Ви є тут

Головна

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне вдосконалення

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської свідомості

Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань
Здатність підтримувати загальний рівень фізичної активності й здоров'я для ведення активної соціальної та професійної діяльності

СПЕЦІАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Підготовка до професійної діяльності, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреба в регулярних заняттях фізичними вправами та спортом, формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному вихованні, зміцнення здоров'я, всебічний розвиток організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня працездатності протягом всього періоду навчання,

Оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками у обраному виді спорту. Вдосконалення в обраному виді спорту, виконання нормативів І,ІІ розрядів, нормативів кандидата у майстри спорту України (КМСУ), майстра спорту України (МСУ). Підвищення спортивної майстерності та виконання розрядних нормативів у обраному виді спорту.

Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни

Шкільний курс фізичної культури. Курс підготовки у ДЮСШ (СК) з ігрових, олімпійських та неолімпійських видів спорту (аеробіка, атлетична гімнастика, баскетбол, водні види спорту, різновиди одноборств, волейбол, гандбол, різновиди гімнастики, гирьовий спорт, легка атлетика, настільний теніс, стрільба кульова, танцювальні види спорту, футбол, шахи, шашки) з отриманням спортивного розряду або лише за наявності стажу системного спортивного тренування.

За успішного навчання - підвищення спортивної майстерності - перехід до збірних команд з обраного виду спорту ЗВО, МОНУ, (міста, області, країни).