Ви є тут

Головна

2023 рік

 • Острогляд О.О. Удосконалення процесу вивантаження вагонів із сировиною в умовах АТ «ЗФЗ» / О.О. Острогляд, О.О. Падченко, Д.В. Прокопенко - Тиждень науки-2023. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С.52. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-TF.pdf
 • Падченко О.О. Організація перевезень вантажів в умовах промислових підприємств / О.О. Падченко, А.М. Пилипчук - Тиждень науки-2023. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С.45-46. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-TF.pdf
 • Турпак С.М. Удосконалення автомобільних перевезень металопрокату шляхом оптимізації розміщення вантажних місць у транспортних засобах / С.М. Турпак, О.О. Падченко, П.В. Мороз - Матеріали XVІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» (23-25 жовтня 2023 року, м. Вінниця). С. 352-354. https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/view/802/1398/2667-1

2022 рік

 • Тарасенко О.В. Технічний стан транспортного засобу як фактор впливу на безпеку дорожнього руху / О.В. Тарасенко, Г.О. Лебідь, О.О. Падченко, А.А. Матвієнко - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 68-70 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/K_Turpak.pdf
 • Турпак С.М. Підвищення ефективності транспортного обслуговування бункерів доменного цеху / С.М. Турпак, О.О. Падченко, Є.Г. Кузьміна - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 101-102 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf

2021 рік

 • Лебідь, Г.О. Вплив процесу формування вантажних відправлень на ефективність транспортно-складської системи / Лебідь Г.О., Падченко О.О. // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.38-40 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_TF.pdf

2020 рік

 • Турпак, С.М. Оперативне управління постачаннями сировини на металургійне підприємство / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, О.О. Падченко, Г.О. Лебідь // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 69-71 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.
 • Турпак, С.М. Підвищення ефективності перевезень дрібнопартійної металопродукції споживачам шляхом концентрації вантажних робіт на зовнішніх металобазах / С.М. Турпак, О.О. Падченко, А.Є. Троян (Т-319м) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ» – Харків: ХНАДУ, 2020. – 300 с.

2017 рік

 • Turpak, S. Optimization of the railway transportation schedule of metallurgical enterprise / Turpak S., Vasilyeva L., Lebid H., Padchenko O., Sidorenko Yu. // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, 3-12 May 2017, Dresden (Germany) - Paris (France) / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Severodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2017. – P. 197-199.
 • Куценко, А.М. Удосконалення перевезень за контактними графіками на ПАТ «Запоріжсталь»  [Електронний ресурс] / А.М. Куценко, С.М. Турпак, О.О. Падченко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 114 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf.

2010 рік

 • Бабушкін Г.Ф. Техническое обеспечение микрологистических транспортно-производственных систем в плановом периоде / Г.Ф. Бабушкін, О.Ф. Кузькін, В.П. Юдін, О.О. Падченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Логістика промислових регіонів». Донецьк- Маріуполь: ДААТ, ПДТУ. – 2010. – С. 271-275.

2007 рік

 • Юдин, В.П. Транспортно-екологічні проблеми індустріальних центрів України / В.П. Юдін, І.Л. Бройде, О.О. Падченко // Матеріали Міжнародної НПК «Митна політика та актуальні проблеми», м. Дніпропетровськ, 2007 р.

2004 рік

 • Юдин, В.П. Проблемы надежности электронных систем управления автомобильных двигателей / В.П.Юдин, Г.В.Борисенко, О.О. Падченко // Збірник наукових праць НТУ м.Дніпропетровськ, №24, 2004.