р., м. Харків). Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. 277 с. С.256-259.
 • Серга Т.О., Лапенко Я.Ю. Психолого-педагогічні методи корекції емоційно-вольової сфери дітей з затримкою психічного розвитку // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г.С. Сковороди (12-13 травня 2022 р., м. Харків). Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. 277 с. С. 260-262.
 • Серга Т.О., Лубенець Ю.М. Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку в умовах перебування на прифронтових територіях // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г.С. Сковороди (12-13 травня 2022 р., м. Харків). Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. 277 с. С. 263-264.
 • Серга Т.О., Цуркан І.М. Психодіагностичний інструментарій дослідження кар'єрних орієнтацій студентів закладів вищої освіти // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г.С. Сковороди (12-13 травня 2022 р., м. Харків). Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. 277 с. С. 271-272.
 • Серга Т.О., Єрохіна О.В. Чинники соціально-психологічної адаптації молоді: методологічні аспекти дослідження // Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: у 2 т. (м. Дніпро, 02 червня 2022 р.). Том 1. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. 415 с. С. 139-141.
 • Серга Т.О., Щербина С.С. Роль психологічної служби у поліпшенні соціально-психологічного клімату в колективі державних службовців // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. [Електронний ресурс]. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 363 с. С. 352-354.

Навчально-методичні праці

 • Серга Т.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Соціальна та політична психологія» для студентів 3 курсу усіх форм навчання спеціальності 053 «Психологія / Укл.: Т.О. Серга. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. 36 с.
 • Серга Т.О. Методичні вказівки до проведення семінарських занять з дисципліни «Етнопсихологія» для студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання спеціальності 053 «Психологія» / Укл.: Т.О. Серга. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. 26 с.

Всього наукових праць: 89, з них 4 – колективні монографії, 22 – у наукових фахових виданнях з соціологічних, філософських, педагогічних, психологічних наук та соціальної роботи, 54 – тез доповідей. 2 – навчальні посібники, 5 методичних розробок.

 

Рік початку діяльності в університеті: 2019

Мови спілкування: українська (володію вільно), російська (володію вільно), німецька (читаю, перекладаю зі словником).

Контакти:

адреса кафедри: вул. Тургенєва, 39, м. Запоріжжя
[для поштових відправлень: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063]
аудиторія (кабінет): 489 (корпус №4)
тел.: +38(061)7698570
e-mail: tserga2017@gmail.com