Ви є тут

Головна

2022 рік

 • Каплуновська А.М. Поняття та правова природа договору перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом / А.М. Каплуновська, А.А. Матвієнко - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 96-98 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf

2021 рік

 • Каплуновська А.М. Правовий режим земель транспорту / Каплуновська А.М., Бабенко К. Ю. // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.28-30 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_TF.pdf.
 • Каплуновська А.М. Правове регулювання транспортно-експедиційного обслуговування / Каплуновська А.М., Біляєва А.О. // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.30-33 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_TF.pdf.
 • Каплуновська А.М. Особливості правового регулювання міжнародних автомобільних перевезень / Каплуновська А.М., Пилипчук А.М. // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.33-35 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_TF.pdf

2020 рік

 • Каплуновська, А.М. Сучасні системи доставки з використання провайдерів логистики (4PL і 5PL) / А.М. Каплуновська, Т.О. Шимко (Т-816) // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 36-39 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-TF.pdf.

2019 рік

 • Турпак С.М. Організація мультимодальних перевезень пасажирі на автомобільно-залізничних мостах / С.М. Турпак, А.М.Каплуновська, К.Ю. Кудінова // Транспортні системи та технології : проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей ІІ Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс]/ Редкол.: С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана. - С. 63-64 http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/6945.
 • Каплуновська А.М. П’ять рівнів логістичного обслуговування / А.М. Каплуновська, А.О. Цокуренко (Т-318м) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – С. 56-58 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_TF.pdf

2018 рік

 • Babushkin, G. Improvement of micro-logistic control system of transportation process at industrial plants / G. Babuskin, О. Kuz'kin, А. Kaplunovska // These of international scientific conference, 2018.
 • Каплуновська А.М. Сучасні приоритети розвитку транспортного законодавства в Україні / А.М. Каплуновська, Н.Ю. Бистра (Т-827сп) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – С.131-133 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.

2017 рік

 • Babushkin, G. Formalization of micro-logistic industrial transportations control system / G. Babushkin, O. Kuz’kin, A. Kaplunovska // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, 3-12 May 2017, Dresden (Germany) - Paris (France) / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Severo-donetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2017. – С. 24-25.
 • Каплуновська, А.М. Основні тенденції розвитку транспортного законодавства України в сучасних умовах [Електронний ресурс] / А.М. Каплуновська, Є.С. Огородник // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 91-92 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf.
 • Каплуновська, А.М. Переваги використання srp-упаковки для рітейлера, виробиника і транспортної компанії [Електронний ресурс] / А.М. Каплуновська, О.О. Сахник // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 100-101 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf.

2016 рік

 • Острогляд  О.О. Логістика доставки сировини для ферросплавного виробництва / О.О. Острогляд, С.В.Грицай, А.М.Каплуновская // Тиждень науки. Те­зи до­повідей на­уко­во-технічної кон­фе­ренції – За­поріжжя: ЗНТУ, 2016 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T1.pdf.

2012 рік

 • Бабушкін, Г.Ф. Выбор эффективного вида ПС грузовых перевозок / Г.Ф.Бабушкін, Н.И.Лазуткин, А.М.Каплуновська // Тиждень науки. Те­зи до­повідей на­уко­во-технічної кон­фе­ренції – За­поріжжя: ЗНТУ, 2012 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2012_TN_Tom_2.pdf.

2008 рік

 • Бабушкін, Г.Ф. Принципи мікрологістичного управління транспортно-виробничими процесами виготовлення автомобілів на ЗАТ "ЗАЗ" / Г.Ф. Бабушкін, А.М. Каплуновська, Г.О. Лебідь // Тиждень науки. Те­зи до­повідей на­уко­во-технічної кон­фе­ренції – За­поріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Каплуновська, А.М. Досвід закордонного правового регулювання дорожнього руху  / А.М. Каплуновська // Тиждень науки. Те­зи до­повідей на­уко­во-технічної кон­фе­ренції – За­поріжжя: ЗНТУ, 2008.

1983 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Методика расчёта оптимальных внутризаводских маршрутов работы безрельсового колёсного транспорта с помощью ЭВМ ЕС-1020 [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, Т.В. Бычкова, А.Н. Каплуновская //  Материалы научно-технической конференции в Могилёвском ПКТИАМ, –  1983. – С.41-44.