Ви є тут

Головна

В період з 20 грудня 2018 року по 22 грудня 2018 року включно, на кафедрі маркетингу та логістики, у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 3031-л від 13.12.2018 року, з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг за другим (магістерським) рівнем вищої, працювала експертна комісія освіти у складі:

- Писаренко Володимира Вікторовича – завідувач кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії, доктор економічних наук, професор, голова комісії;

- Ковальчук Світлани Володимирівни – завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор.

Під час проведення акредитаційної експертизи комісія перевірила відповідність забезпечення освітнього процесу освітньо-професійної програми Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг за другим (магістерським) рівнем вищої освіти ліцензійним та акредитаційним умовам; перевірила відповідність навчально-методичних комплексів існуючим вимогам; якість виконання курсових та дипломних робіт здобувачами вищої освіти ОС «Магістр»; здійснила перевірку знань здобувачів вищої освіти шляхом проведення ККР та порівняння поточних результатів з попередніми; здійснила перевірку наукової та видавничої діяльності кафедри маркетингу та логістики.

За результатами здійсненої акредитаційної експертизи комісія склала висновки про можливість акредитації освітньо-професійної програми Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.