Ви є тут

Головна

2022 рік

 • Васильєва Л.О. Удосконалення технологічного процесу доставки трубної заготовки / Л.О. Васильєва, Т.В. Харченко, В.О. Моісеєва - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 106-108 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 • Харченко Т.В. Удосконалення управління перевезенням вантажів в міжміскіх напрямках / Т.В. Харченко, М.О. Булах - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 108-109 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf

2021 рік

 • Tarasenko O.V. Practical driving skills: quality of training / O.V. Tarasenko, L.O. Vasylieva, T.V. Kharchenko  // Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 176-180.
 • Tarasenko O.V. Automatic fixation network density – guarantee of compliance with the requirements of the road rules / O.V. Tarasenko, L.O. Vasylieva, T.V. Kharchenko  // International scientific conference «Organization of scientific research in modern conditions» ‘2021: Conference proceedings ///«ISE&E» & SWorld in conjunction with KindleDP. - Seattle, Washington, USA, 2021 - Pp. 34-37.
 • Харченко Т.В. Методика розрахунку економічної доцільності впровадження системи координованого регулювання / Харченко Т.В., Ходан В.І. // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.44-45 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_TF.pdf

2020 рік

 • Tarasenko, O. Social activity as a tool of fight against the violators of road rules / O. Tarasenko, L. Vasylieva, T. Kharchenko  // Organization of scientific research in modern conditions ‘2020: conference proceedings. – Seattle: KindleDP, 2020 – Pp. 149-151.

2019 рік

 • Tarasenko, O. Measures to reduce the traffic rules encouraging citizens / O. Tarasenko, L. Vasylieva, T. Kharchenko  // “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 11th International Scientific Conference. December 20, 2019, Stuttgart, Germany. Pp. 63-66.
 • Тарасенко, О. В. Розробка заходів щодо зниження рівня порушень правил дорожнього руху  / О. В. Тарасенко, Л. О. Васильєва, Т. В. Харченко // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2019. Pp. 485-489.

2018 рік

 • Харченко Т.В. Особливості вибору транспортних засобів під час перевезення небезпечних вантажів / Харченко Т.В., Кудінова К.Ю. (T-814) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – С.129-131 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.

2017 рік

 • Жиленко, Т.В. Методы оценки социально-экономического ущерба от ДТП [Електронний ресурс] / Т.В. Жиленко, Т.В. Харченко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 107-109 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf.
 • Панова, А.Д. Сучасний стан і перспективи розвитку магістральних перевезень вантажів [Електронний ресурс] / А.Д. Панова, Т.В. Харченко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 106-107 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf.

2016 рік

 • Юдін, В.П. Промислово-транспортні проблеми запорізького індустріального регіону / Юдін В. П., Васильєва Л. О., Харченко Т. В., Золотарьов Г. А.  // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T1.pdf.

1998 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Концепция логистики внутризаводских перевозок. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.Ф. Кузькин, Т.В. Харченко //  Збірник статей «Інформаційні технології на транспорті. Стан справ та основні напрямки розвитку» Міжнародна наукова конференція. – К.: УТУ, – 1998. – С.22-25.