Ви є тут

Головна

Прізвище: Острогляд

Ім'я: Олена

По батькові: Олександрівна

 

Посада: доцент кафедри «Транспортні технології»

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: -

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-8496-3271

Обліковий запис науковця (Scopus): 57192678728

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, транспортний факультет, рік закінчення - 2011, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)», кваліфікація за дипломом – «магістр з організації перевезень і управління на транспорті (автомобільному), інженер з транспорту».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.22.12 «Промисловий транспорт»: «Підвищення ефективності роботи транспортно-складської системи металургійного підприємства на основі логістичних принципів», рік захисту – 2019, Дніпровський національний університет  залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.

Наукові інтереси:

 • транспортно-складські логістичні системи
 • імітаційне моделювання
 • міжнародні автомобільні перевезення

Дисципліни, які викладає:

 1. Підприємства автомобільного транспорту
 2. Організація та управління автомобільними перевезеннями
 3. Навчальна практика

Основні наукові роботи (публікації):

 • Середа Б.П. Підвищення експлуатаційної стійкості та ефективності роботи промислового транспорту в умовах металургійного підприємства: монографія / Б.П. Середа, С.М. Турпак, І.В. Кругляк, О.О. Острогляд, Д.Я. Муковська, Д.Б. Середа, Д.О. Кругляк. – Кам’янське: ДДТУ, 2021. – 272 с.
 • Turpak S. M. Improvement of a system controlling a progress of railcars unloading in the context of changes in temperature mode while operating / S. M. Turpak, I. O. Taran, O.O. Ostrohliad // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – №1 – p. 183 – 191.
 • Система підтримання заданої температури вантажів у залізничних вагонах на металургійних підприємствах: пат. №124788 Україна: МПК (2006.01) B65G 67/24; B65G 60/20 / Турпак С. М., Грицай С. В., Сидоренко Ю.Т., Острогляд О.О.; власник: ЗНТУ. опубл. 25.04.2018, бюл. №8–3 с.
 • The effect of methods of eliminating spikes in the time series of freight flows on their statistical characteristics / [S.V. Gritsay, O.A. Lashchenykh, S.M. Turpak, O.O. Ostrohlyad, Т.V. Kharchenko] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – №1/3 (85). – p. 33-39.
 • Turpak S.M. Logistics of raw materials supply for the ferroalloy industry / S.M. Turpak, S.V. Gritcay, O.O. Ostrohlyad // Metallurgical and Mining Industry. – 2016. – №10. – p. 16-23.

Всього наукових праць: 9, з них патентів – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Турпак С.М. Особливості доставки збірних вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні / Турпак С.М., Острогляд О.О., Васильєва Л.О. // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Другої всеукраїнської науково-практичної конференції 13–14 квітня 2021 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.57-59.
 • Турпак, С.М. Скорочення простою вагонів під вивантаженням оперативним управлінням постачаннями / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, Л.А. Веремеєнко, К.Д. Куртєва (Т-816) // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 67-69 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 • Турпак, С.М. Визначення раціональних об’ємів надходжень сипких вантажів на металургійне підприємство в холодний період року / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, С.В. Грицай, Ю.Т. Сидоренко // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 65-67 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана
 • Острогляд О.О. Підвищення ефективності роботи транспортно-складської логістичної системи металургійного підприємства при змінних зовнішніх факторах. / О.О. Острогляд // «Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку»: науково-практична конф.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. –2019. – С. 87 – 88.
 • Острогляд О.О. Формалізація структури управління транспортно-складською системою в умовах змерзання вантажів / О.О. Острогляд // «Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку»: науково-практична конф.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. –2018. – С. 25.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 2020.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська (середній рівень).

Контакти:

адреса: вул. Гоголя, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): а.109
тел.: +380(61)7698560
e-mail: elenaostrohlyad@gmail.com