Ви є тут

Головна

2023 рік

  • Остенда А. Інфраструктура підтримки процесу інтернаціоналізації вищої освіти: досвід Польщі / А. Остенда, А. Каплуновська, О. Падченко, О. Лівшун // The Scientific Journals of the University of Technology in Katowice. 2023, №16 С. 171-184. DOI: 10.54264/0071

2021 рік

  • Ворналкєвіч В. Транспортна інфраструктура як фактор економічного розвитку країн ЄС / Ворналкєвіч В., Каплуновська А.М., Падченко О.О. // Український журнал прикладної економіки. 2021. Том 6. № 2. С. 137 – 146.

2019 рік

  • Турпак, С.М. Підвищення ефективності роботи пунктів навантаження металопродукції раціональним використанням мостових кранів / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, О.О. Падченко, Г.О. Лебідь // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. - Дніпро, 2019. - № 6 (84). - С. 130-141 https://doi.org/10.15802/stp2019/195757.

2018 рік

  • Турпак С.М. Дослідження мікрологістичної системи відвантаження готової продукції металургійного підприємства / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, О.О. Падченко, Г.О. Лебідь // Вчені записки таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія : Технічні науки. К.: 2018. Том 29 (68). № 4. Ч. 2. С. 156-162 http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntuts_2018_29%2868%29_4%282%29__30.

2017 рік

  • Турпак С.М. Оптимізація графіків внутрішніх залізничних перевезень металургійного підприємства  / С. М. Турпак, Л. О. Васильєва, Г. О. Лебідь, О. О. Падченко, Ю. Т. Сидоренко  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

2011 рік

  • Турпак, С.М. Підвищення ефективності технології взаємодії міського та приміського залізничного пасажирського транспорту / С.М.Турпак, Г.О.Лебідь, О.О.Падченко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – №1, 2011. – С.13-15.

2010 рік

  • Бабушкін, Г. Ф. Транспортно-екологічні проблеми м. Запоріжжя / Г. Ф. Бабушкін, В. П. Юдін, О. Ф. Кузькін, О. О. Падченко // Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні.— 2010.— №1.— С. 144–146.
  • Юдин, В.П. Транспортно-екологічні проблеми м. Запоріжжя  / В.П. Юдін, Г.Ф. Бабушкін, О.О Падченко // Ж. «Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні», ЗНТУ, №1 – 2010 р., м. Запоріжжя.

2006 рік

  • Юдин, В.П. Ефективний метод  діагностування датчиків кисню електронних систем живлення автомобільних двигунів / В.П. Юдин, Г.В. Борисенко, О.О. Падченко // Ж. «Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні», №1, 2006 р., ЗНТУ м. Запоріжжя.

2004 рік

  • Юдін, В.П. Використання кіраміки на основі ZrO2 у систеах зниження токсичності сучасних бензинових двигунів / В.П.Юдін, Г.В.Борисенко, О.О. Падченко // Ж. "Нові матеріали і технології", №2, НТУ м.Запоріжжя.