Ви є тут

Головна

2021 рік

 • Ворналкєвіч В. Транспортна інфраструктура як фактор економічного розвитку країн ЄС / Ворналкєвіч В., Каплуновська А.М., Падченко О.О. // Український журнал прикладної економіки. 2021. Том 6. № 2. С. 137 – 146.

2020 рік

 • Verbitsky, V.G. Study toe-in angles while driving / V.G. Verbitsky,  A.V. Shcherbyna, O.V. Dudarenko, А.Y. Sosyk, O.M. Artyukh, A.M. Kaplunovska // International Journal on "Technical and Physical Problems of Engineering" (IJTPE), Iss. 42, Vol. 12, No. 1, Mar. 2020, P. 78-83 http://16-IJTPE-Issue42-Vol12-No1-Mar2020-pp78-83.pdf.

2019 рік

 • Бабушкин, Г.Ф. Логистическое управление доставкой мелкопартионных материалов и складским хозяйством в условиях промышленных предприятий / Г. Ф. Бабушкин, С. В. Грицай, А. Н. Каплуновская, А. Ф. Кузькин, С. Н. Турпак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2019. - № 2. - С. 12-15. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2019_2_4.

2017 рік

 • Бабушкін Г.Ф. Выделение и проектирование микрологистических систем управления процессами заводских перевозок / Г.Ф.Бабушкін, О.Ф. Кузькін, А.М. Каплуновська // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №3, 2017. – С.13-16.

2015 рік

 • Каплуновська А.М. Підвищення безпеки руху на пішохідних переходах / А.М Каплуновська, В.Е Трушевський, В.В Науменко // Автошляховик України,.  – 2015. – №. 1 (2). – С. 39-41.
 • Юдін В.П. Аналіз ефективності сучасних та перспективних методів і засобів зниження шкідливих викидів автомобільного транспорту / В.П.Юдін, А.М. Каплуновська, О.В. Тарасенко, Г.А. Золотарев  // Science Rise – 2015. - № 9/2(14). – С. 18-22.

2009 рік

 • Бабушкін, Г. Ф. Техніко-економічна оцінка оптимального управління процесами доставки дрібнопартіонних неоднорідних вантажів у цехи підприємств / Г. Ф. Бабушкін, О. Ф. Кузькін, Т. В. Харченко, А. М. Каплуновська //  Вісті автомобільно-дорожнього університету.— 2009.— №1(8).— С. 36–39.
 • Турпак С. Н.  Организация ведения учета показателей работы служб движения, грузовой и коммерческой работы на промышленном транспорте  / С. Н. Турпак, Л. А. Васильева, А. Н. Каплуновская, С. В. Грицай  // Восточно-европейский журнал передовых технологий.

2007 рік

 • Бабушкін Г.Ф. Формализация микрологистических систем управления заводскими перевозками / Г.Ф. Бабушкін, А.М. Каплуновська, Л.О.Васильєва,  Г.О. Лебідь // Логистика. Проблемы и решение. Международный нормо-практический журнал. - 2007. - №4 – (11). С.84 – 89.

2006 рік

 • Підгорний В.І. Тара для транспортування і зберігання довгомірних вантажів / В.І. Підгорний, В.П.Терно, В.П. Юдін, А.М. Каплуновська // Пат. №8010 Україна: МПК B65D 85/20. Власник: ЗНТУ. Опубл. 15.07.2005, Бюл. №7. - 2c.

1998 рік

 • Каплуновська А.М. Графітований електрод  / А.М. Каплуновська, Є.В. Годецький, І.В.Лебедева, І.Д. Труфанов // Пат. №25590 А Україна: МПК H05В 7/09. Власник: ЗДІА. Опубл. 31.08.1998, Бюл. №0. - 2c.
 • Каплуновська А.М. Дугова стелеплавильна піч  / А.М. Каплуновська, Є.В. Годецький, І.В.Лебедева, В.П. Пулін // Пат. №23779 А Україна: МПК F27В 3/08. Власник: ЗДІА. Опубл. 31.08.1998, Бюл. №4. - 2c.
 • Каплуновська А.М. Спосіб завантаження печі для виробництва карбіду кремнія / А.М. Каплуновська, Є.В. Годецький, І.В.Лебедева, В.П. Пулін // Пат. №22277 А Україна: МПК F27В 9/00. Власник: ЗДІА. Опубл. 30.06.1998, Бюл. №3. - 2c.
 • Каплуновська А.М. Коротка мережа трифазної дугової передачі / А.М. Каплуновська, Є.В. Годецький, І.В.Лебедева, В.П. Пулін // Пат. №21583 А Україна: МПК H05В 7/11. Власник: ЗДІА. Опубл. 30.04.1998, Бюл. №2. - 2c.

1983 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Расчёт оптимальних маршрутов работы без рельсового колёсного транспорта на ЭВМ ЕС-1020 [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, Т.В. Бычкова, А.Н. Каплуновская  //  Инф.листок №83 – 040, ЗЦНТИ. –  1983. – 4 с.