Ви є тут

Головна

Прізвище: Севастьянов

Ім'я: Родіон

По батькові: Вікторович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):  0000-0001-9088-4433

URL авторського профілю в Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0k_yMFgAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Освіта: вища

  • Запорізька державна інжкенерна академія, факультет економіки та менеджменту, 2000 р., дипломом з відзнакою, спеціальність "Економіка підприємства", кваліфікація за дипломом – "Інженер-економіст"
 

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – {шифр спеціальності} «{Назва спеціальності}»:
    «Підвищення ефективності використання оборотних коштів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу», рік захисту – 2006, Криворізький технічний університет

Наукові інтереси:

  • Економіка, управління потенціалом підприємства, консалтингові послуги

Дисципліни, які викладає:

  • Потенціал і розвиток підприємства, Економіка консалтингового бізнесу, Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, Смарт-технології в будівництві

Основні наукові роботи (публікації):  

2021
Статті
1. Севастьянов Р.В., Лівошко Т.В. Особливості формування стратегії розвитку кооперації в Україні.  Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8646
10.32702/2307-2105-2021.2.81
2. Севастьянов Р.В., Ткаченко А.М Роль збутової логістики в управлінні комерційним, канальним і фізичним розподілами готової продукції. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». №1, 2021.- с. 188-192 (фахова) (Index Copernicus)
3. Севастьянов Р.В. Актуальні проблеми розвитку «розумних міст» (smart-city) Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки», №2, 2021.- с. 170-175 (фахова) (Index Copernicus)
 
Тези
1.Севастьянов Р.В. ОСОБЛИВОСТІ СИНЕРГІЇ У ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ. Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку:  матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2021 року). – Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2021. – c.  260-262
2.Севастьянов Р.В. РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту: тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький, 2021. – c. 176-178
3.Севастьянов Р.В. Бондаренко А.Е Напрями підвищення конкурентоспроможності автозаправного бізнесу в Україні. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. -  С.  219-221
4.Севастьянов Р.В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. –  с. 221-223    
5.Севастьянов Р.В., Шапочка Г.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РОЗУМНИХ МІСТ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. –  с.  375-377    
 
2020
Статті
1.Sevastyanov R.V., Tkachenko A.M., Chernysheva O.M., Krainik O.M. An Economical Significance of Energy Saving as a Component of the Strategic Development of the Ukrainian Enterprises. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 6s, (2020), pp. 1050 -1056 (Scopus)
2.Sevastyanov R.V., Tkachenko A.M. Features and potential of electronic trade development in modern conditions. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 2020, № 1 (11).- с. 113-119  (фахова) 
Тези
 
1. Севастьянов Р.В., Лівошко Т.В. ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. IV Міжнародного форуму з економічних та гуманітарних питань .(до 90-річчя Українського державного хіміко-технологічного університету м. Дніпро) 15-16 квітня 2020 року.- с. 35-37
2.Севастьянов Р.В. Розвиток електронної торгівлі в сучасних умовах. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2020 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2020. –  с 130-132.
3. Севастьянов Р.В. DIRECTIONS OF ENERGY SAVINGS OF UKRAINE'S INDUSTRIAL ENTERPRISES Міжнародна науково-практична конференція «СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ( 14-15 травня 2020 р.).- Запоріжжя:  Національний університет «Запорізька політехніка», 2020. –  с. 223-225
4.Севастьянов Р.В., Поляшова О.О. Особливості використання електронних грошей в контексті економічної безпеки підприємства . Міжнародна науково-практична конференція «СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (14-15 травня 2020 р.).- Запоріжжя:  Національний університет «Запорізька політехніка», 2020. –  с. 140-142
5.Севастьянов Р.В., Антоневич А.А. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ОЩАДБАНК». Тиждень науки-2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020.- с.177-179
6.Севастьянов Р.В. FEATURES OF ELECTRONIC TRADE IN MODERN CONDITIONS. Тиждень науки-2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020.- с. 205-207
 
2019
Статті
1.Sevastyanov R.V., Tkachenko A.M., Chernysheva O.M., Krainik O.M. Energy Saving as a Component of the Strategic Development of the Tire Enterprises. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878,Volume-8, Issue 3C, November 2019.- p. 51-57 (фахова) 
2.Sevastyanov R.V., Tkachenko A.М., Andriychuk G.V. Development of tourist  cluster of Zaporizhzhya region. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 2019, № 2 (10).- С. 64-72  (фахова) (Index Copernicus).
 
Тези
1.Sevastyanov R., Tkachenko A., Chernysheva O., Krainik О. Energy saving as a component of the strategic development of the tire enterprises. Digitalization of agrarian management: materials of the international scientific-practical conference, November 29-30, 2019.-Kyiv, Ukraine.-p. 91-93
[HTTPS://NUBIP.EDU.UA/SITES/DEFAULT/FILES/U75/MATERIALS_TO_ISPCDAM-2019.PDF]
 
2018
Статті
1.Севастьянов Р.В., Лиходід І.О. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. Економічний вісник  Запорізької державної інженерної академії. - 2018. - Вип. 4(16)., С. 108-111. Фахова, (Index Copernicus)
2. Севастьянов Р.В., Кіорпе В.В. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ». Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2018. -  – № 5 (17). – С. 124-129. Фахова, (Index Copernicus)
 
Тези
1.Севастьянов Р.В., Супрун. О.С. Роль і місце малого бізнесу в розвитку економіки України XXIІІ науково-технічна конференція студентів, аспірантів, докторантів і викладачів ЗДІА  (23-26 жовтня 2018 р.) – Том VI, Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2018. –  С. 179 – 180
2. Севастьянов Р.В., Електронні гроші в сучасній економіці. XXIІІ науково-технічна конференція студентів, аспірантів, докторантів і викладачів ЗДІА  (23-26 жовтня 2018 р.) – Том VI, Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2018. –  С. 176
3. Sevastyanov R., Sevastyanov V. BIODIESEL COMO FONTE DE ENERGIA RENOVÁVEL. PROBLEMAS ACTUAIS da PRODUÇÃO e USO SUSTENTAVEL
X CONFERÊNCIA CIENTÍFICA 2018 "Universidade Eduardo Mondlane. Maputo.- Mozambique/- fortalecendo a investigação e a extensão para o desenvolvimento" 2018
Última alteração: 2018-08-16
4. Севастьянов Р.В., Кіорпе В.В. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».  IV Міжнародній науково-практичній конференції «Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика.-Запоріжжя, КПУ.-2018
 
2017
Статті
1.Севастьянов Р.В., Попов О.А. Конкурентоспроможність потенціалу як необхідна умова розвитку підприємств. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 2(2). - С. 25-30. Фахова
2. Севастьянов Р.В., Бойко О.І. Особливості управління дебіторською заборгованістю підприємства - Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 5(11)., Ч. 1  - С. 102-107. Фахова
3. Севастьянов Р.В., Чеботаєва Ю.С. Світовий досвід ефективної організації та оплати праці на підприємстві. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 5(11)., Ч. 1  - С. 28-34. Фахова
 
Тези
1.Севастьянов Р.В., Проблеми оцінки  синергетичного ефекту  енергозбереження. Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 берез. 2017 р. : в 11 т. – Дніпро : Біла К. О., 2017. ISBN 978-617-645-260-7 Т. 2 : Економіка підприємства: проблеми та напрями економічного та соціального розвитку в XXI сторіччі. – 2017. – 90 с. (С. 50 – 52)
2. Севастьянов Р.В., Бобко Н.А. Молявко А.О. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та методи його оцінки. Економічний розвиток держави, регіонів, підприємстві підприємництва: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 6 травня 2017 р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. – 188 с(С. 44 – 46)
3. Севастьянов Р.В., Жалдакова К.Г. Напрями удосконалення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Економічний розвиток держави, регіонів, підприємстві підприємництва: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 6 травня 2017 р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. – 188 с(С. 73 – 74)
 
2016
Статті
1.Севастьянов Р.В., Конащук В.Л. Касіч О.М. Стратегічні аспекти кластерного розвитку потенціалу ПАТ “Мотор Січ”. Економічний простір.-Дніпропетровськ, 2016.- № 110.- С. 199-208 (Фахова)
2.Севастьянов Р.В., Садовська Ю.І. Особливості синергетичного ефекту енергозбереження   
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 2016.- № 4 (04), Ч. 1.- С. 121-125 (Фахова)
 
Тези
1.Севастьянов Р.В., Плющакова К.Д. Економічні наслідки порушення екологічних стандартів концерном «Volkswagen». Матеріали ХХІ науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Проблеми економічного розвитку в сучасних умовах. Том ІV. 22 – 25 квітня 2016 р. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – С. 19.
2.Севастьянов Р.В., Попов М.А. Поняття стійкого розвитку в економіці. Матеріали ХХІ науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Проблеми економічного розвитку в сучасних умовах. Том ІV. 22 – 25 квітня 2016 р. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – С. 49.
3.Севастьянов Р.В., Жиронкіна В.С. Потенціал енергозбереження промисловості України 
Матеріали ХХІ науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Проблеми економічного розвитку в сучасних умовах. Том ІV. 22 – 25 квітня 2016 р. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – С. 50.
4.Севастьянов Р.В., Садовська Ю.І., Литвиненко Ю.С. Особливості синергетичного ефекту енергозбереження. Матеріали ХХІ науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Проблеми економічного розвитку в сучасних умовах. Том ІV. 22 – 25 квітня 2016 р. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – С. 47.
5.Севастьянов Р.В., Нечитайло С.І. Причини банкрутства ПАТ «Дельта банк». Матеріали ХХІ науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Проблеми економічного розвитку в сучасних умовах. Том ІV. 22 – 25 квітня 2016 р. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – С. 52.
6.Севастьянов Р.В. Потенціал кластерного розвитку ПАТ «Мотор Січ».  Економіка і менеджмент – 2016: Перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Зб.наук.пр. Міжнародної науково-практичної конференції, 14 – 15 квіт. 2016 р.: у 9 т.- Дніпропетровськ: Том 5: Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – 2016. – 127 с. (С. 94 – 96).
7.Севастьянов Р.В., Касіч О.М. Стратегічні напрями кластерного розвитку машинобудівних підприємств. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25 річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами / Ред.-упорядн.: д.філос. н., проф.. Валентина Воронкова, Реґіна Андрюкайтене.-Запоріжжя: Запоріжжя, 2016.-274 с.
 
  • Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, 

Відзнаки та нагороди:

  • Грамота Запорізької обласної державної адміністрації, 2017 р.

Рік початку діяльності в університеті: 2018

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 368
тел.: +380(61)7698393